Wszystkie kolekcje
GoPOS 2.0 - szybki start
Rozpocznij
Podstawowa konfiguracja konta i systemu
Podstawowa konfiguracja konta i systemu

Dane firmy i organizacji, użytkownicy i ich uprawnienia, pracownicy, stanowiska pracy, metody płatności

GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule dowiesz się jak w prosty sposób skonfigurować swoje konto i szybko rozpocząć sprzedaż. Na początku pokażemy Ci same podstawy obsługi GoPOS, a w pozostałych sekcjach znajdziesz bardziej zaawansowane ustawienia i sposoby konfiguracji.


Konfiguracja danych firmy

Po wybraniu organizacji i kliknięciu w bocznym panelu w przycisk “Ustawienia”, jako pierwsza pojawi nam się zakładka “Informacje” - tutaj znajdziemy wszystkie podstawowe informacje o naszej firmie, organizacji, POSie czy fakturach. Aby zmienić organizację na inną, w bocznym panelu klikamy nazwę naszego konta i wybieramy organizację, której dane chcemy zmienić.

 1. Wybieramy w górnej części panelu zakładkę “Dane firmy”.

 2. Dla ułatwienia najpierw wpisujemy NIP naszej firmy i klikamy “Pobierz z GUS”. Nazwa i adres powinny zostać uzupełnione automatycznie, zgodnie z danymi w urzędzie.

 3. Następnie wpisujemy resztę opcjonalnych danych, jak numer telefonu, czy e-mail.

 4. W ostatniej części, za pomocą niebieskiego przycisku “Dodaj”, dodajemy nr konta bankowego. Jeśli chcemy mieć kilka kont, możemy wybrać jedno główne, które będzie ustawione jako domyślne. Konta bankowego potrzebujemy do automatycznego wystawiania faktur.

 5. Klikamy “Zapisz”.

Dostęp do POS

Jest to pierwszy krok niezbędny do rozpoczęcia sprzedaży w aplikacji. To tu ustawiamy dane logowania, dzięki którym aplikacja sprzedażowa będzie połączona z naszym kontem.

 1. Z górnego panelu w Informacjach wybieramy zakładkę “Dostęp do POS”.

 2. Tutaj wprowadzamy login i hasło logowania do aplikacji sprzedażowej. Dane te można w każdej chwili zmienić.

 3. Klikamy “Ustaw dane”. Od teraz podane wyżej login/e-mail i hasło będą służyć nam do pierwszego zalogowania się do aplikacji sprzedażowej.

Konfiguracja wydruku

System pozwala nam dostosować wygląd wydruku paragonu według własnych potrzeb i zdecydować, które z elementów mają być na nim widoczne.

 1. W panelu po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, następnie z listy po lewej wybieramy “Informacje”.

 2. W górnej części panelu wybieramy zakładkę “Szablon paragonu”.

 3. W tej części możemy zdecydować, które z informacji mają być widoczne na naszym paragonie. Aby wybrać dany element klikamy na suwak, umieszczony przy nazwie danej informacji tak, by zmienił swój kolor na niebieski.

 4. Opcjonalnie możemy wprowadzić także adres naszej strony internetowej, link do Facebooka lub Instagrama, nagłówek drukarki bonowej, opisy dodatkowe na drukarce bonowej lub fiskalnej oraz dodać logo, które będzie drukowane na naszym paragonie.

 5. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz”, umieszczonym w lewym dolnym rogu.

Użytkownicy i pracownicy

W systemie mamy możliwość dodania użytkowników i pracowników. Użytkownicy to osoby, mające dostęp do do aplikacji webowej (www). To im nadajemy określone role i uprawnienia, które decydują o tym, do jakich modułów dana osoba zyska dostęp. Pracownicy to osoby, które mogą korzystać z aplikacji sprzedażowej na POS. W ich przypadku możemy także kontrolować czas pracy.

Dodawanie użytkowników

 1. W panelu po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, następnie z listy po lewej wybieramy “Użytkownicy”.

 2. Tutaj mamy listę wszystkich użytkowników POSa i ich ról w zespole, które zaraz skonfigurujemy.

 3. W każdej chwili możemy zaprosić nowego użytkownika do naszej organizacji klikając przycisk “Dodaj” w prawym górnym rogu.

 4. Zapraszamy użytkownika, wpisując jego adres e-mail i określając, jaką rolę będzie pełnić w organizacji. Na podany adres użytkownik otrzyma wiadomość z linkiem aktywującym konto.

Dodawanie pracowników

 1. W panelu po lewej stronie wybieramy zakładkę “Pracownicy”.

 2. Aby dodać nowego pracownika klikamy przycisk “Dodaj”, w prawym górnym rogu.

 3. Wypełniamy wymagane dane: nazwa i rola.

 4. Ustawiamy PIN lub kod karty, którymi pracownik będzie logować się do aplikacji sprzedażowej.

 5. Opcjonalnie możemy uzupełnić pozostałe dane.

 6. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz”, umieszczonym w lewym dolnym rogu.

 7. W momencie rozpoczęcia pracy, pracownicy mogą meldować się w aplikacji sprzedażowej. Dzięki temu łatwo można kontrolować czas ich pracy i jeszcze szybciej rozliczać.

Uprawnienia użytkowników

Naszym użytkownikom oraz pracownikom możemy nadawać poszczególne uprawnienia. Czynności, do których korzystający z systemu zyskają dostęp możemy dowolnie modyfikować. Aby otworzyć listę wszystkich możliwych uprawnień, w panelu po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, następnie z listy po lewej wybieramy “Uprawnienia”. Pojawi nam się lista czynności, które mogą wykonywać użytkownicy w aplikacji do zarządzania (dostępnej przez stronę www) oraz pracownicy poprzez aplikację sprzedażową. Więcej o zaawansowanej konfiguracji uprawnień dowiesz się tutaj.

Metody płatności

W systemie domyślnie mamy wprowadzone dwie metody płatności: gotówkę oraz kartę. Oprogramowanie GoPOS posiada wbudowaną integrację z terminalem płatniczym. Możemy także dodać nowe sposoby płatności, jak przelew, czek, bon lub voucher. Ustawienia metod płatności znajdziemy w panelu po lewej stronie wybierając “Ustawienia”, a następnie z listy po lewej - “Metody płatności”. Tworząc nowe sposoby płatności mamy do wyboru opcje dodatkowe, jak rozchód wewnętrzny, szybkie zamknięcie, rachunek na stratę. Więcej o zaawansowanej konfiguracji metod płatności dowiesz się z tego artykułu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?