Aktualizacja 1.0
Dotyczy aplikacji: GoPOS, GoStock, GoOrder, GoHub, GoAccounts, GoKDS, System Numerkowy
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

GoPOS:

 • Możliwość rejestracji za pomocą konta Google

 • Obowiązek powtórzenia wprowadzonego hasła podczas rejestracji

 • Ujednolicona lista widoku organizacji

 • Odmieniony Dashobard systemu

 • Opcja ukrycia zniżki

 • Blokowanie sprzedaży produktu z ceną 0

 • Sprzedaż za pomocą kodów ważonych w Posnet Vero

 • Masowe akcje w obrębie produktów

 • Grupowe pobieranie faktur PDF do Zip

 • Możliwość generowanie raportów produktów w strukturze płaskiej

 • Większe możliwości w zakresie grupowania raportów z zaznaczeniem aż 6 filtrów

 • Wyodrębnienie 2 typów: Produktów, który będą drukować się oddzielnie na kuchniach lub Modyfikatorów, które będą drukować się razem z produktami

 • Pogląd stawek i wartości VAT na rachunkach

 • Dodanie opcji walidacji custom fieldów

 • Działanie stanowisk POS oraz mobilnych kelnerów także w przypadku braku Internetu

 • Poprawa błędów oraz kilka mniejszych usprawnień systemu.

GoStock:

 • Możliwość wybierania waluty funta podczas dodawania zakupów

 • Możliwość wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT (JPK v7m)

 • Poprawa błędów oraz kilka mniejszych usprawnień systemu.

GoOrder:

 • Opcja przekierowania na własną domenę ze sklepu GoOrder

 • Poprawa błędów oraz kilka mniejszych usprawnień systemu.

GoHub:

 • Poprawa zamówień gotówkowych w Glovo

 • Opcja blokowania modyfikatorów w Wolt

 • Wyświetlenie daty aktualizacji menu w Pyszne.pl

 • Poprawa błędów oraz kilka mniejszych usprawnień systemu.

GoAccounts:

 • Opcja udostępniania systemu dla supportu na określony czas

 • Poprawa błędów oraz kilka mniejszych usprawnień systemu.

GoKDS:

System numerkowy:

Więcej szczegółowych informacji na temat aktualizacji 1.0 znajdziesz w artykule.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?