Wpłaty i wypłaty z kasy
Kontroluj swoje wpłaty/wypłaty z kasy!
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W aplikacji GoPOS w systemie Windows lub Android mamy możliwość wprowadzania wpłat lub wypłat z kasy podczas raportu dziennego.
W pierwszej kolejność możemy zdefiniować sobie, kto będzie miał dostęp do wprowadzania wpłat i wypłaty z kasy.
W tym celu logujemy się na stronę app.gopos.pl. W pasku po lewej stronie klikamy Ustawienia→ Uprawnienia. Wyszukujemy następujących opcji:

Pierwsza z opcji "Zamykanie raportów" daje możliwość zamknięcia raportu zmianowego i kasowego, wprowadzać stan początkowy kasy z opisem oraz wprowadzanie wpłat i wypłat z kasy.

Druga opcja pozwala nam na szczegółowe śledzenie kwoty rozpoczynającej, sprzedaży, stosunku wpłat i wypłat, oraz kwoty końcowej.

Po więcej na temat Uprawnień oraz Raportów zmianowych i kasowych odsyłam tutaj:

Skupmy się teraz na samych wpłatach i wypłatach z kasy.
W raporcie kasowym klikamy w opcje Wpłać do kasy/ Wypłać z kasy. Następnie wyświetla nam się nowe okienko:

Kwota- w polu Wprowadź kwotę podajemy kwotę, która nas interesuje
Opis- krótki opis sytuacji
Klient- dodajemy klienta z bazy klientów, których musimy stworzyć wcześniej.
Po więcej informacji odnośnie tworzenia nowych klientów odsyłam tutaj:

Dokument księgowy-  (opcjonalnie) drukowanie potwierdzenia na drukarce
Następnie mamy dwa przyciski Wpłać i Wypłać, które ustalają czy kwota zostanie dodana lub odjęta z kasy.

Krótki filmik przedstawiający cały proces:

Jak widzimy, wybraliśmy z kasy 100zł, żeby opłacić dostawę piwa.
Automatycznie w Kwota wpłat/wypłat mamy -100zł.

Teraz wpłaciliśmy 200zł. Kwota wpłat/wypłat od razu jest przeliczana na nowo i dlatego mamy kwotę 100zł.
Dodatkowo mamy historię wpłat i wypłat:

Śledzenie historii wpłat i wypłat z kasy
Na stronie app.gopos.pl mamy możliwość kontrolowanie i przeglądania wpłat lub wypłat z kasy z wszystkich raportów.
W tym celu logujemy na stronę app.gopos.pl następnie po lewej stronie klikamy w Sprzedaż i tutaj mamy dwie możliwości podglądu:

Pierwsza opcja: klikamy w WPŁATY/WYPŁATY. Mamy możliwość śledzenia wszystkich wpłat oraz wypłat. Znajdziemy tutaj odpowiednie informacje:
Numer dokumentu, Datę utworzenia, Kwotę kto wystawił, na jakiego klienta była wystawiona, krótki opis.
Dodatkowo mamy możliwość edytowania tych informacji, klikając Edytuj, zostaniemy przekierowani do nowego okienka, w którym możemy dokonywać zmian.

Druga opcja to wchodzimy w Raporty POS, w której mamy wszystkie informacje o raportach. Następnie wchodzimy w Szczegóły→WPŁATY/WYPŁATY.

Tutaj mamy informację odnośnie wpłat i wypłat z kasy w obrębie konkretnego raportu. Ponownie znajdujemy podstawowe informacje oraz mamy możliwość ich edytowania.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?