Wchodząc na stronę app.gopos.pl mamy możliwość wygenerowania, wydrukowania oraz grupowania pozycji na fakturze.

Mamy kilka możliwości stworzenia faktury na stronie WEB.

Generowanie i drukowanie faktury

Po dodaniu faktury, klikamy "Edytuj", następnie po prawej stronie u góry mamy przycisk do generowania i pobierania faktury. Z tej strony mamy możliwość "Pobrania" faktury i "Grupowania" pozycji na fakturze (o grupowaniu niżej).

W "Pobieraniu" kliknięcie "Generuj pdf" przeniesie nas do strony z gotową fakturą do zapisania na dysku.

Grupowanie pozycji na fakturze

Jeżeli chcemy, żeby wszystkie pozycje na fakturze zostały zgrupowane w jedną usługę gastronomiczną, robimy to, klikając ''Grupuj pozycje''. Pojawia się nam możliwość zgrupowania wszystkich elementów faktury pod jedną edytowalną nazwą.

Rozgrupowanie pozycji na fakturze

Równie szybko możemy rozgrupować elementy z faktury. W opcjach grupowania wybieramy, "Rozgrupuj". Spowoduje to powrót do stanu pierwotnego faktury, z wyszczególnionymi elementami.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?