[V1] Nadawanie ról/uprawnień użytkownikom

Nadawaj role użytkownikom, zarządzaj grupami pracowników

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby  zarządzać uprawnieniami użytkowników oraz utworzyć lub edytować nową rolę logujemy się do aplikacji internetowej https://app.gopos.pl/

Tutaj nadajemy naszym użytkownikom uprawnienia dostępu do wylistowanych opcji, uprawnienia tyczą się roli do jakiej przypisani są nasi pracownicy (np. kelnerzy nie mogą dowolnie zmieniać ceny rachunku).

Pierwsza sekcja "Uprawnienia Aplikacja do zarządzania (www)" - odnosi się do działań wykonywanych w aplikacji WEBowej, natomiast druga sekcja "Uprawnienia aplikacja do sprzedaży (terminal/tablet)" - służy do zarządzaniem uprawnieniami w aplikacji POS na systemach Windows oraz Android.

Operowanie rolami pomaga nam efektywnie zrządzać grupami pracowników.

Domyślnie mamy dodane trzy role: Właściciel, Manager, Kelner - które w większości przypadków wystarczają do zarządzania grupami pracowników.

Klikając przycisk edytuj po prawej stronie roli, mamy możliwość zmiany jej nazwy.

*UWAGA: 

Zalecamy nie dodawanie zbyt dużej ilości ról. Użytkownik nie może samodzielnie usunąć dodanej roli. W przypadku konieczności usunięcia dodanej roli należy skontaktować się z serwisem. 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?