[V1] Dodawanie faktury zaliczkowej

Jak dodać fakturę zaliczkową

Dawid Knapik avatar
Napisane przez Dawid Knapik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W menu wybierz FAKTURY i po prawej stronie u góry kliknij w przycisk Faktura zaliczkowa

Zobaczysz poniższy formularz:

Klient: wpisz nazwę wcześniej utworzonego klienta i wybierz, dla którego chcesz utworzyć fakturę (jeśli chcesz utworzyć nowego kliknij w przycisk Nowy)

Data otrzymania płatności: data otrzymania zaliczki

Data wystawienia: data wystawienia faktury 

Miejsce wystawienia faktury: miejsce wystawienia faktury jest automatycznie kopiowane z ustawień, ale możesz je zmienić

DODATKOWE INFORMACJE

Typ: typ faktury netto lub brutto, zależnie od wybranego typu będzie inaczej obliczona suma końcowa netto i brutto

Wystawiający: osoba wystawiająca fakturę jest automatycznie kopiowana z ustawień, ale możesz ją zmienić

Uwagi: (opcjonalnie) Dodatkowe uwagi do faktury 

PŁATNOŚCI:

Metoda płatności: Sposób opłacenia faktury

Po wypełnieniu poprawnie formularza kliknij przycisk Dodaj. Zostaniesz przeniesiony do edycji faktury zaliczkowej, gdzie możesz uzupełnić elementy faktury oraz metody płatności.

Aby podejrzeć lub edytować pozycje na fakturze przechodzimy: FAKTURY -> klikamy w przycisk "Edytuj" przy danej fakturze. Na górnej belce mamy Szczegóły, Elementy, Płatności, oraz Rachunki.
Szczegóły - możemy modyfikować poszczególne element.
Elementy - możemy usuwać, edytować oraz dodawać pozycje do faktury.
Zamówienia - w fakturze zaliczkowej mamy możliwość dodania zamówienia na poszczególne produkty.
Poprzednie zaliczki - możemy podpinać wcześniej wpłacane zaliczki przez klienta.
Płatności - możemy ewidencjonować zaksięgowanie płatności.
Rachunki - możemy podpiąć kolejne rachunki do faktury.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?