Wszystkie kolekcje
GoPOS 1.0 - system sprzedaży
Faktury
[V1] Krok pierwszy - Ustawienia faktur
[V1] Krok pierwszy - Ustawienia faktur

Jak skonfigurować ustawienia faktur

Dawid Knapik avatar
Napisane przez Dawid Knapik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem wystawiania faktur jest poprawne skonfigurowanie ustawień. 

Żeby wejść do ustawień wybierz z menu FAKTURY/USTAWIENIA FAKTUR, zobaczysz poniższy formularz:

Typ numerowania faktur: dostępne są dwa typy numerowania faktur, w formacie rocznym (numer/miesiąc/rok) oraz miesięcznym (numer/dzień/miesiąc/rok). Jeżeli dopiero rozpoczynasz wystawianie faktur i numer faktury, którą wystawiasz jako pierwszą jest inny niż 1 skontaktuj się z nami.

Prefiks: (opcjonalnie) ciąg znaków występujący przed numerem faktury np. A/1/11/2017

Sufiks: (opcjonalnie) ciąg znaków występujący po numerze faktury np. 1/1/2017/Z.

Logo na fakturze: (opcjonalnie) możesz wybrać logo firmy, które będzie widoczne na ściągniętej/wydrukowanej fakturze.

Wystawiający fakturę: osoba odpowiedzialna za wystawianie faktur (można edytować przy każdej fakturze)

Miejsce wystawienia: miejsce wystawienia faktur (można edytować przy każdej fakturze)

Po poprawnym skonfigurowaniu ustawień, możesz rozpocząć wystawiać faktury.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?