Wszystkie kolekcje
GoPOS 1.0 - system sprzedaży
Konfiguracja
[V1] Układ stolików - pomieszczenia i sale
[V1] Układ stolików - pomieszczenia i sale

Zarządzaj rozmieszczeniem stolików

GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Sprzedaż przy użyciu "stolików" znacznie ułatwia nam rozdysponowanie miejsca w lokalu oraz w widoczny sposób przyspiesza obsługę klienta.
Po przez przypisanie rachunku do stolika mamy łatwość w dodawaniu zamówień do rachunku lub rezerwacje stolików dla swoich gości.

Zmiana układu stolików lub dodanie nowych rozpoczynamy od zalogowania się na stronie app.gopos.pl i wybranie swojego miejsca.

Następnie przechodzimy do "Ustawienia" z lewego menu i klikamy zakładkę "Pomieszczenia i kierunki".

Jeśli chcemy dodać nową sale, wpisujemy jej nazwę i klikamy niebieski przycisk "Dodaj"


W celu edycji istniejącej już sali klikamy po prawej stronie "Edytuj"

Po otworzeniu się nowej strony mamy dwie zakładki, pierwsza to "Edycja", z której możemy edytować nazwę pomieszczenia.

Druga zakładka to "Stoliki". W tym miejscu możemy:
-dodać nowy stolik, klikając przycisk "Dodaj" pod odpowiednim elementem stolika po prawej stronie planszy.
-zmienić układ stolików, przesuwając elementy po planszy.
-edytować nazwę, numer oraz ilość miejsc w stoliku możemy, klikając w niebieski znaczek ołówka przy stoliku.
-zmienić rozmiar widocznych stolików (widocznych na ekranie aplikacji), najeżdżając na ścianki pokaże się strzałka do zmiany wielkości (wystarczy przeciągnąć z przyciśniętym prawym przyciskiem myszy).
-usuwać stoliki, klikając w czerwony "X" przy stoliku.

Na koniec edycji klikamy przycisk "Zapisz Stoliki".

Widok na ekranie POS:

Obsługa stolików (przypisywanie rachunków do stolików) w aplikacji sprzedażowej GoPOS, opisano w poniższym artykule

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?