Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem wystawiania faktur jest poprawne skonfigurowanie ustawień. 

Żeby wejść do ustawień wybierz z menu FAKTURY/USTAWIENIA FAKTUR, zobaczysz poniższy formularz:

Typ numerowania faktur: dostępne są dwa typy numerowania faktur, w formacie rocznym (numer/miesiąc/rok) oraz miesięcznym (numer/dzień/miesiąc/rok). Jeżeli dopiero rozpoczynasz wystawianie faktur i numer faktury, którą wystawiasz jako pierwszą jest inny niż 1 skontaktuj się z nami.

Prefiks: (opcjonalnie) ciąg znaków występujący przed numerem faktury np. A/1/11/2017

Sufiks: (opcjonalnie) ciąg znaków występujący po numerze faktury np. 1/1/2017/Z.

Logo na fakturze: (opcjonalnie) możesz wybrać logo firmy, które będzie widoczne na ściągniętej/wydrukowanej fakturze.

Wystawiający fakturę: osoba odpowiedzialna za wystawianie faktur (można edytować przy każdej fakturze)

Miejsce wystawienia: miejsce wystawienia faktur (można edytować przy każdej fakturze)

Po poprawnym skonfigurowaniu ustawień, możesz rozpocząć wystawiać faktury.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?