Wszystkie kolekcje
GoPOS 1.0 - system sprzedaży
Konfiguracja Drukarki
[V1] Instalacja i dodanie drukarki fiskalnej - Windows [komunikacja USB A-B]
[V1] Instalacja i dodanie drukarki fiskalnej - Windows [komunikacja USB A-B]

Instalacja drukarki fiskalnej w systemie Windows, Wyszukanie i dodanie drukarki w GoPOS (Windows), podpięcie pod rachunki fiskalne.

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

*W PRZYPADKU DRUKAREK ONLINE'OWYCH KONIECZNE JEST POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ PORTU LAN (RJ45) DO SIECI INTERNET, ZE WZGLĘDU NA KOMUNIKACJĘ DRUKARKI Z REPOZYTORIAMI URZĘDU SKARBOWEGO
(Ustawa o VAT z 1 maja 2019 r).
Konieczność podłączenia drukarki online do sieci LAN , zdeterminuje wybór komunikacji, ponieważ będziemy używali połączenia LAN zarówno do wysyłania danych do urzędu skarbowego jak również komunikacji z programem GoPOS.

Jak podłączyć drukarkę do sieci LAN opisano w poniższym artykule:
-podpiąć LINK

Podłączenie oraz konfiguracja drukarki fiskalnej, na przykładzie: POSNET THERMAL XL2

Poniższa instrukcja dotyczy, zainstalowania drukarki w systemie Windows, następnie wyszukania w GoPOS (aplikacja na Windows), oraz przypisania do drukowania rachunków fiskalnych.

UWAGA: Drukarka fiskalna przed instalacją powinna mieć skonfigurowany:
Nagłówek
oraz matrycę stawek podatków VAT.

Konfiguracja ustawień komunikacji w drukarkach fiskalnych POSNET:

 1. Wchodzimy do MENU drukarki fiskalnej (OK)
  (potwierdzamy wybór przyciskiem OK {strzałka w prawo >}).

 2. Konfiguracja (2) - potwierdzamy OK

 3. Konfiguracja połączeń (2) - potwierdzamy OK

 4. Usługi PC (1) - potwierdzamy OK

 5. Interfejs PC (1) - potwierdzamy OK

Tutaj przechodzimy strzałkami (góra/dół) do pozycji USB, klikamy - potwierdzamy OK

 • Wybieramy protokół: POSNET - potwierdzamy OK

 • Wybieramy stronę kodowania: WINDOWS 1250 - potwierdzamy OK

 • Nastąpi restart drukarki fiskalnej.

Sprawdzenie wprowadzonych ustawień:

 1. Wchodzimy do MENU drukarki fiskalnej (OK)

 2. Raporty (1) - potwierdzamy OK

 3. Raporty Niefiskalne (2) - potwierdzamy OK

 4. Raporty Wejścia/Wyjścia (3) - potwierdzamy OK

*Nastąpi wydruk raportu wejścia/wyjścia

Na wydruku sprawdzamy wprowadzone ustawienia:

Konfiguracja transmisji PC:
Interfejs: PC
Protokół: POSNET
Strona kodowania: Windows 1250

Instalacja drukarki fiskalnej w systemie Windows:


Wchodzimy w "Menadżer urządzeń" w systemie Windows:
Schodzimy do pozycji "Porty (COM i LPT)":

 • teraz wpinamy przewód usb do włączonej drukarki następnie drugi koniec przewodu do komputera, widzimy na którym porcie COM pojawiło się nowe urządzenie (w  poniższym przypadku: COM 10).

*jeśli przy urządzeniu widnieje alert wykrzyknika, należy pobrać i zainstalować sterownik ze strony producenta, odpowiedni do posiadanej drukarki.

Gdy widzimy poprawnie zainstalowane urządzenie w systemie, np:
"Urządzenie szeregowe USB (COM 10)", możemy przejść do sytemu GoPOS.

Uruchamiamy aplikację GoPOS (aplikacja na Windows), następnie wyszukujemy i dodajemy drukarkę fiskalną.

Przypisujemy dodaną drukarkę do drukowania rachunków fiskalnych.

*Alogicznie postępujemy dodając Drukarkę fiskalną podłączoną:
(Drukarka fiskalna: port: COM - złącze rj45 oraz KOMPUTER: port COM), z wyjątkiem wybrania w drukarce fiskalnej ustawienia "Port komunikacji", w interfejsie PC, zamiast
USB wybieramy COM).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?