Wszystkie kolekcje
GoPOS 1.0 - system sprzedaży
Pracownicy
[V1] Ewidencja czasu pracy pracowników
[V1] Ewidencja czasu pracy pracowników

Ewidencjonuj czas pracy swoich pracowników!

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Po zalogowaniu do aplikacji internetowej https://app.gopos.pl/ mamy możliwość ewidencjonowania czasu pracy pracowników:

Po wejściu w zakładkę "Ewidencja czasu pracy" widzimy opcje:

  • wybrania zakresu dat, jakiego ma dotyczyć ewidencja

  • Wyboru nazwiska konkretnego pracownika

*Dodawanie pracowników, opisano w artykule: 

  • "Zaokrąglanie czasu pracy", funkcja ta pozwala na zaokrąglenie przepracowanego przez pracownika czasu w dół do 15, 30 oraz 60 minut, przykładowo: czas pracy pracownika wynosi 7h 48min, a filtr zaokrągla ten czas analogicznie do: 7h 45min, 7h 30min oraz 7h w zależności od wybranego filtra.

Domyślnie mamy nadane trzy podstawowe role (Właściciel, Manager, Kelner), do których możemy przypisać pracowników, oraz zarządzać ich uprawnieniami.

"Podsumowanie":

Po zastosowaniu wybranego filtra daty, pracownika, roli (lub wszystkich), w podsumowaniu widzimy:
 - sumę godzin (liczonych na podstawie zameldowań pracownika w systemie - MELDOWANIE PRACOWNIKÓW), wyodrębnionych  w danym przedziale czasu (wg. zadanego filtra).

- sumę do wypłaty (obliczoną na podstawie stawki godzinowej, uzupełnionej podczas dodawania pracownika)

Poniżej w tabeli widoczne są szczegółowe dane na temat aktywności
pracownika/ów, z dokładnymi danymi zameldowań oraz ilości przepracowanych godzin, oraz należną sumą do wypłaty. Dzięki czemu na bieżąco możemy kontrolować godziny rozpoczęcia oraz zakończenia pracy przez pracowników, wraz z sumą do wypłaty.

RAPORTY - EKSPORTOWANIE DANYCH DO PLIKU CSV | PDF

Aby wyeksportować, wystarczy kliknąć trzy kropki i wybrać format.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?