Proste tworzenie produktów
Stwórz produkty proste, idealne do szybkiej sprzedaży!
Nikodem avatar
Napisane przez Nikodem
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodawanie Produktów do sprzedaży 

Wybieramy MENU z lewej strony na app.gopos.pl Jest to strona poświęcona całkowitemu zarządzaniu produktami, ich wariantami, dodatkami czy cenami.

DODAWANIE KATEGORII PRODUKTÓW

Najpierw musimy dodać kategorię na nasze produkty. Kategorie produktów grupują produkty na ekranie sprzedażowym POS. W tym celu klikamy zakładkę KATERGORIE PRODUKTÓW, i w prawym górnym rogu dodaj kategorię. 

Nazwa- wpisujemy unikalną nazwę kategorii 

Zniżkowalna (TAK/NIE)- opcja blokuje możliwość rabatowania pozycji z kategorii 

Punkty sprzedaży- w tym miejscu po zaznaczeniu check box wybieramy kierunek z którego będą pobierane surowce. Więcej o punktach sprzedaży tutaj, a o kierunku rozchodu tutaj.

Po kliknięciu w kwadrat po prawej strony można zmienić kolor przycisku dodać wyświetlaną etykietę lub zdjęcie. 

Po zapisaniu kategoria jest dodana.
 

DODAWANIE PRODUKTÓW

Na zakładce produkty klikamy klawisz w prawym górnym rogu: Dodaj Produkt

Wymagane pola:

Kategoria-wybieramy z listy wcześniej utworzoną.

Nazwa-Podajemy nazwę sprzedawanego produktu.

Podatek-do wyboru z listy

Wariant- tu po kliknięciu wpisujemy dowolną nazwę, służy to różnym formom sprzedaży, (np w nazwie Pepsi, a w wariantach 0,2l , 0,5l itp)

Cena- jest to cena brutto sprzedawanego wariantu.

Po kliknięciu zapisz w lewym dolnym rogu produkt jest dodany.

Pozostałe sposoby założenia produktu, zestawu, pizzy lub dodatków tutaj

Ustawienie wyglądu menu w aplikacji sprzedażowej- AKTYWNE MENU

Z lewej strony wybieramy MENU i AKTYWNE MENU

Z tego miejsca możemy utworzyć strony z produktami które będą wyświetlane w aplikacji sprzedażowej.
Dodajemy do widoku pojedynczy produkt lub kategorie produktów-klikamy w element z "plusem" i wybieramy produkt po czym klikamy ZAPISZ.
(Nazwa w liście produktów z "(1)" oznacza produkt, zaś "(*)" oznacza kategorię).

Przykład utworzonego menu:

Widok w aplikacji sprzedażowej:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?