Menu - konfiguracja podstawowa
Tworzenie kategorii, dodawanie produktów, modyfikatory, dodawanie wariantów
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Menu to GRID w układzie 5/5. Składa się z kafelków, w których możemy dodać produkty, kategorie lub warianty. Kafelki mogą zawierać zdjęcia naszych pozycji lub napis na wybranym tle. Konfigurujemy je w aplikacji webowej, a jego odzwierciedlenie otrzymujemy w aplikacji sprzedażowej - na tablecie lub naszym POS. Dodatkowo w menu możemy tworzyć także oddzielne strony, które pozwalają podzielić je na przykład na kilka części. Konfiguracja menu nie jest wymagana, jeśli chcemy prowadzić sprzedaż poprzez wyszukiwarkę.Taka forma sprzedaży będzie szczególnie przydatna dla punktów sprzedaży detalicznej.


W tym artykule dowiesz się, jak przygotować swoje menu do sprzedaży w aplikacji GoPOS. Dowiesz się, jak dodać kategorie i poszczególne produkty, a także jak skonfigurować jego wygląd.


Proste tworzenie kategorii i produktów

Tworzenie kategorii produktów

 1. Z panelu po lewej stronie wybieramy “Menu”, następnie z listy po lewej wybieramy “Kategorie”.

 2. Klikamy przycisk “Dodaj” znajdujący się w prawym górnym rogu.

 3. Wpisujemy nazwę i opcjonalnie opis kategorii oraz zdjęcie.

 4. Suwakiem “Zniżkowalny” możemy ustawić możliwość dodawania zniżek na produkty z tej kategorii lub ją wyłączyć.

Tworzenie produktów

 1. Z panelu po lewej stronie wybieramy “Menu”, następnie z listy po lewej wybieramy “Produkty”.

 2. Wpisujemy unikalną nazwę produktu, przydzielamy go do wcześniej stworzonej kategorii, ustawiamy odpowiedni podatek oraz cenę.

 3. Klikamy przycisk “Zapisz”. Pamiętaj, aby dodać produkt do menu!

Konfiguracja menu

Dodawanie stron do menu

 1. Z panelu po lewej stronie wybieramy “Menu”. Po prawej stronie obszaru z kwadratowymi polami zobaczymy "Strony".

 2. Klikając ikonkę "+" obok napisu "Strony", możemy dodać kolejną stronę do naszego menu.

 3. Aby edytować nazwę lub usunąć stronę klikamy ikonkę trzech pionowych kropek " ⠇", a następnie wybieramy "Zmień nazwę" lub "Usuń".

 4. Możemy zmieniać kolejność stron za pomocą szarych przycisków po lewej stronie, umiejscowionych przy nazwie danej strony. Wystarczy przytrzymać przycisk, przesunąć stronę w miejsce, gdzie chcemy ją umieścić i puścić.

 5. Po dokonaniu zmian w naszym menu klikamy przycisk "Zapisz". Efekty w ciągu kilku sekund powinny pojawić się w aplikacji sprzedażowej.

Dodawanie produktów do menu

 1. Z panelu po lewej stronie wybieramy “Menu”. Pojawi nam się obszar z kwadratowymi polami - pozycjami w naszym menu.

 2. Aby dodać produkt do menu klikamy ikonkę "+" na wybranym polu.

 3. Następnie wybieramy zakładkę "Produkt" i klikamy wybierz przy pozycji, którą chcemy umieścić w menu.

 4. Możemy zmieniać kolejność produktów na stronie, przytrzymując kwadratowe pole i przenosząc je w wybrane miejsce.

 5. Klikając " ⠇" możemy usunąć produkt z danej strony lub przejść do strony z jego edycją.

Proste dodawanie wariantów i modyfikatorów

Konfiguracja wariantów

 1. Aby dodać wariant dla naszego produktu wybieramy “Menu”, a następnie z listy po lewej wybieramy “Produkty”.

 2. Warianty możemy dodawać do istniejących już pozycji. W tym celu wystarczy, że odnajdziemy interesujący nas produkt, a następnie wybierzemy “Edytuj”, umieszczone po prawej stronie przy jego nazwie.

 3. Aby dodać wariant klikamy w przycisk “+ Dodaj wariant”.

 4. Następnie wprowadzamy jego nazwę, cenę, opis oraz opcjonalnie - pozostałe elementy.

 5. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz”, a następnie - w panelu edytowanego produkty - ponownie przyciskiem “Zapisz”.

Konfiguracja modyfikatorów

 1. Z panelu po lewej stronie wybieramy “Menu”, następnie z listy po lewej wybieramy “Grupy modyfikatorów”.

 2. Aby dodać nową grupę klikamy “Dodaj” w prawym górnym rogu.

 3. Wprowadzamy jej nazwę, jak np. Sosy.

 4. Następnie klikamy “+ Dodaj”.

 5. Jeśli wcześniej wprowadziliśmy już pozycję, którą chcemy dodać do naszej grupy modyfikatorów, możemy wyszukać ją na liście naszych produktów. Możemy też wprowadzić całkiem nową, klikając “Utwórz” po prawej stronie pola z wyszukiwarką.

 6. Dodajemy nazwę, kategorię, dla której nasz modyfikator ma obowiązywać, podatek oraz jego cenę.

 7. Zatwierdzamy klikając przycisk “Zapisz”.

 8. Po skompletowaniu całej listy modyfikatorów klikamy button “Zapisz” w lewym dolnym rogu.

W GoPOS możemy takżę zaimportować wszystkie produkty jednocześnie, za pomocą arkusza CSV.


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?