NIP nabywcy na paragonie - GoPOS
Dodawanie numeru NIP nabywcy na paragonie [Windows/Android]
GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie.

Dodawanie NIP'u nabywcy do paragonu w systemie Windows/Android:

Wyróżniamy dwie opcje MANUALNIE oraz AUTOMATYCZNIE:

Manualnie (opcja ustawiona domyślnie)
[zalecamy zmianę na "Automatycznie" - opisano w ptk. 2]

a) Dodanie nr NIP odbiorcy do paragonu przy zamknięciu rachunku:

  • Podajemy nr NIP, który zostanie automatycznie zweryfikowany, jeśli wprowadzone dane będą poprawne, nazwa odbiorcy będzie widoczna na górnej belce obok nr NIP.


b) Dodanie nr NIP odbiorcy do paragonu pomimo dodanego KLIENTA do rachunku

  • Analogicznie jak powyżej, pomimo iż mamy dodanego klienta / firmę do rachunku, w dalszym ciągu możemy wybrać MANUALNIE NIP nabywcy na paragonie. 

  • UWAGA: Proszę zwrócić uwagę, iż dane KLIENTA / FIRMY na rachunku możemy wybrać różne z tym na PARAGONIE.2. Automatycznie (preferowana opcja)

  • Aby włączyć tryb automatyczny, wchodzimy w ustawienia stanowiska sprzedaż, odszukujemy opcję "Pytaj o przypisanie nr NIP", zaznaczamy przełącznik opcji na stan aktywny. 

  • Opcję "Automatycznie" wyróżnia przypomnienie ze strony systemu, o dodaniu nr NIP nabywcy do paragonu.

  • Przypomnienie podczas zamykania rachunku będzie dotyczyło dodania NIP'u nabywcy na paragonie, natomiast w przypadku gdy mamy dodanego klienta do rachunku, możliwości przepisania nr NIP klienta do odbiorcy na paragon lub dodania innego.

Wygląd NIP'u na paragonie:

*Aby skorzystać z funkcjonalności, konieczne jest posiadanie odpowiednich wersji systemu GoPOS (Android/Windows). W razie problemu z aktualizacją proszę o kontakt za pomocą czatu | niebieska ikonka w prawym dolnym rogu →

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?