Wszystkie kolekcje
POMOC ZDALNA
Instalacja TeamViewer HOST za pomocą aplikacji GoLauncher
Instalacja TeamViewer HOST za pomocą aplikacji GoLauncher
Instrukcja krok po kroku jak zainstalować TeamViewer przy pomocy GoLaunchera
GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Instalacja TeamViewer HOST

Cała instalacja zamyka się w trzech prostych, szybkich krokach.

Mając uruchomioną aplikację GoLauncher należy przejść do panelu administratora. Przy pierwszym użyciu zostaniemy poproszeni o ustanowienie PINu, który będzie wykorzystywany do zarządzania aplikacjami. Jeżeli PIN był utworzony wcześniej, wystarczy go wprowadzić, aby uzyskać dostęp do panelu.

Z widoku panelu należy upewnić się, że wybrany serwer aktualizacji to testowy. Następnie znajdując pozycję TeamViewer HOST zaznaczamy channel PRODUCTION, potem wystarczy wcisnąć przycisk INSTALUJ.

Podczas instalacji należy wyrazić zgodę na instalacji urządzenia. Jeżeli wyskakuje powiadomienie o braku uprawnień do instalacji oprogramowania na urządzeniu, należy nadać takie uprawnienia w ustawieniach urządzenia.

Po poprawnym procesie instalacji zobaczymy widok programu TeamViewer HOST.

Ostatnim krokiem jest powrót do aplikacji GoLauncher i dodanie urządzenia do konta TV GoPOS. Po wciśnięciu przycisku "Dodaj terminal do konta TV GoPOS" zostaniemy zapytani czy urządzenie ma zostać przypisane do konta - klikamy PRZYPISZ.

Od tej chwili możemy połączyć się z urządzeniem za pomocą Team Viewer.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?