[V1] Meldowanie Pracowników

Ewidencja czasu pracy

Nikodem avatar
Napisane przez Nikodem
Zaktualizowano ponad tydzień temu


Meldowanie się pracowników w aplikacji sprzedażowej GoPOS następuje po wpisaniu przypisanego kodu PIN-u lub zalogowaniu się przy użyciu karty.

Klikamy w prawym górnym rogu w użytkownika i przechodzimy do "czas pracy".

Na następnym ekranie:
Zaczynając prace kliknięcie "zamelduj", a kończąc "wymelduj".

Czas pracy liczony jest od zameldowania do wymeldowania.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z MELDOWANIEM PRACOWNIKÓW:
W celu ustawień uprawnień związanych z meldowaniem pracowników logujemy się na stronę app.gopos.pl klikamy USTAWIENIA→ UPRAWNIENIA i wyszukujemy dwóch poniższych opcji:

Ograniczenie tylko do czasów pracy- pozwala tylko logować się i wylogowywać pracownikowi. Nie ma dostępu do prowadzenia sprzedaży. Nie ma możliwości podglądu swoich godzin pracy.

Podgląd czasów pracy- możliwość logowania się, obserwacji godzin pracy oraz przejmowanie rachunków.

W momencie gdy wybierzemy obie opcje, pracownik będzie mógł się tylko meldować i wymeldowywać oraz sprawdź swoje godziny pracy bez możliwości prowadzenia sprzedaży.

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI I EWIDENCJĄ CZASU PRACY
Ze strony app.gopos.pl po zalogowaniu się mamy możliwość wglądu i zarządzania pracownikami oraz ewidencjami czasów pracy.
W tym celu po zalogowaniu przechodzimy do opcji PRACOWNICY.
Mamy tutaj takie opcje jak: Lista pracowników, Stanowiska pracy, Ewidencja czasu pracy, Aktualnie zameldowani 

Lista Pracowników:
Z tej pozycji mamy możliwość dodawania nowych pracowników. Po więcej informacji odsyłam tutaj:

Przy każdym pracowniku mamy dwie opcje: Edytuj oraz Czasy Pracy.
Jeśli wejdziemy w opcje Edytuj mamy następujące opcje: Edycja, Czas pracy, Stanowiska pracy

Edycja: ustawiamy podstawowe informacje o pracowniku
Czasy Pracy: mamy możliwość podglądu ewidencji czasu pracy danego pracownika. Mamy dostęp również do takich informacji jak: ile należy się wypłaty za okres pracy, stanowisko pracy.
Dodatkowo mamy opcje Edytuj, która pozwala nam na zmianę czasu pracy oraz stawki.
Stanowiska Pracy: tutaj możemy przypisać dane stanowisko pracy do danego pracownika. Dla jednego pracownika możemy stworzyć kilka stanowisk pracy z różnymi stawkami. W momencie logowania się pracownik będzie musiał wskazać miejsce pracy.

Jeśli w Liście Pracowników wejdziemy w opcje Czasy Pracy bezpośrednio nas przekieruje do ewidencji czasów pracy danego pracownika.

Dodatkowo w Liście Pracowników możemy filtrować pracowników po imieniu i Nazwisku, Roli oraz możemy wyszukiwać osób zwolnionych.
Aby zwolnić daną osobę, wchodzimy w Edytuj przy danym pracowniku i na dole mamy opcje Zwolnij

Stanowiska Pracy:
W tym miejscu dodajemy stanowiska pracy. Wybieramy opcje Dodaj Stanowisko Pracy w prawym górnym rogu i dodajemy nazwę

Ewidencja Czasu Pracy:
W tej zakładce mamy możliwość podglądu ewidencji czasu pracy wszystkich pracowników. Mamy dostęp do informacji o czasie pracy, stanowisku, stawce, kwocie do wypłaty.

Dodatkowo możemy filtrować informacje zmieniając okres pracy, wyszukując konkretnych pracowników lub konkretnej roli.

Ostatnia opcja od lewej pozwala na zaokrąglenie przepracowanego przez pracownika czasu w dół do 15, 30 oraz 60 minut, przykładowo: czas pracy pracownika wynosi 7h 48min, a filtr zaokrągla ten czas analogicznie do: 7h 45min, 7h 30min oraz 7h w zależności od wybranego filtra.

Listę pracowników z wszystkimi informacjami możemy eksportować do PDF lub CSV.
Klikamy 3 kropeczki i wybieramy, który format nas interesuje.


Aktualnie zameldowani:
Ostatnia zakładka pozwala nam na śledzenie, którzy pracownicy są aktualnie zalogowani.
Kolejny raz możemy filtrować po nazwie pracowników lub ich ról.
Dodatkowo mamy opcje Wymelduj, która pozwala nam na wymeldowanie pracownika.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?