[V1] Import produktów do menu

Szybkie dodawanie pozycji do menu, za pośrednictwem arkusza CSV

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Import produktów prostych

Import to narzędzie do zarządzania Menu, dzięki któremu ułatwione jest dodawanie produktów prostych. Do dodania produktów potrzebna jest dokładnie wypełniona tabela w arkuszu kalkulacyjnym, dostępna do uzupełnienia poniżej.

Zalecanym sposobem importu, gdy posiadamy uzupełniony arkusz kalkulacyjny jest kontakt z centrum wsparcia a dokładnie z czatem, dostępnym w prawym dolnym rogu (ikonka jak poniżej).

Tworzenia arkusza kalkulacyjnego potrzebnego do importowania produktów do Menu.

Sposób pierwszy - nowy arkusz kalkulacyjny na stronie Google:

Warunkiem zadziałania tego sposobu jest posiadanie aktywnego i zalogowanego konta Google w przeglądarce, którą aktualnie używasz.

Otwórz przeglądarkę, następnie przejdź do strony internetowej docs.google.com
W prawym górnym rogu kliknij trzy paski, a następnie wybierz opcję Arkusze. W opcji tworzenia nowego arkusza kalkulacyjnego wybierz Pusty. W obrazku poniżej otrzymasz wytyczne do uzupełnienia arkusza kalkulacyjnego oraz przykład poprawnie uzupełnionego arkusza, gotowego do wysłania do aplikacji Gopos APP.

Dla ułatwienia możesz kliknąć w arkusz poniżej, w którym są poprawnie wprowadzone przykładowe produkty, dzięki czemu lepiej poznasz zasady wypełniania arkusza kalkulacyjnego:
By jeszcze łatwiej uzupełnić arkusz przekopiuj nagłówki z pierwszego wierszu dostępnego poniżej (Nazwa produktu, Kategoria, SKU, ...).

Gdy wszystkie produkty zostaną zapisane w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij w lewym górnym rogu Plik, następnie Pobierz, wybierz opcję: Wartości rozdzielane przecinkami (.csv, bieżący arkusz).

Sposób drugi - nowy arkusz kalkulacyjny w aplikacji LibreOffice:

Otwórz przeglądarkę, następnie przejdź do strony internetowej pl.libreoffice.org
Na górze z menu wybierz Pobierz i wybieramy wersję stabilną. Przeglądarka zacznie pobierać plik instalacyjny. Gdy plik zostanie pobrany, otwórz program. Przejdź przez instalacje aplikacji, a następnie otwórz Libre Office.


Z menu Utwórz: wybierz Arkusz kalkulacyjny. W obrazku poniżej otrzymasz wytyczne do uzupełnienia arkusza kalkulacyjnego oraz przykład poprawnie uzupełnionego arkusza, gotowego do wysłania do aplikacji Gopos APP.

Poniżej link do gotowego arkusza, z przykładowymi, poprawnie wprowadzonymi produktami.

Klikamy w niebieski kafelek, następnie po prawej stronie u góry klikamy pobierz. Przy otwarciu pliku program zapyta nas o zestaw znaków i język. Wybieramy Unicode (UTF-8) i język Domyślny - Polski

(Przed wprowadzeniem swoich produktów, należy usunąć przykładowe)

Poprawnie zapisane produkty:

Gdy wszystkie produkty zostaną zapisane w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij w lewym górnym rogu Plik, następnie Zapisz jako, w rubryce Nazwa pliku wpisz dowolną nazwę arkusza, a w rubryce Zapisz jako typ: wybierz Tekst CSV i potwierdź klikając Zapisz. Po zapisaniu możliwe jest pojawienie się zapytania przez program, czy jesteśmy pewni zapisu pliku w wybranym formacie. Potwierdzamy wybór przyciskiem Użyj formatu Tekst CSV, a w następnym oknie zatwierdzamy przyciskiem Tak.

Dodawanie produktów poprzez arkusz kalkulacyjny (IMPORT):

By dodać arkusz kalkulacyjny, z menu głównego znajdującego się po lewej stronie wybierz Menu. W prawym górnym rogu znajduje się biały przycisk AKCJE. Po kliknięciu rozsunie się menu z opcjami. Wybierz z listy IMPORTUJ Z CSV. W nowym oknie strony kliknij niebieski przycisk PRZEGLĄDAJ..., a następnie zaznacz arkusz kalkulacyjny, który został stworzony oraz kliknij OTWÓRZ. Gdy plik zostanie dodany poprawnie, potwierdź importowanie produktów niebieskim przyciskiem IMPORTUJ.

Po wykonaniu importu, produkty, które dodaliśmy w arkuszu kalkulacyjnym są widoczne w Menu.

UWAGA

Nazwy produktów muszą być unikatowe, w obrębie kategorii, wyjątkiem są warianty produktu, wtedy wprowadzamy taką samą nazwę, ale wpisujemy inny wariant.

Niezalecane jest dodawanie produktów, które istnieją już w bazie. Nie zostaną one scalone w jeden produkt, a będą występować jako dwie osobne pozycje w MENU co może spowodować błędy.


Niedozwolone jest używanie znaków przecinka ( , ) oraz innych znaków specjalnych. By szybko wyszukać znaki w arkuszu kalkulacyjnym, użyj skrótu wyszukania (ctrl+f), następnie wpisz znak specjalny (np. %, $, *, @, itp).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?