Rozpoczęcie sprzedaży
Sprzedaż, raporty kasowy, raport zmianowy, dzielnie rachunku, zamykanie raportu
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Obsługa klientów za pomocą GoPOS jest łatwa i intuicyjna, jednak by poznać wszystkie możliwości naszego systemu zachęcamy do przeczytania tego oraz innych artykułów związanych z zaawansowanymi opcjami sprzedaży.


Otwieranie raportu

Sprzedaż w systemie możemy prowadzić w dwóch trybach - poprzez raport kasowy i raport zmianowy. Raport kasowy jest stosowany w przypadku rozliczenia każdej z kas osobno i niezależnie. Szczególnie rekomendowany w przypadku sklepów i sprzedaży detalicznej. Raport zmianowy służy do rozliczenia całej zmiany lokalu. Otwieramy go na początku i zamykany na koniec prac/zmiany. Raporty możemy otworzyć ręcznie lub od razu przejść do prowadzenia sprzedaży. Podczas próby zamknięcia pierwszego rachunku system zapyta nas, czy chcemy otworzyć nowy raport.

 1. Aby otworzyć raport w aplikacji sprzedażowej, z menu “☰” wybieramy Raporty.

 2. Następnie wybieramy Raport zmianowy lub Raport kasowy (aby otworzyć Raport kasowy niezbędne jest otworzenie także Raportu zmianowego).

W raportach można wprowadzać kwotę rozpoczynającą czy informację o wszelkich wpłatach lub wypłatach z kasy.

Podstawowe informacje o sprzedaży z GoPOS

Sprzedaż w systemie możemy prowadzić w dwóch trybach: z zamkniętymi lub otwartymi rachunkami.

Tryb z zamkniętymi rachunkami

W tym trybie nie mamy możliwości zapisywania rachunków, ani sprzedaży na konkretne stoliki. Taki rachunek musi zostać rozliczony od razu. Szczególnie rekomendujemy go dla sprzedaży detalicznej.

 1. W panelu po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, następnie z listy po lewej wybieramy “Informacje”.

 2. W górnej części panelu wybieramy zakładkę “Stanowisko sprzedaży”.

 3. Wyszukujemy kategorię “Pozostałe ustawienia sprzedaży”.

 4. Następnie przy funkcji “Możliwość zapisania rachunku” wybieramy “Nie”.

 5. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz” w lewym dolnym rogu.

Tryb z otwartymi rachunkami

Tryb ten pozwala nam zapisywać rachunki przed ich rozliczeniem, a tym samym - pracować równocześnie na kilku otwartych. Szczególnie rekomendujemy go dla branży gastronomicznej.

 1. W panelu po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, następnie z listy po lewej wybieramy “Informacje”.

 2. W górnej części panelu wybieramy zakładkę “Stanowisko sprzedaży”.

 3. Wyszukujemy kategorię “Pozostałe ustawienia sprzedaży”.

 4. Następnie przy funkcji “Możliwość zapisania rachunku” wybieramy “Tak”.

 5. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz” w lewym dolnym rogu.

Rozpoczęcie sprzedaży

W ramach trybu z otwartymi rachunkami, sprzedaż możemy prowadzić na 4 różne sposoby: na stolik, na miejscu, na wynos/z odbiorem osobistym lub na dowóz.

 1. Aby włączyć funkcję rachunku z wyborem typu, w panelu po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, następnie z listy po lewej wybieramy “Informacje”.

 2. W górnej części panelu wybieramy zakładkę “Stanowisko sprzedaży”.

 3. Wyszukujemy kategorię “Otwarcie rachunku”.

 4. Następnie przy funkcji “Przycisk rachunek z wyborem typu” wybieramy “Tak”.

 5. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz” w lewym dolnym rogu.

 6. Dzięki temu w górnej części naszej aplikacji sprzedażowej pojawi się nam nowy przycisk o nazwie “Z typem”. Wybierając go podczas nabijania nowego zamówienia, system zapyta nas o typ rachunku, jaki chcemy nabić. Do wyboru będziemy mieli trzy opcje: na wynos, dostawa lub odbiór.

Sprzedaż na stolik

Sprzedaż na stolik pozwala nam przypisywać zamówienie do konkretnego stolika w naszym lokalu. Aby móc korzystać z tego trybu sprzedaży, musimy najpierw skonfigurować wygląd naszej sali w aplikacji webowej. Szczegółową instrukcję znajdziesz w tym artykule.

 1. Po konfiguracji stolików uruchamiamy aplikację sprzedażową i logujemy się do niej.

 2. Wybieramy ikonkę “oka”, umieszczoną w lewym górnym rogu.

 3. Podczas nabijania nowego rachunku wystarczy, że klikniemy w określony stolik. Wprowadzone zamówienie zostanie przyporządkowane do niego automatycznie.

Sprzedaż na miejscu

W tym rodzaju rachunku możemy dodać klienta. Możemy wyszukać go z naszej centrali lub wprowadzić nowego. Opcjonalnie możemy także przypisać datę realizacji. Jest to domyślny typ zamówienia, który przypisuje się każdemu nowo stworzonemu rachunkowi.

Sprzedaż w dostawie

Ten tryb, poza możliwością dodania klienta oraz daty realizacji, pozwala także przypisać kierowcę z listy naszych pracowników. Ponadto możemy także dodać adres dostawy oraz dane klienta wraz numerem telefonu. Dzięki temu w przypadku przyszłych zamówień, dane adresowe konkretnego konsumenta będą zapisane w systemie i automatycznie rozpoznawane na podstawie numeru telefonu. Ponadto system rozpozna także skonfigurowane strefy dostaw.

Sprzedaż z odbiorem osobistym

Tryb dedykowany zamówieniom na wynos. Podobnie jak w przypadku zamówień na miejscu, możemy dodać klienta oraz podać czas realizacji, który zostanie wydrukowany na zamówieniu kuchennym.

Prowadzenie sprzedaży i przyjmowanie płatności

Sprzedaż w aplikacji jest bardzo prosta i może zamknąć się już w kilku kliknięciach.

 1. W menu aplikacji wybieramy “Sprzedaż”

 2. Z górnego panelu wybieramy określony rodzaj rachunku lub stolik.

 3. Po otwarciu nowego rachunku w centrum ekranu pojawią się nasze produkty, a w prawej części strony, które wprowadzaliśmy na stronie www.

 4. Rachunek możemy nabijać na 3 różne sposoby:

  1. poprzez GRID - widok kafelków naszego menu w aplikacji sprzedażowej. Konfigurujemy go w aplikacji webowej, w zakładce “Menu”.

  2. poprzez wyszukiwarkę, wybierając ikonkę “lupki”

  3. poprzez klawiaturę PLU/SKU

 5. Nabijamy pozycje, klikając w określone produkty.

 6. Dodane produkty będą pojawiać się po lewej stronie. W każdej chwili możemy je edytować, klikając w określoną pozycję.

 7. Aby usunąć wybraną pozycję klikamy w nią, zaznaczamy “Usuń”, a następnie “Potwierdź usunięcie”.

 8. Jeśli wszystkie pozycje są już dodane możemy wybrać jedną z dwóch opcji, umieszczonych w panelu po lewej stronie: “Zapisz” lub “Zapłać”. W przypadku sprzedaży na trybie zamkniętych rachunków będziemy mieli wyłączne opcję “Zapłać”.

  1. Wybierając “Zapisz” nasz rachunek pojawi się na liście otwartych rachunków i pozostanie tam do momentu jego rozliczenia. Zamówienie wydrukuje się również na kuchni. Ponadto może zostać utworzony wydruk do odbioru osobistego lub dla kierowcy, jeśli mamy włączone poszczególne funkcjonalności.

  2. Wybierając “Zapłać” będziemy mogli dokonać rozliczenia za zamówienie. Pojawi nam się wybór metod płatności, które wcześniej skonfigurowaliśmy. Więcej o tym dowiesz się z tego artykułu.

  3. Przy wyborze płatności kartą i integracji z terminalem płatniczym, kwota za zamówienie zostanie automatycznie przekazana na terminal. Po dokonaniu transakcji w systemie, pojawi się odpowiednia informacja o jej powodzeniu lub odrzuceniu. Historia wszystkich transakcji wykonywanych za pomocą kart płatniczych znajdzie się także w historii systemu. O tym jak skonfigurować swój terminal płatniczy dowiesz się tutaj.


   Właśnie poznałeś podstawowe możliwości sprzedaży w GoPOS, jednak nasze systemu oferują znacznie więcej funkcjonalności. Więcej o zaawansowanej sprzedaży dowiesz się z tego artykułu.

Zniżki, napiwki i karty stałego klienta

W GoPOS mamy wiele opcji modyfikacji rachunku - możemy zmieniać jego cenę, dodawać zniżki % lub kwotowe, napiwki, a także obsługiwać karty stałego klienta przy użyciu programu GoClient.

 1. Zniżki - możemy dodać je na 3 sposoby:

  1. do otwartego rachunku - klikając przycisk “+ Dodaj” pod nabitymi produktami

  2. do pojedynczego produktu na rachunku - edytując nabity produkt i wybierając zakładkę “Zniżki” (ikonka metki z $)

  3. automatycznie dodawane - tę opcję ustawiamy na stronie www w zakładce “Menu”.

 2. Napiwki - podobnie jak zniżki - możemy dodać na kilka sposobów:

  1. do całości rachunku - za pomocą ikonki metki z $, edytując cenę całego rachunku

  2. naliczany automatycznie - ustawiany na stronie www, w zakładce “Menu” -> “Zniżki”.

 3. Karta stałego klienta - z GoClient możemy tworzyć karty dla naszych najlepszych klientów, dzięki czemu będą oni mogli korzystać z jeszcze lepszych ofert i zniżek.

Więcej o konfiguracji zniżek i napiwków dowiesz się z tego artykułu.

Dzielnie rachunku

W aplikacji możemy dowolnie dzielić rachunki, zgodnie z preferencjami naszych klientów.

 1. Po nabiciu wszystkich produktów, z górnego menu wybieramy ikonkę podziału

 2. Możemy wybrać “Automatyczny podział”, jeśli chcemy by rachunek został podzielony na połowę.

 3. Jeśli chcemy wprowadzić podział własny należy kliknąć w wybraną pozycję, która ma zostać przypisana do osobnego rachunku i kliknąć w jedno z pól “Przenieś do nowego rachunku”.

 4. Czynność tę powtarzamy, jeśli chcemy przypisać do tego samego rachunku kolejne pozycje.

  1. Pozycje możemy też dzielić na części i przypisywać je do osobnych rachunków.

   1. W tym celu zaznaczamy określony produkt i klikamy w pole “Przenieś część pozycji”.

   2. Otworzy nam się osobny panel, w który wybieramy, jaką część pozycji chcemy przypisać do kolejnego rachunku. Systemy automatycznie podzieli cenę na określoną wartość.

   3. Zatwierdzamy klikając w przycisk “Przenieś” w górnej części otwartego panelu.

  2. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz” w prawym górnym rogu.

Zamykanie raportu

Zamykanie raportu

 1. Aby zamknąć raport w aplikacji sprzedażowej, z menu “☰” wybieramy "Raporty".

 2. Następnie wybieramy Raport zmianowy lub Raport kasowy.

 3. System zapyta nas, czy chcemy wydrukować Raport zmianowy/kasowy lub Fiskalny raport dobowy. W celu wybrania określonych elementów klikamy w suwak umieszczony przy interesującym nas wydruku tak, by zmienił kolor na niebieski.

 4. Wybierając “Zapamiętaj wybór” system zapamięta ostatnie wybrane przez nas elementy.

 5. Klikamy w przycisk “Wykonaj” w prawym górnym rogu.

 6. Szczególnie ważne jest, aby na zakończenie pracy zamknąć wszystkie raporty kasowe i zmianowe. Wówczas poprawnie zakończymy działania systemu i zyskamy wgląd do pełnej analizy wszystkich raportów.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?