Raporty
Informacje o raportach zmianowych i kasowych
Nikodem avatar
Napisane przez Nikodem
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Istnieją dwa rodzaje raportów: zmianowy oraz kasowy.
Aby przejść do raportów, kliknij w lewym górnym rogu w trzy kreseczki (menu), następnie zakładka "Raporty"

  1. Raport zmianowy - niezbędny w momencie kiedy w lokalu posiadamy więcej

    niż 1 stanowisko POS. Otwierany na początku dnia i zamykany na jego koniec.

    Otworzyć go można tylko na jednym stanowisku POS.

2. Raport kasowy - możemy używać tylko tego raportu w przypadku jednego stanowiska POS. Raport kasowy jest raportem podsumowującym sprzedaż na jednym urządzeniu.

W przypadku prowadzenia raportu zmianowego musimy otworzyć raporty kasowe na każdym stanowisku sprzedażowym osobno.

Na koniec dnia zanim zamkniemy raport zmianowy musimy na każdym stanowisku POS zamknąć raport kasowy. Jeśli tego nie zrobimy podczas zamykania raportu zmianowego system wyrzuci nam komunikat, że nie zostały zamknięte wszystkie raporty kasowe i nie będzie można zamknąć zmiany.

Raporty zmianowe i kasowe muszą być zamykane wraz zamknięciem zmiany i wydrukiem raportu dobowego z drukarki fiskalnej!

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM RAPORTÓW

Uprawnienia związane ze stroną do zarządzania sprzedażą:
Ze strony www.app.gopos.pl mamy możliwość podglądów raportów zmianowych oraz
kasowych ( domyślnie są one włączone, ale możemy je również wyłączyć jeśli nie chcemy, aby dany pracownik miał do nich dostęp).  W celu ustawienia podanych uprawnień logujemy się na stronę, wchodzimy w Ustawienia→ Uprawnienia. W dziale "Uprawnienia Aplikacja do zarządzania (www)" wyszukujemy opcje "Wyświetlanie raportów POS". Teraz możemy ustawić dla jakiej roli chcemy, żeby raporty się wyświetlały.

Podgląd raportów: wchodzimy w SPRZEDAŻ i mamy dwie zakładki RAPORTY POS oraz WPŁATY/WYPŁATY. (Będą widoczne jeśli zalogowany użytkownik, posiada przydzieloną rolę z dostępem do podglądu raportów).

  1. W RAPORTY POS mamy szczegółowe informacje odnośnie raportów zmianowych oraz kasowych tj. data rozpoczęcia i zakończenia, typ raportu, z jakiego terminala był wykonywany, oraz kwota sprzedaży. Dodatkowo przy każdym raporcie mamy opcje "Szczegóły". Znajdziemy tam bardziej szczegółowe informacje o danym raporcie tj. jacy pracownicy tworzyli raport, o metodach płatności, wpłatach i wypłatach z kasy.

 2. W WPŁATY/WYPŁATY znajdziemy wszystkie informacje o wpłatach i wypłatach z kas. Po więcej odsyłam do osobnego tematu, gdzie wszystko jest wyjaśnione szczegółowo:


Raporty - otwieranie/zamykanie, podgląd na urządzeniu sprzedażowym POS

Po zalogowaniu się na urządzenie sprzedażowe POS, w lewym górnym rogu znajdują się trzy kreseczki, po kliknięciu pojawi nam się opcja Raporty. Tutaj otwieramy/ zamykamy raporty oraz znajdujemy informacje o historii raportów.

Uprawnienia związane z raportami na urządzeniach sprzedażowych:

1. Zamykanie raportów: nadajemy uprawnienie dla danej roli, która będzie miała możliwość zamykać raport zmianowy i kasowy

2. Odczyt raportów: pozwala nam śledzić historię zamkniętych raportów z pozycji urządzenia sprzedażowego. 

Po wejściu w danych raport znajdziemy informacje o danym raporcie tj. informacje o kwotach, przez jakich pracowników był tworzony oraz o rodzajach płatności.
Dodatkowo opcja Drukuj pozwoli nam wydrukować raport.

3. Zmiana typu raportu (kasowy, zmianowy): pozwala nam ustawić czy będziemy mieli dwa rodzaje raportów (kasowy i zmianowy) czy chcemy mieć tylko raport kasowy. Aby mieć możliwość konfigurowania tej opcji musimy dodatkowo zaznaczyć w uprawnieniach "Dostęp do ustawień terminala" dla danej Roli.

Następnie wszystko już ustawiamy z aplikacji sprzedażowej:

4. Podgląd własnego podsumowania sprzedaży: mamy możliwość do poglądu swojego lub innego pracownika raportu sprzedaży. Aby mieć możliwość konfigurowania tej opcji musimy dodatkowo zaznaczyć w uprawnieniach "Dostęp do aktywności" dla danej Roli.

Z tej funkcjonalności możemy korzystać w następujący sposób:

Znajdziemy tutaj informacje o wszystkich zamkniętych i otwartych rachunkach

W trakcie sprzedaży mamy możliwość wprowadzenia kwoty rozpoczęcia oraz dodania opisu.

Podczas sprzedaży mamy możliwość znalezienia szczegółowych informacji odnośnie bieżącego raportu. Wchodzimy w Szczegóły, gdzie ukażą nam się powyższe informacje.
Kliknięcie przycisku drukuj, wydrukuje nam raport na drukarce.

Podczas zamykania raportów system zapyta nas o to czy chcemy wydrukować raport fiskalny dobowy oraz raport kasowy.  

Wszystkie rachunki, które zostały wydrukowane przez drukarkę fiskalną będą znajdywać się w raporcie fiskalnym dobowym.
W raporcie kasowym będziemy mieli rachunki nie tylko fiskalne ale również rachunki z metodami płatności o typie Rozchód Wewnętrzny (RW)

Opcja Zapamiętaj wybór powoduje zapamiętanie naszego wyboru wydrukowanych rodzajów raportów w następstwie czego następnym razem nie musimy kolejny raz zaznaczać co chcielibyśmy żeby było wydrukowane. Opcja ta działa w obrębie jednego urządzenia.

Problemy, które mogą wystąpić, gdy nie zamkniemy raportu po zakończonej zmianie

Wszystkie rachunki, które zostaną utworzone w ciągu pierwszych trzydziestu godzin od otwarcia raportu kasowego, zostaną wliczone w wartość sprzedaży na dzień otwarcia raportu.

Po upływie trzydziestu godzin od otwarcia rachunku kasowego, każdy następny rachunek, który zostanie otwarty, będzie wliczony do sprzedaży w dniu, w którym powstał - nie zostanie wliczony do dnia otwarcia rachunku.

Przykład.

Otwieramy raport kasowy z datą 01.09.2020 o godz. 18:00.

Zamykamy raport kasowy dnia 03.09.2020 o godz. 18:00.

Jaki jest skutek?

Wszystkie rachunki, które zostaną stworzone i zamknięte w dniu 02.09.2020 będą się liczyły do sprzedaży 01.09.2020. Czemu? Ponieważ jest to pierwsze trzydzieści godzin otwarcia raportu kasowego.

Będzie to szczególnie widoczne w raportach podsumowujących tygodniową/miesięczną sprzedaż, gdzie będziemy mogli zobaczyć brak danych sprzedażowych na dzień 02.09.2020. Pozostawiając raport kasowy otwarty jeszcze dłużej sprawimy, że rachunki z dnia 03.09.2020 będą przypisywać się do dnia ich utworzenia, czyli 03.09.2020.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?