Opis ikon i przycisków
Aplikacja sprzedażowa GoPOS Windows
GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu
1.1 Ekran logowania:

 • Każdy użytkownik (kelner,kucharz, manager, właściciel), loguje się własnym indywidualnym pinem. W nowo utworzonym koncie mamy domyślne konto "Admin" z pinem logowania: 1111

1.2 Koło zębate ⚙️ na ekranie logowania:

Jak rozpocząć opisano, w artykule:

2.1 Ekran aplikacji sprzedażowej po zalogowaniu

 • widok A lub B jest zdeterminowany ustawieniami stanowiska sprzedaży:
  - Możliwość zapisania rachunku (jeśli opcja jest włączona mamy dostęp do widoku A i B, jeśli natomiast opcja jest wyłączona dostęp tylko do widoku C "szybka sprzedaż", bez możliwości zapisu rachunku).
  - wyłączenie opcji: Obsługa stolików, spowoduje dostęp tylko do widoku B.

 • Aby przełączać się pomiędzy widokiem A (obsługi stolików), a widokiem  B (otwartych rachunków), klikamy ikonę "oko" 👁

2.1.A.  Widok: A (Widok sal i stolików)

 • W tym widoku mamy możliwość:
  - przełączania się pomiędzy widokiem sal/pomieszczeń
  - nabijania rachunków, bezpośrednio na stoliki
  - wpisywania rezerwacji stolików (jeśli opcja rezerwacje w jest włączona w ustawieniach)
  -  zaawansowany widok stolika  - klikamy w ikonę, (jeśli aktywna tło będzie ciemniejsze), następnie klikamy w stolik bez rachunku lub z jednym rachunkiem. Możemy dodać rezerwację do danego stolika lub otworzyć kolejny rachunek. Gdy na stoliku jest więcej niż 1 rachunek, nie trzeba aktywować opcji aby przejść do zaawansowanego widoku stolika. 

 • Stolik wolny/zajęty

 • Kelner, do którego przypisany jest rachunek z danego stolika

 • Suma rachunków na danym stoliku

 • Wchodzenie na rachunki:
  - przypisane do danego stolika (jeden rachunek)
  - przypisane do danego stolika (kilka rachunków)
  - pusty stolik

Poniżej na przykładzie przedstawiono:

 1. Otwarcie stolika nr. 1 na sali górnej, gdzie na stoliku jest tylko jeden rachunek (po kliknięciu jesteśmy przeniesieni bezpośrednio do tego rachunku). Po lewo w kolumnie widzimy nabitą jedną pozycję, oczywiście do rachunku możemy dodawać kolejne pozycje. Aby wyjść do poprzedniego widoku, klikamy "zapisz" lub "X" (w prawym górnym rogu, aby NIE ZAPISAĆ zmian.

 2. Otwarcie stolika nr. 1 na sali dolnej, gdzie na stoliku mamy otwarte dwa rachunki (automatycznie otwieramy widok zaawansowany), możemy kliknąć w dany rachunek, w który chcemy wejść.
  Taki sam widok uzyskamy jeśli przed kliknięciem w dany stolik zaznaczymy ikonę "widoku zaawansowanego", niezależnie od tego czy na stoliku jest jeden rachunek, bądź stolik jest wolny.
  W widoku zaawansowanym widzimy również rezerwacje dla danego stolika, możemy je także dodać ikoną kalendarza w lewym górny rogu.

 3. Otwarcie wolnego stolika nr. 2 na sali dolnej oraz nabicie produktów następnie zapisanie.

Przełączanie między widokiem Otwartych rachunków (A) - Stolików/sal (B).

 • Widok rachunków:

 • Wybieramy rachunki, które chcemy wyświetlić wg. dwóch filtrów:
  PRACOWNIK:
  - wszyscy (wszystkie otwarte rachunki),
  - ja (tylko moje otwarte rachunki)
  - inni (nazwiska kelnerów którzy posiadają otwarte rachunki)
  STANOWISKO (PUNKT SPRZEDAŻY):
  - wszystkie (rachunki ze wszystkich stanowisk oraz wybranego filtra pracownika)
  - konkretny punkt sprzedaży (rachunki otwarte w konkretnym punkcie sprzedaży + filtr pracownika)

 • Części wspólne dla obu widoków (A i B):
  - Menu boczne
  - Otwarcie rachunku przed lub bez wyboru stolika
  - Zalogowany pracownik
  - Czas systemowy (powinien zgadzać się z rzeczywistym)
  - Status połączenia z internetem
  - ikona dzwonka, jeśli są nieodczytane powiadomienia
  - przekazywanie rachunku
  - powrót do ekranu logowania

2.1.AiB Części wspólne widoku stolików i rachunków

 • przekaż rachunek

 • otwieranie rachunku: szybki, z opisem, grupowy, rachunek

 • logowanie, czas pracy i centrum powiadomień

 • menu

Przekaż rachunek

Otwieranie nowego rachunku bez stolika

- dostępność opcji otwierania nowych rachunków, wybieramy w ustawieniach stanowiska sprzedaży aplikacji sprzedażowej GoPOS (opisane poniżej).
*rachunek można później podpiąć do wybranego stolika.

 • rachunek "szybki" - szybie otwarcie, używane w przypadku nabijania na wynos.

 • rachunek "z opisem" - wymusza dodanie opisu do rachunku, przed wejściem w rachunek.

 • rachunek "grupowy" - rachunek bez konieczności przejmowania przez kelnerów (bez przypisanego kelnera, najczęściej w przypadku obsługi grupy).

 • "rachunek" - przejście do widoku rachunku.

Logowanie, czas pracy i centrum powiadomień

- po kliknięciu ma nazwę pracownika, mamy dostęp do "czasu pracy", oraz "powiadomień"

 • Powiadomienia - jeśli są dostępne powiadomienia, widzimy ikonę dzwoneczka w prawym górnym rogu (po prawo od ikony zasięgu).
  Mamy możliwość wyboru zakresu czasowego, jeśli pojawiają się informacje/błędy synchronizacji (spowodowane przerwami w dostępie do internetu).
  *Przykładowo: poniższa informacja mówi, że podczas wystawiania FV, nie uzupełniliśmy miasta w danych klienta, ta informacja pojawiła się również jako powiadomienie podczas zapisu.

 • W zakładce czas pracy logujemy się i wylogowujemy w celu ewidencji czasu pracy w systemie.  Mamy możliwość podglądu podsumowania swojego czasu pracy / logowań wg. filtra czasu.

3.1 Widok otwartego rachunku:

cd.

edycja pozycji rachunku:

Nawet po nabiciu pozycji mamy dostęp, do jej edytowania i zmiany wartości poszczególnych atrybutów.
- Zakładka "ogólne":

- Zakładka "Zaawansowane":

- Zakładka "opis" - opis dania
- Zakładka "zniżki":

Aby mieć dostęp do poszczególnych opcji, włączamy je w ustawieniach aplikacji sprzedażowej GoPOS.

 1. Dodawanie klienta do zamówienia

 2. Przypisywanie rachunku do stolika lub przenoszenie na inny stolik 

 3. Otwieranie szuflady

 4. Przypisywanie kierowcy do zamówienia

 5. Definiowanie/ Zmiana statusu zamówienia 

 6. Rozwinięcie listy pozostałych opcji

 7. Dodawanie opisu do rachunku

 8. Dodawanie informacji do zamówienia: "Na wynos"

 9. Drukowanie rachunku wstępnego (drukarka rachunków - podpięta drukarka bonowa)

 10. Przechodzi do okna podziału rachunku

 11. Ponowne wysłanie zamówienia na kuchnię

 12. ustawia cenę całego rachunku na zadaną kwotę

 13. Usuwa (stornuje cały rachunek)

 14. Otwiera widok podania ilości gości przy stoliku

 15. Możliwość ręcznego wpisania nr karty klienta (szybsza metoda skanowanie karty klienta na otwartym rachunku, automatycznie dodaje klienta do rachunku).

 16. Ustawianie limitu rachunku (np. w przypadku otwarcia rachunku grupowego).

 17. Skanowanie alternatywnej karty klienta (opcja zaawansowana)

Powiązane artykuły, w sekcji "Prowadzenie sprzedaży"


3.3 Menu BOCZNE

 • Zakładka "Sprzedaż" - została opisana powyżej.

 • Zakładka "Aktywności" - tutaj mamy listę ostatnich rachunków, możemy stąd wystawić FV do rachunku oraz zmienić metodę płatności.

Wystawianie FV z aplikacji sprzedażowej GoPOS:

 • Zakładka "Raporty" - tutaj otwieramy i zamykamy raporty kasowe lub/i zmianowe.

Tworzenie raportów:

 • Zakładka "Ustawienia" - tutaj ustawiamy dostęp do opcji programu, jak również drukarki / konfigurację urządzeń / synchronizację, tryby pracy systemu.

Ikony na pasku menu bocznego:

 • ikona szuflady - otwiera szufladę.

 • ikona "serwującej dłoni / kelnerska" - tutaj mamy dostęp do sprawdzenia statusów naszych zamówień wysłanych na kuchnię, opis funkcji na obrazku poniżej:

 • ikona "czapka kucharza"- tutaj będziemy widzieć zamówienia, które nie zostały wysłane na kuchnię (drukarki bonowe). Problem wynika z braku połączenia stanowiska z drukarką.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?