Instalacja aplikacji
Android, instalacja aplikacji
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

GoPOS to aplikacja na system Android i Windows*, dzięki której możemy obsługiwać klientów w lokalu. Jej instalacja jest niezwykle prosta i szybka. Poza główną aplikacją sprzedażową, GoPOS oferuje także wiele aplikacji i programów dodatkowych, pozwalających jeszcze bardziej rozbudować możliwości systemu.

*aplikacja na Windows dostępna wkrótce


Aplikacja GoPOS na Android

GoPOS Launcher - instalacja rekomendowana

GoPOS Launcher to aplikacja nadrzędna, umożliwiająca między innymi sprawne zarządzanie pozostałymi programami firmy GoPOS dla systemu Android. Dzięki niej możemy pobrać i aktualizować dowolne aplikacje, zabezpieczać urządzenia kodem PIN, blokować możliwości uruchomienia aplikacji innych producentów, w tym przeglądarki internetowej.

GoPOS Android - instalacja bezpośrednia

GoPOS możemy zainstalować także bezpośrednio, korzystając z linku poniżej.

 1. Instalujemy aplikację i otwieramy ją.

 2. Logujemy się danymi ustawionymi w zakładce “Ustawienia” → “Informacje” → “Dostęp do POS” Więcej o ustawieniu danych do logowania pisaliśmy tutaj.

 3. Pojawi nam się panel, w którym wpisujemy przypisany do pracownika PIN Domyślnie dla właściciela jest to 1111. O tym, jak ustawić nowy PIN dowiesz się z tego artykułu.

 4. Przy ponownym włączeniu aplikacja przeniesie nas od razu do panelu z PIN-em.

 5. Aby całkowicie wylogować się z konta musimy kliknąć w ikonkę zębatki w lewym górnym rogu i wybrać “Wyloguj”.

Kreator konfiguracji

Po instalacji i zalogowaniu do aplikacji zostanie wyświetlony kreator konfiguracji, który przeprowadzi nas przez dostosowanie systemu w 5 prostych krokach. Do każdego kolejnego kroku przejdziemy, klikając niebieski przycisk “Następny krok”, umieszczony w prawym, górnym rogu. W każdej chwili możemy także wrócić do wcześniejszego etapu konfiguracji, klikając “Poprzedni krok” w lewym, górnym rogu.

Zobacz jak działa kreator konfiguracji w naszym tutorialu.

Krok 1

W pierwszym etapie konfiguracji wprowadzamy nazwę terminala. Domyślną nazwą będzie systemowa nazwa naszego urządzenia. Możemy jednak wpisać własną nazwę. Wybieramy także punkt sprzedaży. Punkty musimy wcześniej skonfigurować w aplikacji webowej. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w tym artykule.

Krok 2

Kolejny krok to konfiguracja urządzeń. Na tym etapie możemy dodać wszystkie urządzenia, z których będziemy korzystać podczas sprzedaży, czyli przykładowo drukarki, terminale płatnicze, skanery i wagi. Aby to zrobić, klikamy “Dodaj nowe”. Urządzenia możemy dodać na 2 sposoby.

Dodawanie automatyczne

Szybszą metodą jest automatyczny wybór z wyświetlonej listy urządzeń. Z listy możemy łatwo wyszukać interesujące nas urządzenia, wybierając typ urządzenia - drukarkę, terminal płatniczy, wagę, czytnik kodów lub nieznane urządzenie. Możemy również wybrać typ połączenia - LAN, USB, Bluetooth, Internal. Aby dodać wyszukane z listy urządzenie, klikamy przy nim znak “+”.

Dodawanie ręczne

Jeżeli nie odnajdziemy urządzenia automatycznie, możemy dodać je ręcznie. Po wybraniu “Dodaj nowe” klikamy “Dodaj ręcznie”. Uzupełniamy wszystkie dane naszego urządzenia: nazwę, typ urządzenia, sterownik, IP urządzenia oraz port. Po dodaniu potwierdzamy przyciskiem “Zapisz”.

Krok 3

W następnym etapie konfiguracji musimy przypisać urządzenia do odpowiednich funkcji. Mamy do dyspozycji 3 sekcje oznaczone niebieskimi przyciskami u góry ekranu: Drukarki, Drukarki kierunków i Inne urządzenia.

Drukarki

W sekcji “Drukarki” przypisujemy domyślne drukarki dla określonego typu spośród wcześniej dodanych drukarek. Drukarki możemy przypisać także już na etapie ich dodawania. Przypisać możemy drukarkę fiskalną, bonową i biletów.

 1. Klikamy “Przypisz” przy danym typie urządzenia.

 2. Zobaczymy listę dodanych urządzeń. Przy interesującym nas urządzeniu klikamy “Przypisz”. Jeżeli urządzenie się nie wyświetla, klikamy “Dodaj nowe”. Dodamy je wtedy w taki sam sposób, jak w kroku 2.

Drukarki kierunków

W sekcji “Kierunki” do każdego skonfigurowanego wcześniej w aplikacji webowej kierunku przypiszemy odpowiednią drukarkę.

 1. Klikamy “Przypisz” przy danym kierunku.

 2. Za pomocą suwaka możemy wybrać domyślną konfigurację. Takie ustawienie spowoduje, że każde z urządzeń będzie miało taką samą konfigurację.

 3. Na liście naszych urządzeń wybieramy ilość wydruków dla danej drukarki przypisanej do kierunku.

 4. Po zakończeniu ustawień klikamy “Zapisz”.

Inne urządzenia

W sekcji “Inne urządzenia” możemy przypisać terminale do skonfigurowanych wcześniej w aplikacji webowej metod płatności, przypisać skaner kodów oraz wagę.

 1. Przy danym typie urządzenia lub metodzie płatności klikamy “Przypisz”.

 2. Z wyświetlonej listy urządzeń przy interesującym nas urządzeniu klikamy “Przypisz”. Jeżeli urządzenie się nie wyświetla, wybieramy “Dodaj nowe”. Dodamy je wtedy w taki sam sposób, jak w kroku 2.

Krok 4

Kolejny krok to test konfiguracji. W tym miejscu zobaczymy, czy wszystkie kroki zostały prawidłowo skonfigurowane.

 1. Jeżeli jakiegoś kroku nie skonfigurowaliśmy, przy danym ustawieniu zostanie wyświetlony pomarańczowy znak ostrzeżenia z wykrzyknikiem, a także przycisk “Napraw”. Po wybraniu tej opcji zobaczymy opis problemu oraz instrukcję, jak naprawić problem. Klikając “Przejdź” zostaniemy przekierowani do miejsca, w którym możemy dokonać prawidłowej konfiguracji.

 2. Jeżeli wystąpił błąd podczas konfiguracji, przy danym ustawieniu zostanie wyświetlony czerwony znak ostrzeżenia z wykrzyknikiem oraz przycisk “Napraw”. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlony opis problemu oraz instrukcja, jak naprawić problem. Możemy wybrać przycisk, który przekieruje nas do miejsca, w którym naprawimy problem. Możemy także sprawdzić, czy problem wciąż występuje, testując połączenie.

Krok 5

Końcowy etap konfiguracji to podsumowanie. Zostanie wyświetlona informacja o poprawnym skonfigurowaniu ustawień. Aby zakończyć konfigurację, klikamy w prawym górnym rogu zielony przycisk “Zapisz ustawienia i przejdź do aplikacji”.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?