Konfiguracja cenników
W jaki sposób korzystać z cenników, aby zmieniać ceny produktów względem punktu sprzedaży, klienta lub dostępności w jednym miejscu
GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Cenniki służą do tego, by ustalać odgórnie ceny na produktach, zestawach i poszczególnych elementach w zestawach przy ograniczeniu ich do wybranych punktów sprzedaży, grup klientów lub według ustalonej dostępności.

Takie narzędzie pozwala na wprowadzenie szybkich zmian w jednym miejscu bez konieczności edycji każdego wariantu produktu.

Jak utworzyć cennik

Aby zacząć korzystać z cenników, należy na stronie app.gopos.pl przejść do zakładki Menu a następnie do podzakładki Cenniki. Po wciśnięciu przycisku Dodaj cennik zostaniemy przeniesieni do okna jego konfiguracji.

W tym miejscu możemy ustawić nazwę cennika, czy ma być aktywny oraz jego datę rozpoczęcia i zakończenia. Istnieje opcja nie wprowadzania daty zakończenia, wtedy cennik będzie aktywny dopóki nie wprowadzimy zmian w tym zakresie.

Wybierając opcję Automatyczne uzupełnianie sprawimy, że system pobierze wszystkie produkty, które mamy utworzone na app.gopos.pl, dzięki czemu będziemy mogli ustawić cenę dla produktów, zestawów oraz osobnych elementów zestawów. Jeżeli zdecydujemy się na wyłączenie tej opcji, będziemy musieli ręcznie dodawać elementy, których ceny będziemy definiować.

Dostępność to narzędzie, które pozwoli określić działanie cenników dla poszczególnych dat, dni lub godzin. Więcej o dostępnościach można przeczytać w artykule poniżej.

Stwórzmy przykładowy cennik, na którym będziemy ustalać wysokość cen.

Działanie cenników możemy ograniczyć do występowania jedynie na określonych punktach sprzedaży lub tylko do ustalonych grup klientów. W obu przypadkach ceny na produktach będą zaciągane zgodnie z ich wprowadzoną wartością w cennikach dla punktów lub grup.

W tym artykule będziemy ustalać cennik jedynie dla wybranego punktu sprzedaży, w tym przypadku będzie to Kawiarnia.

Ustalanie cen

W zakładce Edycja zaawansowana możemy skonfigurować wysokość cen dla każdego wariantu produktu, elementu grupy produktu oraz samej grupy produktu. Pozwoli to na precyzyjne zarządzanie cenami z jednego miejsca.

Przykładowo zmienimy cenę dla produktu Herbata mrożona. Domyślnie ma ustawioną cenę 12,00 zł, wprowadźmy zmianę na 20,00 zł.

W punkcie sprzedaży na GoPOS produkt ten będzie widniał z zaktualizowaną przez nas ceną w wysokości 20,00 zł. W tym przypadku gdybyśmy próbowali nabić ten produkt na innym punkcie sprzedaży, nabita zostałaby cena domyślna - 12,00 zł.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?