Wszystkie kolekcje
GoPOS 2.0 - artykuły dodatkowe
Raportowanie
FAQ
Jak zaimportować CSV do Excela / Google Sheets
Jak zaimportować CSV do Excela / Google Sheets

Plik CSV, raporty, import do Excela, import do Google Sheets

GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Raporty z systemu GoPOS możemy wygenerować w formacie CSV lub PDF. Wybierając wersję CSV dane w wygodny sposób zaimportujemy do Excela lub Google Sheets. Warto pamiętać, że plik CSV jest eksportowany w zależności od języka przeglądarki. Jeśli więc wartości z naszego raportu nie są traktowane jako liczby, musimy zmienić znak oddzielający części dziesiętne liczb, zarówno w Excelu, jak i Google Sheets.


Po wyświetleniu interesującego nas raportu najpierw generujemy go w formacie CSV.

 1. Klikamy “Więcej” pod kafelkami do grupowania raportów.

 2. Wybieramy “Eksportuj CSV”.

 3. Plik zostanie zapisany na naszym komputerze.

Importowanie do Excela

 1. Otwieramy nowy arkusz programu Excel.

 2. Wybieramy zakładkę “Dane”.

 3. Klikamy opcję “Z pliku tekstowego/CSV”

 4. Wybieramy pobrany wcześniej plik z raportem i klikamy “Załaduj”.

 5. Dane z wyeksportowanego raportu zostaną wyświetlone w arkuszu Excel.

Jeżeli po zaimportowaniu wartości z raportu nie są traktowane jako liczby, musimy zmienić znak oddzielający w nich części dziesiętne.

 1. Wchodzimy w zakładkę “Plik”.

 2. Z panelu po lewej stronie wybieramy “Opcje”.

 3. Klikamy zakładkę “Zaawansowane”.

 4. W sekcji “Opcje edycji” odznaczamy “Użyj separatorów systemowych”.

 5. Zmieniamy ręcznie separator dziesiętny na inny znak.

 6. Potwierdzamy przyciskiem “OK”.

Importowanie do Google Sheets

Plik CSV możemy zaimportować do Arkuszy Google na dwa sposoby.

Import poprzez dodanie pliku do dysku Google

 1. Otwieramy nasz dysk Google.

 2. Pobrany plik z raportem przerzucamy na dysk.

 3. Klikamy w przeniesiony plik.

 4. Klikamy “Otwórz w” i wybieramy “Arkusze Google”.

 5. Dane z naszego raportu zostaną wyświetlone w arkuszu Google.

Import bezpośrednio z komputera

 1. Otwieramy arkusz kalkulacyjny.

 2. Wybieramy zakładkę “Plik” a następnie “Importuj”.

 3. Klikamy “Przesyłanie” i przeciągamy pobrany wcześniej plik lub wybieramy “Browse” i dodajemy plik z raportem.

 4. Klikamy “Importuj dane”.

 5. W arkuszu Google pojawią się wszystkie dane z naszego raportu.

Jeżeli po imporcie do Google Sheets wartości z raportu nie są traktowane jako liczby, musimy zmienić ustawienia regionalne. Przykładowo, jeśli mamy ustawiony język przeglądarki na angielski, musimy wybrać w ustawieniach regionalnych “Polska”.

 1. Wchodzimy w zakładkę “Plik”.

 2. Wybieramy “Ustawienia”.

 3. W ustawieniach regionalnych z listy wybieramy “Polska”.

 4. Potwierdzamy, klikając “Zapisz i załaduj ponownie”.

Ręczna zmiana znaku oddzielającego części dziesiętne

Zarówno w Google Sheets, jak i w Excelu znak oddzielajacy części dziesiętne możemy także zamienić ręcznie.

 1. Skrótem klawiszowym “Ctrl + H” uruchamiamy opcję “Znajdź i zamień”.

 2. W polu “Znajdź” wpisujemy aktualny znak oddzielający wartości dziesiętne.

 3. W polu “Zamień” wpisujemy znak, na który chcemy zamienić obecny.

 4. Klikamy “Zamień wszystko” i potwierdzamy przyciskiem “Gotowe”.

Funkcja działa analogicznie w programie Excel.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?