Wszystkie kolekcje
GoPOS 1.0 - system sprzedaży
Konfiguracja
[V1] Tworzenie przedziałów dostępności czasowych z przykładem przypisywania ich do produktów
[V1] Tworzenie przedziałów dostępności czasowych z przykładem przypisywania ich do produktów

Proste tworzenie oraz przypisywanie dostępności czasowych produktom, dostępności czasowe możemy tworzyć również dla zniżek.

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby zarządzać dostępnościami, logujemy się do aplikacji mobilnej app.gopos.pl

**Stworzone dostępności czasowe możemy przypisywać do: zniżek/napiwków, produktów, wariantów produktów,  i wielu innych.


Tworzymy dostępność czasową produktu

Wchodzimy: "USTAWIENIA" (po  lewej stronie) następnie "DOSTĘPNOŚĆ" (wybieramy z górnej belki nawigacyjnej), kolejno "DODAJ DOSTĘPNOŚĆ" (w lewym górnym rogu).

*Uwaga: Moduł "Daty" ("Przypisz daty, w których ma obowiązywać dostępność"), nie jest jeszcze dostępny, funkcjonalność jest w trakcie budowy. Zatem posługujemy się modułem dostępność odnoszącą się do każdego tygodnia.

Przypisujemy dostępność czasową do całego produktu

Wchodzimy: "MENU" (po  lewej stronie) następnie odszukujemy produkt, dla którego chcemy zmienić/ustawić dostępność, klikamy "EDYTUJ" (z prawej strony), odszukujemy sekcję "DOSTĘPNOŚĆ", wybieramy z listy (wpisujemy kilka pierwszych znaków nazwy dostępności) uprzednio stworzoną dostępność. Kliknięcie ikony oka spowoduje przeniesienie do ustawień danej dostępności.

Przypisujemy dostępność czasową do wariantu produktu

Aby dodać dostępność dla wariantu produktu, wybieramy dostępność w sekcji "Warianty", w kolumnie Dostępność, wpisujemy kilka pierwszych znaków nazwy dodanej dostępności, i wybieramy z listy.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?