Okresy rozliczeniowe GoSTOCK

W nowym programie GoSTOCK dostępna jest opcja Okresów rozliczeniowych (archiwizacji).

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Opcja ta pozwala zamknąć rozliczyć magazyn do danej daty, dokumenty do tej daty są zamrożone, nie można ich edytować. Ujemne stany i wartości są zerowane na każdym pod-magazynie.

1.Aby zamknąć okres rozliczeniowy wchodzimy w Ustawienia -> Okresy rozliczeniowe -> Dodaj

2. Wybieramy datę - najlepiej od razu po inwentaryzacji i klikamy “Stwórz podgląd”

3. Podgląd okresu rozliczeniowego tworzy się - na dużych magazynach trwa to parę minut. Po przeliczeniu, podgląd sam się pokaże.

4. Podgląd okresu rozliczeniowego - na tym etapie możemy zobaczyć co spowoduje dany okres rozliczeniowy. Z podglądu można wyjść i jest on zapisany i widoczny na liście okresów rozliczeniowych pokazanej na pierwszym screenie.

5. Aby zatwierdzić Okres rozliczeniowy klikamy “Zamknij”. Po zamknięciu ewentualne różnice z Okresu rozliczeniowego, dostępne są w raporcie produktów w dwóch kolumnach “Ilość z okresu rozliczeniowego” oraz “Wartość z okresu rozliczeniowego”.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?