Wszystkie kolekcje
GoPOS 1.0 - system sprzedaży
Rozpocznij
Instalacja aplikacji sprzedażowej GoPOS na systemie Android
Instalacja aplikacji sprzedażowej GoPOS na systemie Android
Aplikacja sprzedażowa dla Twojego Urządzenia
GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Instalacja systemu 

  1. Pobieramy i instalujemy najnowsze aktualizacje systemu Android. 

  2. Instalujemy aplikację GoPOS dostępny w sklepie Google Play.

Zanim się zalogujemy, przechodzimy do strony app.gopos.pl, w celu utworzenia loginu i hasła  (alternatywnie możemy się zalogować email'em i hasłem do app.gopos.pl)

Zalogować się do aplikacji sprzedażowej możemy poprzez swój adres mailowy i hasło takie jak do strony www.
Zalecamy jednak ustawić dane do logowania w drugi, równie wygodny sposób:

Przechodzimy do zakładki "Ustawienia", na stronie internetowej app.gopos.pl i zaraz obok klikamy "Dostęp do POS"

Ustawiamy login i hasło logowania do naszego miejsca w aplikacji sprzedażowej (tych danych nie będziemy używać często, ponieważ aplikacja sprzedażowa GoPOS, zapamięta nasze dane logowania)

Wpisujemy login i hasło do aplikacji i klikamy przycisk "Ustaw Dane".
Spowoduje to ustawienie:
Nazwa: bezie to - login wpisywany zamiast adresu Email w aplikacji sprzedażowej GoPOS.
Hasło: hasło logowania do aplikacji sprzedażowej GoPOS

Zgodnie z komunikatem na stronie, aby podejrzeć właśnie ustawione dane logowania do aplikacji sprzedażowej GoPOS, podajemy swoje hasło (to którym logowaliśmy się do strony app.gopol.pl) i klikamy "Pokaż dane"
W przypadku gdy zapomnimy danych logowania, dokładnie w tym miejscu możemy je podejrzeć. 

Logowanie ustawionymi danymi do aplikacji sprzedażowej GoPOS

Jeśli logowanie przebiegnie pomyślnie, użytkownik zostanie poproszony o wybór miejsca, z którym ma się połączyć. 

Po pierwszej synchronizacji danych, której czas zależy od szybkości łącza i ilości elementów dodanych przez panel WWW, użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu logowania. 

Aby zalogować się do systemu, należy wpisać czterocyfrowy kod PIN pracownika (domyślnie w nowo utworzonych miejscach jest to: 1111) lub zeskanować powiązaną z nim kartę.

Aplikacja cyklicznie synchronizuje dane w tle, jednak można wymusić tę operację, klikając w przycisk „Aktualizuj” na ekranie logowania. 

Zalecane wymagania dla systemu Android:

  • Android 6.0 (minimalnie 5.0)

  • pamięć Ram 2GB (minimalnie 1GB)

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?