[V1] Użytkownicy app.gopos.pl

Użytkownicy - osoby mające dostęp do aplikacji webowej app.gopos.pl

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Użytkownik to osoba mająca dostęp do logowania w aplikacji webowej app.gopos.pl
oraz do ustawień na niej się znajdujących. Użytkownikom nadajemy "Rolę", dzięki temu możemy kontrolować, do jakich modułów dana osoba ma dostęp. Mamy do dyspozycji trzy domyślne role dla użytkowników: Właściciel, Manager, Kelner.

Ustawienia uprawnień dla użytkowników, opisano w artykule:


Aby przejść do widoku dodawania nowego użytkownika z panelu bocznego, klikamy w Ustawienia→ Użytkownicy→ Zaproś użytkownika

Zostaliśmy przeniesieni na nową podstronę, gdzie musimy podać:

  • Adres e-mail - będzie to nasz login, dzięki któremu będziemy mogli zalogować się do aplikacji webowej app.gopos.pl

  • Rola - funkcja jaką użytkownik (właściciel/manager/kelner) będzie pełnił

W momencie gdy uzupełniliśmy wszystkie dane, klikamy w przycisk "Wyślij zaproszenie".

  • Jeżeli Użytkownik już wcześniej miał zarejestrowane konto w systemie (zaproszony jest do kolejnego miejsca), po kliknięciu zostanie przeniesiony do strony, gdzie będzie musiał zaakceptować zaproszenie (wszystkie zaproszenia zarówno zaakceptowane jak i oczekujące, znajdują się w sekcji zaproszenia app.gopos.pl/invitation)

  • Jeśli użytkownik nie posiada zarejestrowanego konta w systemie, zostanie przeniesiony na stronę, na której będzie musiał zdefiniować swoje hasło dostępu do aplikacji webowej app.gopos.pl.

    Tym adresem email i hasłem użytkownik będzie się logował do aplikacji webowej. Logowanie do aplikacji sprzedażowej GoPOS jest również możliwe tymi danymi, jednak zalecamy zdefiniowanie loginu i hasła (do stanowisk sprzedażowych GoPOS) w równie wygodny sposób, co zostało opisane w artykule:

Uwaga!: Zaproszenie może trafić do SPAMU!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?