Pracownicy
Zarządzaj swoimi pracownikami!
Nikodem avatar
Napisane przez Nikodem
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodanie pracowników do systemu rozpoczynamy od wejścia na stronę app.gopos.pl zalogowania się i kliknięcia w pozycję menu "Pracownicy"

Lista Pracowników

Ukaże się nam podgląd naszych pracowników, możemy z tego miejsca edytować już istniejących oraz zarządzać ich czasem pracy.


Przyciskiem w prawym górnym rogu możemy dodać nowego pracownika, aby to zrobić klikamy w przycisk i ukaże się nam strona z ogólnymi informacjami o naszym nowym pracowniku.

Uzupełniamy pola zgodnie z ich przeznaczeniem, z czego polami obowiązkowymi są:
-Imię i Nazwisko
-Kod-będzie służył naszemu pracownikowi do logowania w aplikacji POS
-Rola-przypisanie naszego pracownika do odpowiedniej grupy uprawnień, więcej tutaj
-Stawka godzinowa
-Stanowisko pracy-o tworzeniu nowego stanowiska napiszemy za chwilę.

Kiedy wypełnimy już wszystkie wymagane przez nas dane klikamy w lewym dolnym rogu niebieski przycisk "Dodaj".

Pod warunkiem uzupełniania wszystkich pół poprawnie nasz nowy pracownik zostanie dodany do systemu.

Stanowiska pracy

Z tego miejsca możemy zarządzać i dodawać nowe stanowiska pracy.
Aby dodać nowe stanowisko pracy klikamy w niebieski przycisk w lewym górnym rogu "Dodaj stanowisko pracy"

Ukaże się nam strona w której wystarczy podać nazwę nowego stanowiska i kliknąć przycisk "Dodaj"

Ewidencja czasu pracy

Z tego miejsca możemy zarządzać czasem pracy naszych pracowników, wykorzystując do tego np. takie narzędzia jak filtrowanie po stanowisku pracy, czasie czy mieć podgląd na poszczególnego pracownika.

Istnieje też opcja eksportu listy pracowników, aby to zrobić klikamy w trzy kropki obok przycisku "Filtruj" i wybieramy odpowiednią dla nas opcje(CVS lub PDF).

Powiązane artykuły

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?