[V1] Dodawanie stałych klientów

Dodawanie klientów w aplikacji sprzedażowej GoPOS, aplikacji weboje app.gopos.pl, honorowanie zniżkami, zakładanie portfela klienta.

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Istnieje opcja dodania swoich stałych klientów. Możemy zrobić to na dwa sposoby:

  1. Z poziomu aplikacji sprzedażowej GoPOS

  2. Z poziomu aplikacji webowej app.gopos.pl

Szybkie dodanie klienta w aplikacji sprzedażowej GoPOS

Przy nabijaniu rachunku klikamy ikonę klienta (pierwsza w lewym górnym rogu).

Dodany klient zostanie zapisany w bazie klientów, będzie również widoczny w zakładce klienci w aplikacji webowej.

*Klienta możemy dodać za pomocą numeru NIP, system zapyta nas, czy pobrać dane klienta z bazy danych GUS, jeśli dany klient figuruje w bazie, dane zostaną pobrane.

Dodanie klienta w aplikacji webowej app.gopos.pl

Tutaj również możemy dodać klienta za pomocą numeru NIP, pobierając dane z GUS.

Jeśli posiadamy czytnik kart RFID, możemy przypisywać kod karty do klientów, dzięki którym w aplikacji sprzedażowej GoPOS, podczas otwartego rachunku wystarczy zbliżyć kartę do czytnika, aby dany klient został wybrany z bazy.
Dodawanie kart jest bardzo proste, wystarczy wpiąć czytnik kart RFID do portu USB komputera (Plug and play - od razu gotowy do pracy po podłączeniu), następnie kliknąć w pole "kod karty", zbliżyć kartę do czytnika, spowoduje to wpisanie w pole numeru karty. Następnie zapisać zmiany.

W polu "Należy do grupy", możemy przydzielić klienta do utworzonej grupy, którą wybieramy z listy. Opis tworzenia grupy poniżej.

Tworzenie grup klientów, rabaty/zniżki w app.gopos.pl

Praktycznym aspektem jest stworzenie "Grupy klientów" do której możemy przypisać stworzone zniżki/rabaty (w edycji zniżek odznaczamy opcję "aktywne", ponieważ nie chcemy aby zniżka była widoczna w terminalu). W edycji klienta mamy możliwość przypisać do Grupy klientów.

Wybieranie klienta podczas nabijania rachunku app.gopos.pl

Wybrać klienta możemy z listy, wyszukać lub zeskanować kartę czytnikiem RFID.

Przeanalizujmy dwa przykłady:

  • Jan Kowalski należy do grupy "stali klienci -5%", dzięki przynależności do grupy otrzymuje 5% rabat przy każdym rachunku.

  • Jan Kosmowski, natomiast posiada stworzony i zasilony portfel klienta (opcja dostępna w dodatkowej usłudze GoClient) kwotą 200 zł, dzięki czemu, może wykorzystać kwotę podczas zakupu.

Wystarczy, że obaj panowie podadzą swoje dane podczas otwartego rachunku, lub posiadają karty klienta (które możemy odczytać czytnikiem RFID).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?