Dodatki/modyfikatory i Grupy dodatków
Jak działają dodatki/modyfikatory i ich grupy
GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wprowadzanie dodatków do systemu

Na stronie app.gopos.pl, po lewej stronie wybieramy MENU, następnie zakładkę "Modyfikatory/ Dodatki".

Po prawej stronie u góry mamy kafelek "Dodaj modyfikator/dodatek", klikamy w niego, zostajemy przeniesieni do strony, gdzie wpisujemy nazwę dodatku, jego cenę oraz domyślny koszt, następnie klikamy "Zapisz" na dole strony.

Grupy dodatków

Po wprowadzeniu wszystkich dodatków możemy je połączyć w grupy, dzięki czemu będziemy mogli dodawać całe zestawy zdefiniowanych dodatków do produktów prostych.

Robimy to w podobny sposób:

W MENU przechodzimy do zakładki "Dodatki/Modyfikatory", tym razem u góry szukamy niebieskiego kafelka "Dodaj grupę modyfikatorów/dodatków".

Przenosimy się na kolejną stronę, gdzie wprowadzamy nazwę grupy dodatków oraz poszczególne dodatki do tabelki poniżej.

Dzięki takiemu zabiegowi możemy dodać całą grupę dodatków z ustalonymi cenami do pozycji w menu.

Dodawanie dodatków i grup dodatków do produktów

Żeby dodać wcześniej zdefiniowane dodatki/grupy dodatków, w MENU przechodzimy do zakładki produkty. Szukamy pozycji w menu, do której chcemy dodać dodatki i klikamy edytuj po prawej stronie.

W edycji produktu przechodzimy do zakładki "Dodatki/modyfikatory", gdzie mamy możliwość dodania pojedynczych dodatków jak i całych grup. Jeżeli dodatki są takie same dla wszystkich wariantów produktu, możemy dodać modyfikatory do "Wszystkie warianty" klikając kafelek "Dodaj element", jeżeli chcemy, żeby każdy z wariantów miał inne dodatki, klikamy "Dodaj element" przy odpowiednim wariancie.

Po dodaniu elementu, przenosimy się na stronę gdzie mamy możliwość stworzenia "Nowej grupy dodatków" do konkretnego wariantu, poprzez wpisanie nazwy grupy, klilknieciu dodaj, a następnie dodawaniu pojedynczych pozycji z dodatków, które utworzyliśmy wcześniej. Dodając dodatki w ten sposób możemy z tej pozycji edytować ich cene.

Drugą opcją jest dodanie wcześniej zdefiniowanej grupy. Po kliknięciu w kafelek "Grupa dodatków", z listy możemy wybrać interesującą nas grupę.

Dodatki w grupie będą miały już wcześniej ustaloną cenę, której nie będzie można edytować z tego poziomu. Zmiana ceny odbywa się przez wejście w Menu, następnie zakładka "Grupy modyfikatorów/dodatków" a następnie edycje odpowiedniej grupy.

Zmiana ceny w ten sposób spowoduje aktualizację cen we wszystkich produktach, do których dana grupa jest podpięta.

Do każdego wariantu możemy dodać kilka grup dodatków/modyfikatorów.

Np. Do pizzy możemy stworzyć osobne grupy "Mięsna" i "Warzywna".

Na aplikacji sprzedażowej będzie wyglądało to tak:

Wyjaśnienie "Minimalna ilość", "Maksymalna ilość", "Zawarty", "Zmienia cenę", "Edytowalna ilość"

Minimalna ilość- najmniejsza ilość, jaka będzie konieczna do wybrania z danej grupy dodatków.

Maksymalna ilość- największa ilość, jaka będzie konieczna do wybrania z danej grupy dodatków.

Zawarty- zaznaczony dodatek, który już znajduje się w produkcie, nie będzie podbijał ceny.

Zmienia cenę- bezpośrednio powiązane z "Zawarty". Jeżeli dodatek jest zawarty i ma zaznaczoną opcje "Zmienia cenę", to usunięcie tego dodatku i zamiana na inny dodatek spowoduje zwiększenie ceny o kwotę nowego dodatku.

Jeżeli opcja jest odznaczona, po usunięciu zawartego dodatku, będziemy mieć możliwość dodania innego dodatku i nie spowoduje to zwiększenia ceny, o ile inny dodatek lub dodatki mają taką samą lub niższą cenę jak usunięty. Odznaczona opcja tworzy "bufor" kwotowy o wartości odznaczonego "Zawartego" dodatku.

Przykład "Buforu": 3 dodatki, jeden za 8zł, drugi za 4zł, trzeci za 4zł. Dodatek za 8zł ma zaznaczoną opcję zawarty. Jeżeli go odznaczymy, na jego miejsce możemy dodać dwa dodatki za 4zł.

Edytowalna ilość- zaznaczenie tej opcji spowoduje, że przy dodawaniu dodatku pojawi się okno, w które należy wprowadzić ilość dodatku.

Przykład: Produkt "Pizza dodatki" posiada dodana grupę modyfikatorów "Mięsne", Pizza ma salami, więc zaznaczamy "Zawarty", "Zmienia cenę" odznaczone

Na aplikacji sprzedażowej jak widać, zawarty produkt jest automatycznie zaznaczany przy wyborze produktu i nie zwiększa ceny:

Teraz usuńmy dodatek Salami i zmieńmy go na Szynkę,

Cena się nie zmieniła, bo dodatki są w tej samej cenie. Jeżeli zmienilibyśmy dodatek na wołowinę, cena wzrosłaby o 1zł.

Przykład z zaznaczoną opcja "Zmienia cenę"

Przykład: Produkt "Pizza dodatki" posiada dodana grupę modyfikatorów "Mięsne", Pizza ma salami, więc zaznaczamy "Zawarty", "Zmienia cenę" zaznaczone

Na aplikacji sprzedażowej jak widać, zawarty produkt jest automatycznie zaznaczany przy wyborze produktu i nie zwiększa ceny:

Teraz usuńmy dodatek Salami i zmieńmy go na Bekon,

Usunięcie zawartego dodatku, nie daje możliwości zamiany na inny w tej samej cenie. Zaznaczona opcja "Zmienia cenę", zawsze spowoduje, że cenę dodatku będzie doliczona.

Przykład "Minimalna ilość" i "Maksymalna ilość"

Produkt KAWA BIAŁA

dodatki: mleko kokosowe, mleko migdałowe, Mleko sojowe, mleko, mleko kozie, mleko orzechowe

Zakładamy, że KAWA BIAŁA musi mieć 1 dodatek mleczny, więc ustawiamy minimalna ilość na 1. To spowoduje, że nie będziemy mogli dodać pozycji do rachunku, jeżeli nie wybierzemy conajmniej jednego dodatku.

Ustawienie maksymalnej ilości na 1, spowoduje, że nie będziemy mogli dodać więcej dodatków w postaci mleka do produktu.

Zwykle mleko jest zaznaczone jako dodatek zawarty, więc od razu po wybraniu produktu będzie zaznaczone.

Odznaczenie zwykłego mleka i próba zapisania pozycji bez wymaganego minimalnego dodatku, spowoduje pojawienie się informacji o braku takiej możliwości.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?