Wszystkie kolekcje
GoPOS 1.0 - system sprzedaży
Integracje
[V1] KDS (kitchen display system), system wysyłania zamówień na kuchnię/bar
[V1] KDS (kitchen display system), system wysyłania zamówień na kuchnię/bar

Wysyłanie zamówień na KUCHNIĘ / BAR, zarówno do dedykowanej aplikacji Android jak i na drukarki bonowe.

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temuWyróżniamy 2 aplikacje GoKDS:

 • Aplikacja webowa GoKDS, którą instalujemy po zalogowaniu do naszego konta na stronie internetowej (służy do wprowadzenia ustawień).

 • Aplikacja Android GoKDS, stworzona dla kuchni i wydawki, w której możemy zmieniać statusy wysłanych pozycji (odznaczać te gotowe do wydania), aby kucharz widział, że danie jest gotowe.


Aby móc używać dodatku GoKDS, musimy mieć stworzone kierunki rozchodu (np. kuchnia, bar).

Jak utworzyć kierunki rozchodu, opisano w artykule:

Instalacja aplikacji wewnętrznej GoKDS

 • logujemy się do aplikacji webowej app.gopos.pl

 • instalujemy aplikację GoKDS, pozostawiamy nazwę "GOKDS".

W aplikacji webowej  GoKDS możemy zdefiniować kuchnie oraz przydzielone im drukarki, jak również aplikacje Android KDS.

Przykład: Załóżmy, że mamy stworzone 2 kierunki rozchodu "kuchnia dania" oraz "Bar góra". Na kuchni mamy tablet z aplikacją GoKDS (Android), na której będziemy wyświetlać statusy zamówienia, natomiast na barze drukarkę bonową, na której będziemy drukować bony.

Aby przypisać kuchni drukarkę, musimy wiedzieć, jaki ma adres ip, jak skonfigurować drukarkę bonową opisano w artykule:
*jeśli chcemy sprawdzić aktualnie ustawiony adres ip w drukarce, wyłączamy drukarkę, przytrzymujemy przycisk wysuwania papieru, następnie włączamy, puszczamy przycisk wysuwania i klikamy ponownie, zostanie wydrukowany selftest z konfiguracją.

Ustawiamy kuchnie:

 1. Ustawiamy drukarkę bonową dla kierunku "Bar góra"

 • Nadajemy nazwę taką, abyśmy rozpoznali w aplikacji sprzedażowej.

 • Przypisujemy kierunek rozchodu (Bar góra)

 • Dodajemy parametry drukarki

1.a Podpinamy kategorię produktów pod kierunek rozchodu:

determinujemy, gdzie będą wysyłane zamówienia za dane kategorie.

Bardziej szczegółowo przypisywanie kierunków zostało opisane w artykule:

1.b Jak wyglądają wprowadzone zmiany w aplikacji sprzedażowej GoPOS:

Jak widzimy, poniżej dane drukarki zostały zsynchronizowane z aplikacji webowej, która została przypisana do kierunku rozchodu "Bar góra".
Teraz już możemy drukować bony na drukarce na barze górnym.

1.c Możliwość modyfikacji wyglądu bonu oraz typu komunikacji:

 • Ustawienia zaawansowane:
  - tutaj możemy zdefiniować typ komunikacji: komunikacja jednokierunkowa, wtedy gdy mamy tylko drukarkę bonową/bonowe. Dwukierunkowa wtedy gdy będziemy używać Aplikacji GoKDS (Android).
  - wybrać czy mają się drukować numerki na bloczkach bonowych

 • Szablon wydruku:
  - Wybieramy wielkość czcionki wydruku na bonie
  - Z listy wybieramy jakie informacje będą się drukować na bonie

*W naszym przykładzie będziemy używać komunikacji dwukierunkowej, ponieważ będziemy korzystać zarówno z drukarki bonowej jak również aplikacji GoKDS (Android).

2. Ustawiamy aplikację Android GoKDS "Kuchnia dania"

- podobnie jak w przypadku powyżej dodajemy kuchnię kds i podpinamy kierunek rozchodów, z tym wyjątkiem, że nie definiujemy statycznego adresu ip, portu oraz szerokości papieru.

- przypisujemy podobnie jak powyżej kierunek rozchodu do kategorii.

- w aplikacji sprzedażowej w ustawieniach drukarek, nic nam się nie zmienia, ponieważ zdefiniowaliśmy kuchnie pod aplikację GoKDS.

Aplikacja GoKDS Android

 • Odsyłacz do pobrania aplikacji GoKDS (Google play) [wkrótce - aktualnie udostępnimy plik zainteresowanym klientom]

 • logujemy się tymi samymi danymi, którymi logujemy się do aplikacji sprzedażowej GoPOS.

Zamówienia przychodzą w postaci wirtualnych bloczków, z wybranym statutem w aplikacji sprzedażowej GoPOS (domyślnie jest to status "Nowy" - kolor szary)
*Kelner ma także możliwość zmiany statusu zamówienia z poziomu aplikacji sprzedażowej GoPOS (MENU boczne - ikona "SERWIS").

Dysponujemy 5 statusami zamówień:

Nowy- ikona pause w GoPOS (w KDS kolor szary)

W przygotowaniu - ikona play w GoPOS (w KDS kolor pomarańczowy)

Gotowy - ikona checked w  GoPOS (w KDS kolor zielony)

Spakowany -  ikona paked w  GoPOS (w KDS kolor niebieski)

Odebrany - ikona recived w GoPOS (w KDS kolor grafitowy)

Po nabiciu i ZAPISANIU rachunku w aplikacji sprzedażowej GoPOS, rachunek zostaje wysłany do aplikacji GoKDS widok:

 • W prawym górnym rogu przełączamy się między widokiem: Rachunków zamkniętych / Rachunków otwartych.

 • w menu (trzy kropki w prawym górnym rogu), możemy ustawić czas po jakim niezamknięte rachunki, będą czyszczone z ekranu, oraz zamknąć zbiorczo wszystkie widoczne pozycje.

 • Klikając na poszczególną pozycję na zamówieniu zmieniamy jej status wg. kolejności (na co wskazują zmieniające się kolory), możemy również zmienić status zbiorowo, dla wszystkich pozycji klikając obszar z napisem "kolejność".

Jeśli jesteśmy na ostatnim statusie i klikniemy na rachunek, system zapyta nas, czy zamknąć rachunek (rachunek trafi do rachunków zamkniętych).

 • W ustawieniach aplikacji GoKDS, mamy możliwość ustawienia trybu pracy:
  - tryb restauracyjny:
  Możemy podzielić zakres statusów na 2 podgrupy [wtedy gdy używamy 2 tabletów z GoKDS] (1 kds będzie dostępny dla kucharza, z kolei 2 dla runnera odbierającego zamówienia)
  dla kucharza ostatnim statusem będzie GOTOWY, z koli RUNNER, będzie widział status Spakowany i Odebrany.
  - tryb numerów zamówienia: tutaj korzystamy z całej puli statusów, z której możemy korzystać w całości lub podzielić podobnie jak powyżej na kds kucharza i wydawki, ta opcja jest przeważnie używana z dodatkowym modułem dla systemów Windows do wyświetlania numerów zamówień na dużych ekranach (pokazywane są statusy zamówień wraz z numerem, podobnie jak w dużych fast foodach).

*Możemy wysyłać wirtualne bony na kuchnię ze zdefiniowanym statusem w przygotowaniu, tryb pracy kds na "tryb numerów zamówienia", zakres statusów "kucharz", wtedy ograniczamy klikanie przez kucharza do 2 kliknięć.

 • W ustawieniach mamy dostęp do takich opcji jak:
  - układ rachunków (pionowy / poziomy)
  pionowy: przesuwamy listę pozycji na rachunku góra/dół
  poziomy: zawijanie rachunku do kolumny obok
  - uszczypnięciem powiększanie / zmniejszanie rozmiaru bonu
  - ustawienie wygląd bonu (jakie dane chcemy na nim widzieć)
  - segregowanie pozycji
  - powiadomienia dźwiękowe
  - wyboru z jakich kierunków przychodzą zamówienia ("Aktywne kierunki" - wszystkie / lub wyszczególniony)
  - ustawiania trybów pracy oraz wyświetlania
  Z menu wychodzimy klikając trzy paski u góry, następnie wybieramy "Lista rachunków".

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?