Wszystkie kolekcje
GoPOS 2.0 - szybki start
Rozpocznij
Aplikacje i funkcjonalności dodatkowe
Aplikacje i funkcjonalności dodatkowe
Konfiguracja stolików, rezerwacje, inne aplikacje GoPOS
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule poznasz dodatkowe aplikacje i moduły systemu GoPOS, które pozwolą Ci korzystać z jeszcze większej ilości przydatnych funkcjonalności.


Stoliki

W aplikacji sprzedażowej mamy możliwość graficznego poglądu sali i stolików. Funkcja ta ułatwia prowadzenie sprzedaży, a także zarządzanie pracownikami czy rezerwacjami. Dzięki niej poszczególne zamówienia mogą być przypisywane bezpośrednio do konkretnych stolików.

 1. Aby skonfigurować wygląd sal i stolików wybieramy “Ustawienia”, następnie z listy po lewej wybieramy “Pomieszczenia i kierunki”.

 2. Z górnej listy wybieramy “Pomieszczenia”.

 3. W panelu tym możemy dowolnie skonfigurować wygląd naszej sali, dodając poszczególne elementy, jak stoliki i pomieszczenia typu kuchnia czy bar.

 4. Wprowadzamy nazwę pomieszczenia. Klikamy na niebieski przycisk po prawej stronie, umieszczony pod hasłem “Pomieszczenia”, a następnie w ikonkę trzech pionowych kropek " ⠇". Aby wprowadzić nową nazwę wybieramy “Zmień nazwę”. W każdej chwili możemy też usunąć utworzone pomieszczenie.

 5. Możemy też wybrać obraz tła. W tym celu klikamy w ikonkę trzech pionowych kropek " ⠇" przy nazwie “Tło pomieszczenia”.

 6. Jeśli chcemy dodać kolejne pomieszczenie, wybieramy ikonkę “+”, umieszczoną przy nazwie “Pomieszczenia”.

 7. Wprowadzone zmiany zapisujemy, klikając przycisk “Zapisz”, umieszczony w lewym dolnym rogu.


Rezerwacje

W systemie mamy możliwość wprowadzenia dowolnych rezerwacji, w tym na konkretną godzinę i ze szczegółowym opisem oraz przydzielonym klientem.

 1. Wybieramy z panelu po lewej stronie zakładkę “Rezerwacje”.

 2. Tutaj będziemy mieli dostęp do wszystkich wprowadzonych przez nas rezerwacji.

 3. Aby dodać nową rezerwację klikamy “Dodaj”, w prawym górnym rogu.

 4. W nowym panelu wprowadzamy szczegóły naszej rezerwacji: wybieramy stolik, liczbę miejsc, początek i koniec jej obowiązywania oraz wprowadzamy klienta i opis.

 5. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz” w lewym dolnym rogu.

GoStock

Aplikacja umożliwiająca bieżący nadzór magazynu i stałą kontrolę surowców, względem wykorzystanych składników. Na podstawie gromadzonych w systemie danych możesz uzupełniać wszystkie braki na czas, śledzić aktualne zużycie surowca, a także tworzyć szczegółowe raporty zakupów i dostaw.

GoOrder

Aplikacja umożliwiająca założenie własnego, bezprowizyjnego sklepu online. Pozwala na szybki import menu z systemu sprzedaży bezpośrednio do sklepu internetowego oraz automatycznie przekazuje przyjęte zamówienia na kuchnię.

GoHub

System zapewniający integrację z zewnętrznymi portalami do zamówień online, jak Uber Eats, Pyszne.pl, Glovo, Wolt oraz firmami kurierskimi. Umożliwia odbiór zamówień nawet z kilku platform bezpośrednio na ekranie POS, co znacznie skraca i usprawnia pracę lokalu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?