[V1] Niewysłane zamówienia na kuchnię

Instrukcja postępowania w razie niepowodzenia w wysyłaniu zamówienia na kuchnię.

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wysyłanie zamówienie na kuchnię następuje w momencie kliknięcia przycisku zapisz lub zapłać.

  • Jeżeli zamówienie nie zostanie wysłane do przypisanej kuchni, pojawi się komunikat "Błąd drukowania zamówienia na kuchni", wraz ze szczegółami.

  • Wchodzimy wówczas w boczne menu, następnie w dolnej części oszukujemy ikonę "czapka kucharza", zostanie wyświetlona lista niewysłanych zamówień. 

  • Klikamy przycisk "Wyślij"

  • Jeśli nadal nie udało nam się wysłać zamówienia, sprawdzamy, czy urządzenie jest podłączone do sieci internet, sprawdzamy również, czy przewody drukarek są odpowiednio wpięte, oraz czy są włączone do zasilania.

  • Jeśli sprawdziliśmy poprawność połączeń, wchodzimy w ustawienia, następnie przeprowadzamy diagnostykę systemu. Tutaj zobaczymy informacje diagnostyczne systemu.

  • Sprawdzamy poprawność podłączenia drukarek pod odpowiednie kierunki, jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, w diagnostyce systemu będzie zielona ikonka oznaczająca poprawne podłączenie.

  • Jeśli konfiguracja komunikacji z drukarką jest poprawna, wchodzimy ponownie w ikonę "czapka kucharza", i wysyłamy ponownie bon na kuchnię.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?