Wszystkie kolekcje
GoPOS 1.0 - system sprzedaży
Pracownicy
[V1] Zaawansowane zarządzanie czasem pracy
[V1] Zaawansowane zarządzanie czasem pracy

Uprawnienia do podglądu czasów pracy, wymeldowywanie pracowników, edycja czasów pracy, ograniczenie meldowania do czasu pracy

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Po zalogowaniu do aplikacji internetowej https://app.gopos.pl/
możemy nadawać lub odbierać uprawnienia do podglądu swojego czasu pracownikom zalogowanym do POS na Windows i Android.

*Uprawnienia nadawane są dla grupy, do której przypisany jest pracownik.

Nadawanie uprawnień do podglądu czasów pracy dla poszczególnych ról (np. kelnerów):

Dzięki zaznaczeniu tej opcji, użytkownicy przypisani do grupy "kelner", będą mogli sprawdzać historię swoich zameldowań, oraz czas aktualnego zameldowania.

Jak sprawdzić czas pracy, opisano w artykule:

Zdalne wymeldowywanie pracowników:

Edycja / Modyfikowanie czasów pracy:

Możemy zarówno dodawać,  jak również edytować i modyfikować czasy pracy pracowników. Zaznaczając opcję pomijany, czas i stawka nie zostaną doliczone do sumarycznej ewidencji czasu pracy. Mamy dostęp do modyfikowania stawki, za jaką pracownik pracował w zadanym okresie, jak również przypisanie lub zmianę domyślnego stanowiska.


Ograniczenie tylko do czasów pracy:

Ograniczenie tylko do czasów pracy, bez możliwości sprzedaży jest opcją pozwalającą na odbijanie się pracowników na terminalach. Opcja odnosi się do pracowników, którzy nie będą prowadzić sprzedaży na urządzeniach POS jednak mamy możliwość ewidencjonowania ich czasów pracy na podstawie zameldowań. Wystarczy wpisać indywidualny PIN i kliknąć ZAMELDUJ/WYMELDUJ

*Alternatywnie pracownicy mogą logować się do systemu indywidualną kartą.

Zaokrąglanie czasu pracy:

Funkcję tę znajdziemy w: app.gopos.pl (oczywiście musimy być zalogowani na wybrane miejsce) -> Pracownicy -> Ewidencja czasu pracy

Ostatnia opcja od lewej pozwala na zaokrąglenie przepracowanego przez pracownika czasu w dół do 15, 30 oraz 60 minut, przykładowo: czas pracy pracownika wynosi 7h 48min, a filtr zaokrągla ten czas analogicznie do: 7h 45min, 7h 30min oraz 7h w zależności od wybranego filtra.

Listę pracowników z wszystkimi informacjami możemy eksportować do PDF lub CSV.
Klikamy 3 kropeczki (obok przycisku 'Filtruj') i wybieramy, który format nas interesuje.
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?