Wszystkie kolekcje
GoPOS 1.0 - system sprzedaży
Rozpocznij
Konfiguracja drukarki fiskalnej/bonowej
Konfiguracja drukarki fiskalnej/bonowej
Skrócony opis
Nikodem avatar
Napisane przez Nikodem
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Drukarki fiskalne/bonowe– zainstalowane już drukarki w systemie możemy wyszukać- "Wyszukaj drukarki", lub dodać nowe "Dodaj drukarkę".

W aplikacji systemie GoPOS na android lub Windows przechodzimy:
 Menu (trzy kreski w lewym górnym rogu) Ustawienia->Drukarki i klikamy przycisk
"Wyszukaj drukarki" lub w przypadku ręcznego dodania drukarki bonowej/fiskalnej klikamy przycisk "Dodaj drukarkę".

Po dodaniu odpowiedniej drukarki należy ją przypisać do odpowiedniego miejsca,
tzn. jako drukarkę rachunków, drukarkę rachunków fiskalnych lub drukarkę kuchenną, stosownie do zastosowania drukarki.


Szczegółowe konfiguracje:

 

Każdorazowo po dodaniu i zapisaniu drukarki możemy sprawdzić jej połączenie z poziomu edycji drukarki w systemie GoPOS. Aby to zrobić klikamy w przycisk: „Sprawdź połączenie z drukarką”. 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?