Wszystkie kolekcje
POMOC ZDALNA
Najczęstsze błędy
Najczęstsze błędy
Rozwiąż je w kilka minut.
GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Od czego zacząć...

Zawsze rozpoczynamy od narzędzia "Diagnostyka systemu":
-Po zalogowaniu, wybieramy w prawym górnym rogu MENU (trzy paski).
-Kolejno wybieramy zakładkę USTAWIENIA
-Pierwszą opcją (od góry będzie: diagnostyka systemu).
-Następnie wybieramy, przycisk URUCHOM, w prawym górnym rogu okna.

 • Połączenie z serwerem zdalnym: Urządzenie komunikuje się z chmurą

 • Lokalna synchronizacja danych: Stan połączenie w przypadku, korzystania z konfiguracji "master", urządzenia synchronizują rachunki w sieci lokalnej z komputerem, który jest nadrzędnym, dopiero ten komputer synchronizuje rachunki z chmurą. [Używane gdy, wiele stanowisk w sieci].

 • Połączone aplikacje: Stan modułów dodatkowych aplikacji np.: KDS, GoClient.

 • Ostatnie raporty: Stan ostatnich raportów, na danym stanowisku (czy zostały wysłane do chmury).

 • Ustawienia drukarek: Stan drukarek, czy dodane drukarki są podpięte pod ich destynacje [fiskalna, bonowa, kierunek rozchodu].

 • Konfiguracja drukarek: Test poprawności konfiguracji drukarek z listy drukarek, czy dana drukarka odpowiada.

 • Konfiguracja terminali płatniczych: Stan podpiętego terminala płatniczego.
  *UWAGA: przypominamy, z GoPOS, można skonfigurować tylko terminale płatnicze firmy eService.

 • Zewnętrzne czytniki: Stan podłączenia, zewnętrznych czytników kart, laserowych, zewnętrznych klawiatur itp.

  SPIS TREŚCI:
  1. Nie działa drukarka fiskalna LAN
  2. Nie działa drukarka fiskalna COM/USB
  3. Nie działa drukarka zamówień (bonowa) LAN
  4. Nie działa drukarka zamówień (bonowa) [WINDOWS USB]
  5. Nie wydrukowało się zamówienie (złe wifi)- gdzie sprawdzić
  Mam internet ale ikona świeci się na czerwono
  6. Dodałem produkt ale nie mogę go nabić
  7. Udzielił się rabat, nabił się produkt sam a nikt tego nie zrobił. Jak szybko sprawdzić co kelner zrobił na rachunku
  8. TEAM VIEWER / QUICK SUPPORT / HOST - nie działają, nie można połączyć.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1. Nie działa drukarka fiskalna LAN:

Rozpoczynamy od sprawdzenia czy drukarka jest podłączona do zasilania (prądu), oraz do sieci internet przewodem rj45, obok wpiętego przewodu powinny świecić się dwie diody pomarańczowa i zielona.

-Po przeprowadzonej diagnostyce [zakończonej BŁĘDEM], możemy przejść dalej:
-Po zalogowaniu, wybieramy w prawym górnym rogu MENU (trzy paski).
-Kolejno wybieramy zakładkę USTAWIENIA
-Zakładka DRUKARKI:

Sekcja "Domyślne drukarki"
Wybieramy przycisk, "nie ustawiono" lub z nazwą przypiętej drukarki, pokazuje nam się lista gdzie możemy odpiąć albo przypiąć drukarkę.

Sekcja "Drukarki"
*tutaj widoczna lista dodanych drukarek (fiskalnych, oraz bonowych), aby edytować ustawienia wybieramy "edytuj"j przy danej drukarce.

+Nazwa: dowolna
+Serownik: posnet, novitus, lub emar ( w zależności od posiadanej drukarki).
+Typ połączenia: LAN
+Ip drukarki:
zgodny z ustawionym w drukarce (kompatybilny z ustawieniami sieci).*W drukarkach posnet możemy to łatwo sprawdzić, wybierając na drukarce, strzałkę w prawo, raporty, raporty niefiskalne, rapaport wejścia/wyjścia), na wydruku będzie widoczna konfiguracja [oczywiście zalecamy również korzystanie z instrukcji obsługi]
*W drukarkach novitus, możemy sprawdzić zapisane ustawienia.

+Port drukarki: domyślny posnet [6666], domyślny novitus [6001]Jeśli sprawdziliśmy ustawienia, wprowadzonych danych, wybieramy "Sprawdź połączenie z drukarką"

Sekcja "Domyślne drukarki"

Wybieramy przycisk, "nie ustawiono" lub z nazwą przypiętej drukarki, pokazuje nam się lista gdzie możemy odpiąć albo przypiąć drukarkę.

*tutaj wybrane (przypięte), drukarki do danej funkcjonalności:
interesuje nas: Podsekcja DRUKARKA FISKALNA, po kliknięciu ten obszar widzimy listę drukarek, które są dodane w sekcji "Drukarki", z listy wybieramy odpowiednią drukarkę, klikając "Ustaw" [ustawiamy drukarkę fiskalną].

Test poprawnie ustawionego adresu ip w drukarce:

 • W systemie Windows: win+R, następnie wpisujemy cmd, klikamy enter, w oknie konsoli wpisujemy: ip config xxx.yyy.zzz.ppp (w miejscu liter ustawiony w drukarce adres ip np. 192.168.1.100). [TEST SZCZEGÓŁOWO OPISANY W powyższych artykułach - konfiguracja drukarki].-Jeśli drukarka pinguje (komunikujemy się pod podanym adresem ip -> nieprawidłowy port ustawiony w drukarce lub nie zmieniona komunikacja w drukarce.-Jeśli drukarka nie pinguje (nieprawidłowo ustawiony adres ip lub uszkodzony przewód ethernet [najlepiej przeprowadzić test testerem przewodów], lub konfiguracja sieci [ruter], blokuje połączenie.

Jeśli nie udało nam się rozwiązać problemu, kierujemy się wytycznymi z artykułu:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Nie działa drukarka fiskalna COM/USB:

Rozpoczynamy od sprawdzenia czy drukarka jest podłączona do zasilania (prądu), oraz do komputera przewodem USB.

-Po przeprowadzonej diagnostyce [zakończonej BŁĘDEM], możemy przejść dalej:
-Po zalogowaniu, wybieramy w prawym górnym rogu MENU (trzy paski).
-Kolejno wybieramy zakładkę USTAWIENIA
-Zakładka DRUKARKI:

Sekcja "Domyślne drukarki"
Wybieramy przycisk, "nie ustawiono" lub z nazwą przypiętej drukarki, pokazuje nam się lista gdzie możemy odpiąć albo przypiąć drukarkę.

Sekcja "Drukarki"
*tutaj widoczna lista dodanych drukarek (fiskalnych, oraz bonowych), aby edytować ustawienia wybieramy "edytuj"j przy danej drukarce.

+Nazwa: dowolna
+Serownik: posnet, novitus, lub emar ( w zależności od posiadanej drukarki). Dla niektórych, starszych urządzeń może to być sterownik WINDOWS, wybranie tego sterownika, determinuje konieczność instalacji sterownika urządzenia w systemie Windows, dla odpowiedniego portu.
+Typ połączenia: USB
 "Sprawdź połączenie z drukarką" - sprawdzamy czy drukarka działa prawidłowo.
*UWAGA: Niektóre urządzania mogą nie obsługiwać tej opcji, należy wówczas, podpiąć drukarkę jako drukarka rachunków fiskalnych, następnie wejść w sprzedaż, nabij produkt za np: 0.01 zł, kliknąć zapłać.

-aby zweryfikować pod którym portem COM, komputer wykrył drukarkę wchodzimy w manager urządzeń, wypinamy drukarkę i podłączamy obserwując listę urządzeń.
-Niektóre drukarki (Novitus), dodają 2 porty com (np.: COM 7, COM 8) przeważnie portem właściwym jest ten wyższy, jednak w przypadku gdy nie zadziała konieczne będzie sprawdzenie niższego.

Jeśli nie udało nam się rozwiązać problemu, kierujemy się wytycznymi z artykułu:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Nie działa drukarka zamówień (bonowa) LAN :

Rozpoczynamy od sprawdzenia czy drukarka jest podłączona do zasilania (prądu), oraz do sieci internet przewodem rj45, obok wpiętego przewodu powinny świecić się dwie diody pomarańczowa i zielona.

-Po przeprowadzonej diagnostyce [zakończonej BŁĘDEM], możemy przejść dalej:
-Po zalogowaniu, wybieramy w prawym górnym rogu MENU (trzy paski).
-Kolejno wybieramy zakładkę USTAWIENIA
-Zakładka DRUKARKI:

Sekcja "Domyślne drukarki"
Wybieramy przycisk, "nie ustawiono" lub z nazwą przypiętej drukarki, pokazuje nam się lista gdzie możemy odpiąć albo przypiąć drukarkę.

Sekcja "Drukarki"
*tutaj widoczna lista dodanych drukarek (fiskalnych, oraz bonowych), aby edytować ustawienia wybieramy "edytuj"j przy danej drukarce.

Wybieramy przycisk, edytuj przy właściwej drukarce bonowej,  która ma być naszą drukarką bonową, drukującą: rachunki niefiskalne, zamówienia, faktury, raporty POS.  
+Nazwa: dowolna
+Serownik: posnet, novitus, lub emar ( w zależności od posiadanej drukarki).
+Typ połączenia: LAN
+Ip drukarki:
zgodny z ustawionym w drukarce (kompatybilny z ustawieniami sieci).*W drukarkach posnet możemy to łatwo sprawdzić, wybierając na drukarce, strzałkę w prawo, raporty, raporty niefiskalne, rapaport wejścia/wyjścia), na wydruku będzie widoczna konfiguracja [oczywiście zalecamy również korzystanie z instrukcji obsługi]
*W drukarkach novitus, możemy sprawdzić zapisane ustawienia.
+Port drukarki: domyślny posnet [6666], domyślny novitus [6001]. Jeśli sprawdziliśmy ustawienia, wprowadzonych danych, wybieramy "Sprawdź połączenie z drukarką"

*tutaj widoczna lista dodanych drukarek (fiskalnych, oraz bonowych).
Sekcja "Domyślne drukarki"
Wybieramy przycisk, edytuj przy właściwej drukarce bonowej,  która ma być naszą drukarką bonową, drukującą: rachunki niefiskalne, zamówienia, faktury, raporty POS.
+Nazwa: dowolna
+Serownik: epson
+Typ połączenia: LAN
+Ip drukarki: zgodny z ustawionym w drukarce (kompatybilny z ustawieniami sieci).
*W drukarkach bonowych robimy wydruk konfiguracji:
^wyłączamy urządzenie na przełączniku zasilania
^przetrzymujemy przycisk wysuwania papieru (cały czas trzymamy wciśnięty)
^włączamy drukarkę przyciskiem włączania (cały czas trzymając przycisk wysuwania papieru)
^puszczamy przycisk wysuwania panieru, następnie naciskamy go z powrotem (należy to zrobić: puszczamy przycisk od razu klikamy raz).
^Na wydruku będzie konfiguracja sieci (adres ip. etc).
+Port drukarki: domyślny epson [9100].

-Jeśli sprawdziliśmy ustawienia, wprowadzonych danych, wybieramy
"Sprawdź połączenie z drukarką"
*UWAGA: Niektóre urządzania mogą nie obsługiwać tej opcji, należy wówczas, podpiąć drukarkę jako drukarka rachunków niefiskalny, następnie wejść w sprzedaż, nabij produkt za np: 0.01 zł, wybrać z opcji rachunek wstępny.

-Jeśli drukarka działa, (drukowanie rachunków wstępnych, faktur i raportów pos).
-Jeśli nie drukują się zamówienia:

-Jeśli bony się drukują, ale wybrane produkty nie, pamiętajmy o kierunkach rozchodów (zdefiniujmy gdzie mają się drukować dane KATEGORIE produktów):

Jeśli nie udało nam się rozwiązać problemu, kierujemy się wytycznymi z artykułu:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Nie działa drukarka zamówień (bonowa) [WINDOWS USB]:

Rozpoczynamy od sprawdzenia czy drukarka jest podłączona do zasilania (prądu), oraz do komputera przewodem USB.

-Po przeprowadzonej diagnostyce [zakończonej BŁĘDEM], możemy przejść dalej:
-Po zalogowaniu, wybieramy w prawym górnym rogu MENU (trzy paski).
-Kolejno wybieramy zakładkę USTAWIENIA
-Zakładka DRUKARKI:
Sekcja "Drukarki"

*UWAGA: W przypadku podłączenia drukarek przewodem usb, do komputera, dobrym nawykiem jest oznaczenie (np. taśmą izolacyjną lub markerem), do którego portu usb, była wpięta, drukarka. Najlepiej przykleić cieniutki pasek wokół przewodu, oraz bezpośrednio nad złączem usb. POWÓD: Sterownik, który instalujemy, podczas podłączenia / konfiguracji jest instalowany dla DANEGO złącza, oznacza to, że przepięcie w inne złącze spowoduje konieczność instalacji sterownika i dodania drukarki po raz kolejny [specyfika Windows 🤷‍♂]
NAJCZĘSTSZYM BŁĘDEM BRAKU KOMUNIKACJI, JEST WŁASNIE PRZEPIĘCIE DRUKARKI W INNY PORT USB.

Sekcja "Domyślne drukarki"
Wybieramy przycisk, "nie ustawiono" lu z nazwą przypiętej drukarki, przy właściwej drukarce bonowej,  która ma być naszą drukarką bonową, drukującą: rachunki niefiskalne, zamówienia, faktury, raporty POS.

Sekcja "Drukarki"
*tutaj widoczna lista dodanych drukarek (fiskalnych, oraz bonowych), aby edytować ustawienia wybieramy "edytuj"j przy danej drukarce.
 
+Nazwa: dowolna
+Serownik: epson lub Windows (w przypadku kilku % drukarek nie obsługujących sterownika epson).
+Typ połączenia: USB
-sprawdzamy czy drukarka działa prawidłowo.
wybieramy: "Sprawdź połączenie z drukarką"
*UWAGA: Niektóre urządzania mogą nie obsługiwać tej opcji, należy wówczas, podpiąć drukarkę jako drukarka rachunków niefiskalny, następnie wejść w sprzedaż, nabij produkt za np: 0.01 zł, wybrać z opcji rachunek wstępny.

-aby zweryfikować pod którym portem COM, komputer wykrył drukarkę wchodzimy w manager urządzeń, wypinamy drukarkę i podłączamy obserwując listę urządzeń.
-Niektóre drukarki (Novitus), dodają 2 porty com (np.: COM 7, COM 8) przeważnie portem właściwym jest ten wyższy, jednak w przypadku gdy nie zadziała konieczne będzie sprawdzenie niższego.

-Instalujemy sterownik drukarki, tak jak wskazano w powyższym artykule, następnie dodajemy, drukarkę (używamy opcji wyszukaj - ponieważ drukarka jest zainstalowana w drukarkach systemowych).
-Wybieramy nazwę POS-80C.
-W ustawieniach drukarek, możemy usunąć wszystkie pozostałe drukarki, z nazwą POS-80C kopia itp. jeśli znacznik ich statusu nie pali się na zielono.

-Jeśli bony się drukują, ale wybrane produkty nie, pamiętajmy o kierunkach rozchodów (zdefiniujmy gdzie mają się drukować dane KATEGORIE produktów):

Jeśli nie udało nam się rozwiązać problemu, kierujemy się wytycznymi z artykułu:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5. Nie wydrukowało się zamówienie (złe wifi)- gdzie sprawdzić
Mam internet ale ikona świeci się na czerwono

-Po przeprowadzonej diagnostyce [zakończonej BŁĘDEM], możemy przejść dalej:

NIEWYSŁANE ZAMÓWIENIA:
-Sprawdzamy informacje zawarte w poniższym artykule:

-Jeśli mamy pewność, że stanowisko POS ma dostęp do internetu (otwiera się strona www, w przeglądarce):
-Upewnimy się, że jesteśmy połączeni z odpowiednią siecią WIFI (ustawieni sieci systemu Android) lub pasek powiadomień, nazwa sieci. Informacje o konfiguracji siec, będzie posiadał manager, lub właściciel tudzież osoba lub firma która instalowała sieć.
-Jeśli nie mamy internetu pomóc może restart rutera (czekamy ok 5 - 7 min po restarcie).
-W przypadku braku internetu kontaktujemy się z operatorem sieci.


+Konfiguracja MASTER, jedno urządzenie jest nadrzędne, z którym synchronizują się rachunki.
Jak sprawdzić:
wchodzimy na app.gopos.pl
-następnie po prawej zakładka USTAWIENIA
-kolejno, (górny pasek, trzecia pozycja od końca): TERMINALE
-jeśli przy którymś z terminali, widnieje niebieska etykieta MASTER, oznacza, że mamy uruchomioną konfigurację.
WAŻNE:
*Jeśli konfiguracja MASTER, jest włączona: Urządzenie "główne", które posiada tę etykietę, musi być ZAWSZE włączone gdy pracujemy.
*Podrzędne (slave), urządzenia synchronizują swoje rachunki i raporty z urządzaniem master.
*Master synchronizuje rachunki, oraz raporty z web.
*Wszystkie urządzenia muszą komunikować się w sieci lokalnej.
*W zakładce SYNCHRONIZACJA), bezpośrednio pod diagnostyką systemu, możemy sprawdzić status połączenia.

+Jeśli konfiguracja standardowa, komunikacja z web:
*Wchodzimy w zakładkę (synchronizacja), sprawdzamy status połączeń. powinny być ONLINE.
*Jeśli nadal występuje problem z połączeniem: wychodzimy do niebieskiego ekranu logowania się pinem, wybieramy koło zębate, następnie "wyloguj", logujemy się ponownie. Dane logowania znajdziemy w app.gopos.pl , zakładka USTAWIENI(A, następnie "dostęp do pos" (zielone pole), po wpisaniu hasła logowania do app, wyświetlimy hasło logowania do stanowiska POS. Jeśli nie ustawiono do stanowiska możemy alternatywnie logować się adresem email oraz hasłem (wykorzystywanym do logowania do app.gopos.pl).

Jeśli nie udało nam się rozwiązać problemu, kierujemy się wytycznymi z artykułu:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6. Dodałem produkt ale nie mogę go nabić:

-Powodem może być błędne skonfigurowanie produktu, lub nie wybrania punku sprzedaży, lub nie dodanie go do karty menu:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Udzielił się rabat, nabił się produkt sam a nikt tego nie zrobił. Jak szybko sprawdzić co kelner zrobił na rachunku:

-Mamy dostęp do pełnej historii, rachunku, oraz wszystkich zdarzeń (kliknięć), w tym celu wchodzimy na app.gopos.pl:
-Zakładka SPRZEDAŻ (domyślnie w niej jesteśmy po zalogowaniu).
-górnej belki wybieramy pozycję RACHUNKI
-Widzimy listę rachunków, którą możemy filtrować po wybranych kryteriach.
-Po odnalezieniu interesującej nas pozycji (rachunku), wybieramy SZCZEGÓŁY, po prawej stronie.
-Po wejściu w szczegóły, w postaci listy widzimy poszczególne pozycje oraz status rachunku.
-Aby zobaczyć szczegółową historię, wybieramy z górnego obszaru "historia aktywności", tutaj w postaci zdarzeń widzimy wszystkie szczegóły.
-Do dyspozycji również cała aktywność w postaci json, możliwie najdokładniejszą interakcją użytkownika.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. TEAM VIEWER / QUICK SUPPORT / HOST - nie działają, nie można połączyć.

Sprawdź czy aplikacja [Host Windows / Android]  jest zainstalowana, jeśli NIE:
ZAINSTALUJ APLIKACJĘ

-ZAAKCEPTUJ WSZYSTKIE KOMUNIKATY.
-POBIERZ I ZAINSTALUJ DODATEK ADD-ON [Android]  (to nie reklamy, to indywidualny dodatek do każdego modelu tableta, który umożliwia serwisowi wyświetlenie ekranu, oraz możliwość kliknięć w poszczególne opcje.

-Jeśli aplikacja jest zainstalowana, włącz ją i zostaw na ekranie.
-Urządzenie powinno być przypisane do GoPOS Serwis.
-Status, dolny pasek okna w aplikacji powinien zawierać komunikat (zielona kropka - Gotowy do połączenia), jeśli status jest pomarańczowy, poczekaj chwilę, jeśli status nie zmienia się przez dłuższy czas, sprawdź połączenie z siecią wifi, a następnie z internetem.
-Jeśli host nie jest przypisany, kliknij w link przypisania z artykułu (INSTALACJA TEAMVIEWER HOST Android), alternatywną metodą instalacji oraz przypisania hosta jest wejście w MENU (trzy kreski w lewym górny rogu), następnie, zakładkę "Centrum wsparcia", oraz wybranie opcji: "Zainstaluj i uruchom TeamViewer host").

Jeśli nie udało nam się rozwiązać problemu, kierujemy się wytycznymi z artykułu:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?