Produkty magazynowe

Produkty magazynowe to surowce które mają swój stan magazynowy. Nie muszą to być produkty sprzedażowe (np. środki czystości). Inaczej nazywane surowcami.
Przykład: Absolute (ml), Pomidory(kg).

Tworzenie surowca:

Z menu głównego wybieramy SUROWCE po wybraniu opcji PRODUKTY, wybierz opcję DODAJ PRODUKT w prawym górnym rogu ekranu.

Nazwa - podaj unikalną nazwę surowca (opcja wymagana do wpisania),

Kategoria - wybierz w jakiej kategorii ma się znaleźć produkt, surowiec (opcja wymagana do wpisania),

Podatek zakupu - ustal stawkę podatku VAT w jakim będzie przyjmowany surowiec do magazynu spośród czterech stawek podatkowych (domyślnie ustawione na 23%),

Jednostka miary - wybierz jednostkę w jakiej będzie magazynowany surowiec, (domyślnie ustawione na sztuka) (np. Piwo butelka 0,5l- sztuka, Piwo KEG- litr, Ziemniaki- kilogram).

SKU - numer jednostki magazynowej, unikalny kod przypisywany w celu identyfikacji surowca.

Domyślna cena netto - na podstawie ceny system może prowadzić kalkulację kosztów. W przypadku prowadzenia gospodarki magazynowej cena ta nie jest brana pod uwagę. Cena netto jest ceną za jednostkę miary.

Poziom krytyczny - dzięki tej opcji możliwe jest ustawienie powiadomienia o kończących się zapasach surowca lub o całkowitym braku surowca w magazynie. Domyślnie ustawiony jest poziom 0.0 czyli gdy surowca nie ma w magazynie.
Gdy surowiec zostanie podświetlony na kolor pomarańczowy stan będzie wskazywał liczbę surowców zbliżoną do stanu krytycznego.
Jeśli zostanie podświetlony na czerwono czyli uzyska poziom krytyczny, oznacza że liczba jest równa bądź mniejsza ustalonej granicy poziomu krytycznego (również ujemna).

Domyślna zawartość - jest to liczba która ustala na jakim poziomie surowiec będzie domyślnie wprowadzany na dokumencie dostawy .Dla przykładu - 30 jajek oznacza to, że za każdym razem automatycznie przepisywana będzie liczba 30, w miejscu gdzie wpisuje się ilość dostarczonego towaru będzie mnożona przez zadeklarowaną wartość domyślną(np. 3x30 jajek).

W opcji Dodatkowe informacje możemy dodać:
-Cenę sprzedaży- domyślnie przepisze wartość taką samą jak w aplikacji sprzedaży gdy pole jest puste,
-Wagę produktu - po wpisaniu wartości opcja widoczna w menu SUROWCE,
-Opis- krótki opis widoczny małą czcionką w menu SUROWCE.

ID produktu (Bar Code, Kod Kreskowy)  - to dodatkowa opcja dzięki której, korzystasz z kodu kreskowego surowca. Dodaj kod który, istnieje na butelce poprzez przepisanie cyfr kodu z etykietki. Druga opcja gdy surowiec nie ma kodu kreskowego, kliknij w zielony przycisk Generuj. Z okienka jeśli jest taka potrzeba wybierz prefix lub zostaw puste pole a następnie kliknij niebieski przycisk Generuj.
 
Istnieje możliwość generowania dwóch kodów dla jednego fizycznego surowca, jednak wtedy spełniony musi być warunek by posiadał dwa osobne surowce
(np. Wino butelka; Wino kieliszek).

W atrybutach surowca wpisz dodatkowe informacje na temat surowca np. kolor. Nie są one uwzględnione w widoku surowca w menu SUROWCE.

By skorzystać z opcji opakowania, wyszukaj surowiec. Opcja ułatwia nam inwentaryzacje poprzez ważenie surowca wraz z butelką i wpisywanie zawartości bez odmierzania ręcznego zawartości. 


Stany magazynowe informują o tym w jakim magazynie ile jest sztuk danego surowca. Są trzy stany:
-W magazynie - pokazuje ile mamy sztuk danego surowca,
-Zobowiązania - działają w przypadku kilku magazynów,podczas określania potrzeby przeniesienia na inny magazyn np.w drodze na inny magazyn,
-Nadchodzące - używane głównie gdy towar jest zamówiony ale nie ma go fizycznie dostępnego np. w dostawie.

Wszystkie pola dostępne do uzupełnienia nie są wymagane przy tworzeniu surowców chyba, że przy opisie znajdującym się powyżej dopisana jest opcja wymagane do uzupełnienia.

W kanałach połączenia jest widoczna informacja o surowcu który połączony jest z aplikacją sprzedażową oraz statusie jaki został wybrany.

Zapisz - zapisuje i wraca do listy

Zapisz i dodaj nowy - zapisuje i otwiera nowe okno dodawania surowca oraz stan początkowy jaki wprowadziliśmy gdy tworzyliśmy nowy surowiec.

Zmiana na pakiet:

Po zapisaniu produktu (surowca) dostaniemy możliwość zamiany na pakiet. Jest to opcja, dzięki której szybko modyfikuje surowiec, który zmienił swoje zastosowanie na pakiet. Przydatne gdy potrzebna jest receptura podczas tworzenia np. dania.
W tym celu edytuj produkt (surowiec), w prawym dolnym rogu kliknij zielony przycisk Zamień na pakiet a następnie potwierdź Tak.

Generowanie barcode (kod kreskowy):

Po zapisaniu produktu (surowca), dostaniemy możliwość generowania barcode'a. Opcja ta sprawdza się podczas podczas tworzenia surowca bez kodu kreskowego.
Edytuj surowiec następnie w prawym górnym rogu kliknij Generuj barcode. W menu jest kilka opcji:
-Ilość kodów kreskowych
-Jaka metoda ma być wykorzystywana by wygenerować kod:
*Barcode - utworzy na podstawie kodu podanego podczas tworzenia surowca w opcji Id produktu;
*SKU - utworzy na podstawie kodu jednostki magazynowej podanej w Ogólnych informacjach;
*Numer produktu - utworzy kod na podstawie numeru produktu;
-Format Barcode'a,
-Format wydruku Barcodu,
-Pole opisu barcoda, który ma się znaleźć pod kodem kreskowym,
-Opcja czy drukować cenę produktu.
Następnie kliknij wygeneruj.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?