Wszystkie kolekcje
GoPOS 1.0 - system sprzedaży
Konfiguracja
[V1] Konfiguracja wagi FAWAG WS-1 (Windows)
[V1] Konfiguracja wagi FAWAG WS-1 (Windows)

Poznaj szczegóły dotyczące konfiguracji wagi FAWAG WS-1 w systemie Windows.

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Pierwsza konfiguracja FAWAG

W celu przeprowadzenia wstępnej konfiguracji wagi, należy przejść do jej ustawień. Pierwszy przycisk pełni funkcję przejścia do następnej opcji (w dół) a środkowy potwierdza wybranie opcji. Poprzez wybór górnego przycisku, a następnie środkowego, przechodzimy do menu ustawień.

Pierwszym krokiem jest znalezienie funkcji "Parametry transmisji USB". Należy ustawić kolejno "9600" i "n81".

W drugim kroku przechodzimy do "Protokół USB" i wybieramy "P1".

Na końcu wybieramy "Transmisja USB" i "Transmisja ciągła".

Po takiej konfiguracji szukamy opcji "Wyjście z menu wagi". Po jej wyborze urządzenie wprowadzi zmiany.

Dodanie wagi w punkcie sprzedaży

Aby dodać wagę w punkcie sprzedaży GoPOS, należy przejść do ustawień wybierając przycisk trzech pasków w lewym, górnym rogu i następnie wybrać "Urządzenia". Wybierając przycisk "Dodaj urządzenie" zostanie otwarte okno, w którym ustawiamy odpowiednie dane.

Nazwa: robocza nazwa urządzenia

Typ urządzenia: Waga

Protokół: Fawag 1

Interfejs: RS232

Port COM: należy wprowadzić odpowiedni numer portu sprawdzony w poprzednich krokach

Jednostka wagi: jednostka miary, według której działa waga

Po utworzeniu wagi wystarczy dodać ją jako wagę towarów w domyślnych urządzeniach.

Ważenie produktu

Aby produkt mógł być ważony musimy z pozycji aplikacji webowej nadać mu odpowiednią właściwość. W tym celu przechodzimy do zakładki "Menu", wybieramy produkt, który będziemy chcieli ważyć i wchodzimy w przycisk "Edytuj". W oknie edycji, w wariantach produktu musimy zaznaczyć opcję "Ważony" i zapisać zmiany. Od tej chwili przy wprowadzaniu produktu na rachunek system będzie odczytywał ciężar z wagi i odpowiednio wprowadzał jego ilość.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?