Raporty Sprzedaży
Generowanie raportów sprzedażowych dla różnych kryteriów
Nikodem avatar
Napisane przez Nikodem
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Generowanie raportów sprzedaży w systemie GoPOS odbywa się na stronie app.gopos.pl
Po zalogowaniu ustawiamy się w zakładce SPRZEDAŻ oraz podstronie Raporty.

Widok główny to wykresy podzielone na sprzedaż dzienną, godzinową oraz ze względu na dni tygodnia.

Wykresy będą ukazywać stosowne dane do naszego wyboru raportu po prawej stronie strony oraz zakresu czasu.


Po niżej wykresów jest kilka kafelków, które można aktywować, jak również je przesuwać (drag and drop) Dane będą się sortować wg. wybranych wytycznych


Dodatkowo do dyspozycji mamy wybór w przedziale czasowym (data, godzina) oraz szereg filtrów. (należy kliknąć FILTRY obok przycisku Eksportuj, aby opcja się pokazała)

Każdy raport możemy EKSPORTOWAĆ - wybierając opcje z przycisku eksportuj mamy możliwość zapisu go do formatu csv lub pdf.

Przypadek raportu sprzedaży konkretnego produktu, który jest również elementem zestawu.

Najpierw wybieramy z prawej strony "Sprzedaż produktów".
Następnie otwieramy filtry i wyszukujemy interesujący nas produkt.
Wykres powinien się zaktualizować, a kafelki poniżej przedstawiać odpowiednie wartości dla właściwego towaru.

Jeśli interesuje nas ilość sprzedanego towaru W SUMIE, w filtrach zaznaczymy opcje "Bez zestawów". System wtedy pokaże nam udział produktu bez podziału na sprzedaż tego produktu (nie ważne czy był w zestawie czy nie)

 


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?