Zniżki / Napiwki
Zarządzaj zniżkami! Definiowanie zniżek, przypisywanie, dostępność, procentowa, kwotowa, napiwek/narzut.
GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby dodawać/zarządzać zniżkami logujemy się do aplikacji internetowej https://app.gopos.pl/

W sekcji "Ogólne informacje", mamy trzy opcje do wyboru:

  • Zniżka procentowa (%) - zniżka będzie dotyczyć wartości procentowej należnej kwoty.

  • Zniżka kwotowa (ZŁ) - zadana zniżka, będzie naliczana w zdefiniowanej wartości kwotowej.

  • Napiwek/Narzut(%) - mamy możliwość dodania napiwku lub narzutu wyrażonego w procentach.

Dodawanie zniżki procentowej(%) oraz kwotowej (zł), jest analogiczne.

Dodawanie zniżki, na wszystkie produkty:

-Wybieramy typ zniżki (przykładowo procentową)
-Wpisujemy nazwę pod jaką będzie widniała w aplikacji sprzedażowej
-Zaznaczamy aby była aktywna
-Zostawiamy możliwość edycji zniżki odznaczoną
-Metoda płatności, zostawiamy "-" aby zniżka działała dla wszystkich płatności
-Kategoria, nic nie wybieramy żeby zniżka była dostępna dla wszystkich kategorii
-Produkty, analogicznie jak powyżej
-Dostępność, tutaj możemy wybrać dni i godziny, w których zniżka będzie dostępna (nic nie zaznaczamy - zniżka będzie dostępna cały czas)
-Uprawnienia(role), tutaj możemy wybrać jaka grupa może używać zniżki (pozostawiamy odznaczone, będzie dostępna dla wszystkich grup pracowników)

Na koniec klikamy niebieski przycisk "DODAJ" na dolnej belce, w celu zapisania zniżki.

*Zniżka dodana w ten sposób będzie dostępna dla wszystkich produktów.

Dostępność czasowa ZNIŻEK/NAPIWKÓW

Podczas tworzenia zniżek/napiwków możemy przypisać stworzoną wcześniej dostępność czasową, którą wybieramy z listy (wpisujemy klika pierwszych znaków nazwy), w sekcji "Dostępność czasowa".
*Tworzymy dostępność czasową, jednak nie przypisujemy jej do konkretnych produktów, tylko do zniżek/napiwków.

*UWAGA (Jak korzystać z dostępności w przedziałach czasowych danych zniżek):
Zniżki działają według  czasu nabicia pozycji. Jeśli mam ustawione przedziały czasowy dla zniżki, dana zniżka zostanie przypisana wg. swojej dostępności czasowej, przykładowo mamy zniżki:
od 16-18 happy hours 50%
od 18-20 happy hours 20%
otwieramy rachunek o 15:50, nabijamy piwo (brak dostępnej zniżki przed 16), zapisujemy rachunek, o 16:10 dobijamy kolejne piwo (łapiemy się na zniżkę 50%), zapisujemy, o 18:10 nabijamy kolejne piwo (łapiemy się na zniżkę 20%), o 20:10 nabijamy ostatnie piwo (brak dostępnej zniżki po 20). Zamykamy rachunek, zobaczymy 4 piwa, z tego jedno, które zostało nabite na zniżce 50%, jedno na zniżce 20%, oraz 2 bez zniżki.

Dodawanie dostępności przedziału dostępności czasowej opisano w artykule:

Dodawanie zniżki, na konkretne grupy lub produkty:

W przykładzie powyżej, dodaliśmy zniżkę 15% na całą Kategorię "Alkohol", dostępną w piątki, soboty i niedziele od 18 do 22. Zniżka jest widziana tylko przez pracownika posiadającego uprawnienia (rola) Managera, oraz tylko przy płatności kartą (tak jak zostało to zdefiniowane w uprawnieniach).

W polu "Wartość" wpisujemy "0", aby zniżka nie obejmowała wszystkich produktów. Dopiero w sekcji "Kategoria" lub "Produkty", uzupełniamy pole "Zniżka", zadaną wartością (tutaj 15), wybieramy "typ zniżki".

UWAGA!
Jeśli chcemy utworzyć ZNIŻKĘ, która będzie zniżkować WSZYSTKIE PRODUKTY, np. 20%, w głównym oknie "Wartość*" (na górze strony, pod nazwą), wprowadzamy 20, aby stworzyć wyjątki, np. [zniżkujemy wszystko o podane wyżej 20%, oprócz wybranej / wybranych kategorii np. wyrobów tytoniowych], dodajemy kategorię "wyroby tytoniowe", dodajemy zniżkę 0,  oraz typ zniżki.
Inny przykład:
Ustawiamy wartość zniżki na 50, która obejmie wszystkie produkty (oczywiście, oprócz tych, które w swojej definicji mają zaznaczoną opcję zniżkowania). Dodajemy kategorię np. pizza, dla której wybieramy "zniżka", oraz "typ zniżki", wartość zniżki ustawiamy na 20, co spowoduje, działanie zniżki 50 na wszystko oprócz kategorii pizza, na którą będzie działała zniżka 20.

*Istnieje również opcja, całkowitego wyłączenia możliwości zniżkowania danego produktu lub całej kategorii [w odznaczamy to w edycji produktu / kategorii].


*Zniżka dodana w ten sposób będzie dostępna dla wybranej kategorii lub konkretnych produktów.

Napiwki / Narzuty (%):

Tej opcji używamy do naliczania napiwków/narzutów procentowych od kwoty sprzedaży (zostanie przeliczona automatycznie).
W powyższym przykładzie wybraliśmy napiwek 10% (domyślna wartość), zaznaczyliśmy również możliwość edytowania (ręcznego ustawienia wartości).

Produkt dodany jako napiwek - aby użyć tej opcji, uprzednio powinniśmy stworzyć nową kategorię (np. NAPIWKI), następnie stworzyć nowy produkt (np. NAPIWEK), oraz przydzielić go do kategorii Napiwki.
Następnie wybieramy stworzony produkt "Napiwek", dzięki temu zyskujemy możliwość ewidencjonowania naszych napiwków podobnie jak produktów.

Dodawanie produktów, opisano w artykule:

Dostępność czasową oraz uprawnienia do naliczania napiwków pozostawiamy nie zaznaczone (dla wszystkich ról, cały czas).

Korzystanie ze zniżek , napiwków/narzutów w aplikacji POS (Windows i Android):

Trzy sposoby nabijania zniżek oraz napiwków/narzutów:

1 sposób:

2 sposób:

3 sposób:

Usuwanie dodanych zniżek:

*Napiwki/narzuty dajemy analogicznie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?