[V1] Dodawanie faktury do rachunku

Jak dodać fakturę do rachunku

Dawid Knapik avatar
Napisane przez Dawid Knapik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 roku przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów uległy zmianie. W konsekwencji, przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie.

Z menu wybierz FAKTURY i po prawej stronie u góry kliknij w przycisk Faktura do rachunku

Kolejnym etapem jest wpisanie numeru rachunku* do którego ma być utworzona faktura. Po wpisaniu numeru kliknij przycisk Utwórz fakturę, następnie uzupełniamy podstawowe dane do faktury i klikamy Dodaj.

Szczegółowy opis danych do faktury niżej.

Możesz, wystawić tylko jedną fakturę dla podanego rachunku.

*Numer rachunku możesz odnaleźć w SPRZEDAŻ -> RACHUNKI.
​ 
Jeżeli istnieje więcej niż jeden rachunek dla podanego numeru, zostanie wyświetlona lista, z której musisz wybrać do którego chcesz utworzyć fakturę i kliknij przycisk Utwórz fakturę. W przypadku gdy istnieje jeden rachunek dla podanego numeru etap ten jest pomijany.

Ostatnim etapem jest uzupełnienie podstawowych danych faktury:

Klient: wpisz nazwę wcześniej utworzonego klienta i wybierz dla którego chcesz utworzyć fakturę (jeśli chcesz utworzyć nowego kliknij w przycisk Nowy)

Data wystawienia: data wystawienia faktury (musi być późniejsza niż data sprzedaży/wystawienia rachunku)

Miejsce wystawienia faktury: miejsce wystawienia faktury jest automatycznie kopiowane z ustawień ale możesz je zmienić

Wystawiający: osoba wystawiająca fakturę jest automatycznie kopiowana z ustawień ale możesz ją zmienić

Uwagi: (opcjonalnie) Dodatkowe uwagi do faktury 

Po wypełnieniu poprawnie formularza kliknij przycisk Dodaj.

Pozycje z podpiętego rachunku zostaną dodane do faktury.
Aby podejrzeć lub edytować pozycje na fakturze przechodzimy: FAKTURY -> klikamy w przycisk "Edytuj" przy danej fakturze. Na górnej belce mamy Szczegóły, Elementy, Płatności, oraz Rachunki.
Szczegóły - możemy modyfikować poszczególne element.
Elementy - możemy usuwać, edytować oraz dodawać pozycje do faktury.
Płatności - możemy ewidencjonować zaksięgowanie płatności.
Rachunki - możemy podpiąć kolejne rachunki do faktury.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drugim sposobem na wystawienie faktury do rachunku z przypisanym numerem NIP jest przejście do zakładki SPRZEDAŻ -> RACHUNKI -> szukamy rachunku do którego chcemy wystawić fakturę -> klikamy w przycisk "Szczegóły" przy odpowiedniej pozycji.

Zostaniemy przekierowani do strony gdzie wyświetlą się wszystkie szczegóły rachunku.

Następnie klikamy w przycisk "Akcje", który znajduje się w prawym górnym rogu -> "Utwórz fakturę".

System automatycznie wybierze nabywcę faktury (dzięki dopisaniu numeru NIP do rachunku). W kolejnym kroku sprawdzamy poprawność danych i jeśli odbiorca faktury ma być inny niż nabywca to wpisujemy odpowiednie dane w pole "Odbiorca" i klikamy "Zapisz".

W prawym górnym rogu klikamy w ikonę pobierania dzięki czemu zostanie wygenerowana faktura w formacie .pdf

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?