Import produktów prostych

Import to narzędzie do zarządzania Menu, dzięki któremu ułatwione jest dodawanie produktów prostych. Do dodania produktów potrzebna jest dokładnie wypełniona tabela w arkuszu kalkulacyjnym, dostępna do uzupełnienia poniżej.

Zalecanym sposobem importu, gdy posiadamy uzupełniony arkusz kalkulacyjny jest kontakt z centrum wsparcia a dokładnie z czatem, dostępnym w prawym dolnym rogu (ikonka jak poniżej).

Tworzenia arkusza kalkulacyjnego potrzebnego do importowania produktów do Menu.

Sposób pierwszy - nowy arkusz kalkulacyjny na stronie Google:

Warunkiem zadziałania tego sposobu jest posiadanie aktywnego i zalogowanego konta Google w przeglądarce, którą aktualnie używasz.

Otwórz przeglądarkę, następnie przejdź do strony internetowej docs.google.com
W prawym górnym rogu kliknij trzy paski, a następnie wybierz opcję Arkusze. W opcji tworzenia nowego arkusza kalkulacyjnego wybierz Pusty. W obrazku poniżej otrzymasz wytyczne do uzupełnienia arkusza kalkulacyjnego oraz przykład poprawnie uzupełnionego arkusza, gotowego do wysłania do aplikacji Gopos APP.

Dla ułatwienia możesz kliknąć w arkusz poniżej, w którym są poprawnie wprowadzone przykładowe produkty, dzięki czemu lepiej poznasz zasady wypełniania arkusza kalkulacyjnego:
By jeszcze łatwiej uzupełnić arkusz przekopiuj nagłówki z pierwszego wierszu dostępnego poniżej (Nazwa produktu, Kategoria, SKU, ...).

Gdy wszystkie produkty zostaną zapisane w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij w lewym górnym rogu Plik, następnie Pobierz, wybierz opcję: Wartości rozdzielane przecinkami (.csv, bieżący arkusz).

Sposób drugi - nowy arkusz kalkulacyjny w aplikacji LibreOffice:

Otwórz przeglądarkę, następnie przejdź do strony internetowej pl.libreoffice.org
Na górze z menu wybierz Pobierz i wybieramy wersję stabilną. Przeglądarka zacznie pobierać plik instalacyjny. Gdy plik zostanie pobrany, otwórz program. Przejdź przez instalacje aplikacji, a następnie otwórz Libre Office.


Z menu Utwórz: wybierz Arkusz kalkulacyjny. W obrazku poniżej otrzymasz wytyczne do uzupełnienia arkusza kalkulacyjnego oraz przykład poprawnie uzupełnionego arkusza, gotowego do wysłania do aplikacji Gopos APP.

Poniżej link do gotowego arkusza, z przykładowymi, poprawnie wprowadzonymi produktami.

Klikamy w niebieski kafelek, następnie po prawej stronie u góry klikamy pobierz. Przy otwarciu pliku program zapyta nas o zestaw znaków i język. Wybieramy Unicode (UTF-8) i język Domyślny - Polski

(Przed wprowadzeniem swoich produktów, należy usunąć przykładowe)

Poprawnie zapisane produkty:

Gdy wszystkie produkty zostaną zapisane w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij w lewym górnym rogu Plik, następnie Zapisz jako, w rubryce Nazwa pliku wpisz dowolną nazwę arkusza, a w rubryce Zapisz jako typ: wybierz Tekst CSV i potwierdź klikając Zapisz. Po zapisaniu możliwe jest pojawienie się zapytania przez program, czy jesteśmy pewni zapisu pliku w wybranym formacie. Potwierdzamy wybór przyciskiem Użyj formatu Tekst CSV, a w następnym oknie zatwierdzamy przyciskiem Tak.

Dodawanie produktów poprzez arkusz kalkulacyjny (IMPORT):

By dodać arkusz kalkulacyjny, z menu głównego znajdującego się po lewej stronie wybierz Menu. W prawym górnym rogu znajduje się biały przycisk AKCJE. Po kliknięciu rozsunie się menu z opcjami. Wybierz z listy IMPORTUJ Z CSV. W nowym oknie strony kliknij niebieski przycisk PRZEGLĄDAJ..., a następnie zaznacz arkusz kalkulacyjny, który został stworzony oraz kliknij OTWÓRZ. Gdy plik zostanie dodany poprawnie, potwierdź importowanie produktów niebieskim przyciskiem IMPORTUJ.

Po wykonaniu importu, produkty, które dodaliśmy w arkuszu kalkulacyjnym są widoczne w Menu.

UWAGA

Nazwy produktów muszą być unikatowe, w obrębie kategorii, wyjątkiem są warianty produktu, wtedy wprowadzamy taką samą nazwę, ale wpisujemy inny wariant.

Niezalecane jest dodawanie produktów, które istnieją już w bazie. Nie zostaną one scalone w jeden produkt, a będą występować jako dwie osobne pozycje w MENU co może spowodować błędy.


Niedozwolone jest używanie znaków przecinka ( , ) oraz innych znaków specjalnych. By szybko wyszukać znaki w arkuszu kalkulacyjnym, użyj skrótu wyszukania (ctrl+f), następnie wpisz znak specjalny (np. %, $, *, @, itp).

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?