Kody ważone
Sprzedaż za pomocą kodów ważonych
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W systemie sprzedaż można prowadzić przy użyciu kodów ważonych. Dzięki temu, po zeskanowaniu kodu kreskowego system spróbuje dopasować go do wcześniej zdefiniowanego szablonu kodu ważonego, a następnie wyszuka produkt z dostępnej bazy i doda go do rachunku z zawartą w kodzie ilością.


Czym są kody ważone?

Na szablon kodu ważonego składają się następujące elementy: waga/ilość, SKU produktu oraz prefiks kodu. Po zeskanowaniu kodu kreskowego produktu, system będzie próbować znaleźć dopasowanie do zdefiniowanego wcześniej szablonu. Jeśli uda się je znaleźć produkt zostanie wyszukany w bazie na podstawie jego SKU, a następnie dodany do rachunku z zawartą w kodzie ilością. W przypadku, gdy nie uda się dopasować żadnego szablonu system, tak jak do tej pory, wyszuka towary po kodach kreskowych, czyli na podstawie konkretnych kodów kreskowych przypisanych do produktów. Szablony kodów działają automatycznie zarówno po zeskanowaniu kodu skanerem, jak i po wpisaniu kodu ręcznie na klawiaturze ekranowej GoPOS.

Kody ważone znajdą zastosowanie w przypadku sklepów detalicznych, w których produkty sprzedawane są na wagę, jak na przykład warzywa i owoce. Po umieszczeniu produktów na wadze oraz wybraniu odpowiedniego towaru, waga drukuje etykietę, którą przykleja się na ważone towary. Następnie sprzedawca skanuje wygenerowany kod, na podstawie którego system jest w stanie automatycznie zidentyfikować produkt oraz jego wagę, a następnie dodać go do rachunku klienta.

Inne zastosowanie kodów ważonych to sklepy z elektroniką. Dzięki kodom ważonym sklep nie musi etykietować wszystkich produktów w asortymencie lub ręcznie wprowadzać kody wszystkich sprzedawanych produktów. W takiej sytuacji wystarczy zdefiniować kod ważony zgodny z tym, generowanym przez producenta elektroniki. Po zeskanowaniu, na podstawie SKU wprowadzonym w aplikacji GoPOS, system automatycznie wyszuka taki produkt.

Definiowanie szablonów kodów ważonych

 1. W aplikacji webowej wybieramy zakładkę “Ustawienia”, a następnie “Informacje”.

 2. W górnej części panelu wybieramy zakładkę “Stanowisko sprzedaży” i przechodzimy do sekcji “Kody ważone”.

 3. Aby wprowadzić nowy kod ważony klikamy “+ Dodaj”.

 4. Kod ważony składa się z następujących elementów:

  1. P - prefiks (z zakresu 2, 02, 20-29), który musi być podany jako cyfra

   1. w przypadku prefiksu 2 długość kodu musi być równa 12

   2. w przypadku prefiksu 02, 20-29 długość kodu musi być równa 13

  2. S - SKU

  3. W - waga / ilość. Nie musi pojawić się zawsze, w takim przypadku ilość będzie równa 1

  4. “.” - separator części dziesiętnej. Może pojawić się tylko jedna “.” w całym kodzie, a po jej prawej stronie musi pojawić się “element W"

  5. X - elementy pomijane.

 5. Przykładowy kod ważony wygląda następująco:
  20SSSSWWW.WWWX → 2012340011259 → produkt z SKU = 1234, dodany z ilością 1.125

 6. Po dodaniu kodu klikamy przycisk “Zapisz”.

Ważne informacje

 1. System GoPOS nie generuje kodów ważonych, a jedynie je odczytuje. Za generowanie kodów odpowiada np. waga etykietująca, która wymaga odpowiedniego zaprogramowania zgodnie z instrukcjami jej producenta.

 2. Nie zaleca się dodawania więcej niż jednego kodu ważonego z tym samym prefiksem.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?