Konfiguracja produktów i modyfikatorów

Dodawanie produktów i modyfikatorów, tworzenie zestawów, produkt pizza

GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Produkty to pozycje, które mamy w swojej sprzedaży. Nadajemy im określoną nazwę, przypisujemy podatek VAT, przydzielamy do określonych kategorii oraz opcjonalnie dodajemy opis i zdjęcie. Dodane produkty możemy dodawać do naszego menu - GRID w układzie 5/5.


Konfiguracja produktów

Konfiguracja Podstawowa

 1. Aby dodać nowy produkt z panelu po lewej stronie wybieramy “Menu”, a następnie z listy po lewej “Produkty”.

 2. Klikamy "Dodaj", umieszczone w prawym górnym rogu.

 3. Wprowadzamy nazwę produktu, przydzielamy go do wcześniej stworzonej kategorii, ustawiamy odpowiedni podatek oraz cenę.

 4. Możemy także wybrać typ produktu spośród opcji:

  1. Produkt - wybieramy do produktów, które nie są modyfikatorami (dodatkami).

  2. Produkt i modyfikator - wybieramy do produktów, które jednocześnie są produktem sprzedawanym samodzielnie, ale także modyfikatorem innych produktów, np. frytki.

  3. Opakowanie - wybieramy do produktów ze zwrotną kaucją, przykładowo do butelek piwa. W przypadku tego typu możemy wprowadzić cenę ujemną, aby odjąć jej wartość od ceny produktu.

 5. Opcjonalnie możemy dodać także opis, zdjęcie oraz dodać SKU produktu - czyli unikatowy kod nadawany w celu identyfikacji surowca.

 6. W sekcji “Pokaż więcej” możemy skonfigurować dodatkowe dane. Aby wyświetlić więcej możliwości klikamy w suwak umieszczony przy nazwie “Pokaż więcej” tak, by zmienił swój kolor na niebieski.

 7. W dodatkowym panelu możemy:

  1. ustawić dostępność - ta opcja pozwala nam zdecydować czy dany produkt ma być dostępny tylko w wybrane godziny lub dni tygodnia. Dostępność musimy wcześniej dodać. W tym celu z listy po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, następnie “Dostępności”. Klikamy w przycisk “Dodaj” umieszczony w prawym górnym rogu. Wprowadzamy nazwę oraz datę i godzinę. Zatwierdzamy, wybierając “Zapisz”.

  2. wybrać, czy produkt ma być ważony.

  3. dodać kody kreskowe

  4. zdecydować czy produkt będzie zniżkowany

  5. dodać opcję “Otwarta cena” - dzięki temu podczas każdorazowego nabijania produktów będziemy mogli wprowadzić jego cenę.

 8. W sekcji “Domyślny kierunek” możemy ustawić kierunek rozchodu dla naszego produktu. Dzięki temu możemy określić z jakiego magazynu produkt będzie pobierany, na jakiej drukarce bonowej produkt będzie musiał być wydrukowany lub na jakim ekranie KDS ma zostać wyświetlony. Kierunki możemy dodać i zdefiniować w sekcji “Ustawienia”, a następnie w “Pomieszczenia i kierunki”.

 9. W sekcji “Zaawansowane” możemy wybrać kolejne opcje dodatkowe:

  1. wprowadzić nazwę, jaka widoczna będzie na naszym wydruku

  2. wprowadzić koncesję

  3. zdecydować czy dany produkt będzie udostępniony tylko pracownikom z określonymi rolami. Rolę konfigurujemy w sekcji “Ustawienia”, a następnie w “Uprawnieniach”.

 10. Do produktów możemy dodawać także tłumaczenia. Aby dodać wersję językową dla dodanej pozycji, klikamy w lewym górnym rogu w przycisk “Tłumaczenia”. W nowo otwartym oknie możemy wybrać jeden z języków, a następnie wprowadzić w nim nazwę i opis danego produktu. Dzięki temu, przykładowo w naszym sklepie GoOrder, dany język zostanie automatycznie dodany, a nasze produkty będą się w nim wyświetlać.

 11. Po wprowadzeniu wszystkich danych możemy wybrać jedną z dwóch możliwości zapisu produktu:

  1. wybierając “Zapisz” zostaniemy przeniesieni do panelu z listą wszystkich naszych produktów

  2. wybierając “Zapisz i dodaj kolejny” możemy od razu przejść do panelu dodawania kolejnego produktu. Dodatkowo możemy zdecydować czy ma to być kopia dodanej już pozycji (domyślnie zostanie utworzona kopia ostatnio dodanego produktu, ale z listy przy tej opcji możemy wybrać inny, dowolny produkt) lub stworzyć zupełnie nową.

Warianty

Produkt może być sprzedawany w wielu wariantach, jak na przykład sprzedaż na kilogramy lub w opakowaniach.

 1. Aby dodać różne warianty wybieramy przycisk “+ Dodaj wariant”.

 2. Wpisujemy nazwę oraz cenę dla naszego wariantu. Możemy także dodać inne elementy, jak np. opis, SKU, ustalić dostępność wariantu czy wprowadzić jego kod kreskowy.

 3. Po zapisaniu w sekcji “Warianty” pojawi się automatycznie wariant “Domyślny” oraz nasz nowo skonfigurowany wariant z nazwą, którą wprowadziliśmy.

Modyfikatory

Modyfikatory to dodatki dla poszczególnych produktów. Łączymy je w grupy, które następnie przypisujemy do naszej pozycji. Możemy przypisać do niej wcześniej utworzone grupy - więcej o tym dowiesz się z tego artykułu - lub zdefiniować je w sekcji “Modyfikatory”.

 1. Klikamy przycisk "+ Dodaj”, a następnie wybieramy "Utwórz".

 2. Aby dodać poszczególne dodatki dla pozycji, klikamy przycisk “+ Dodaj”. Możemy wybrać je z listy naszych produktów lub utworzyć nowe. W tym celu wybieramy “Utwórz”, a następnie wprowadzamy nazwę, wybieramy kategorię oraz określony podatek i cenę.

 3. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem "Zapisz".

 4. Poprzez domyślną konfigurację grupy możemy nadpisać modyfikatory tylko dla określonego produkty. Dodatkowo możemy przypisywać dowolną ilość modyfikatorów dla naszej pozycji.

 5. Następnie wprowadzamy nazwę dla naszej grupy modyfikatorów - przykładowo: "Sosy" i klikamy niebieski przycisk "Zapisz".

Kierunki rozchodu

Dla naszych produktów możemy także ustawić kierunek rozchodu. Dzięki temu rachunek z określoną pozycją będzie drukować się na odpowiednich drukarkach i w odpowiednich miejscach, jak np. Kuchnia lub Bar. Aby ustawić kierunek rozchodu:

 1. W sekcji "Domyślny kierunek" przeciągamy suwak tak, by zmienił swój kolor na niebieski.

 2. Z listy wybieramy intersujący nas kierunku rozchodu.

Punkty sprzedaży

W aplikacji webowej możemy ograniczyć sprzedaż do konkretnych punktów sprzedażowych z poziomu kategorii lub poziomu produktu. Aby jednak było to możliwe, musimy najpierw utworzyć punkt sprzedaży.

 1. W sekcji “Ogranicz punkty sprzedaży” klikamy suwak tak, aby zmienił kolor na niebieski.

 2. Klikamy na suwak przy punkcie, w którym chcemy, aby dany produkt był dostępny.

 3. Możemy także dla wybranych punktów sprzedaży wybrać kierunek rozchodu.

 4. Potwierdzamy przyciskiem “Zapisz”.

Ustawienia zaawansowane - uprawnienia i zdefiniowane pola

Dla produktu możemy ustawić także opcje zaawansowane, takie jak "Nazwa na wydruku", kategoria koncesji oraz przypisać "Rolę", która będzie mogła dany produkt sprzedawać. Ustawienia te konfigurujemy w sekcji "Zaawansowane".

Kopiowanie produktu

Utworzone produkty możemy łatwo powielać. W tym celu klikamy w zakładkę ”Więcej”, umieszczoną w prawym górnym rogu. Następnie wybieramy “Kopiuj”. Nasz produkt zostanie skopiowany w tej samej formie.

Przykłady konfiguracji

Upselling

W systemie możemy też tworzyć grupy modyfikatorów, dzięki którym nasi klienci będą mogli powiększyć swoje zestawy o określone produkty. W takich grupach możemy dodawać dowolne pozycje, które konsumenci będą mogli wybierać podczas zamawiania danego produktu. W grupach możemy zdefiniować również minimalną bądź maksymalną ilość danego modyfikatora, jego cenę czy ilość.

Pizza

 1. Konfigurację produktu pizza rozpoczynam tak samo, jak dodawanie produktu prostego.

 2. W sekcji warianty możemy łatwo zdefiniować opcje naszego produktu, np. wyróżniając małą lub dużą pizzę.

 3. W sekcji modyfikatory możemy dodać dowolne opcje modyfikacji dla naszej pizzy. Przykładowo może to być ciasto, dodatki warzywne, dodatki mięsne, sosy itp. W przypadku ponownego dodawania pozycji lub składników, które są już uwzględnione w naszej pizzy, w sekcji “Ilość wybrana” musimy określić, co zawiera się w jej cenie, wprowadzając określoną wartość. Aby dany modyfikator był mógł zostać naliczony dodatkowo, musimy w sekcji “Naliczaj od” wprowadzić wartość 1. Na liście naszych modyfikatorów wszystkie składniki, które są uwzględnione w cenie pizzy zostaną wyboldowane.

 4. Tak jak w przypadku zestawów, do produktu pizza również możemy przypisać grupę modyfikatorów, umożliwiających powiększenie produktu. Jeśli mamy promocję, w której przy zakupie dużej pizzy napój jest sprzedawany w określonej cenie, np. 5 zł, to wybierając wcześniej skonfigurowaną grupę modyfikatorów z napojami, musimy wprowadzić określoną kwotę przy wszystkich pozycjach dodanych do niej oraz ograniczyć dostępność grupy modyfikatorów tylko dla wariantu z pizzą dużą.

 5. Pizzę możemy też dzielić zgodnie z preferencjami klientów. W tym celu musimy utworzyć grupę modyfikatorów, do której dodamy wszystkie pizze, które będą mogły być dzielone. Następnie, wybierając “Dostosuj” lub przechodząc do zakładki “Grupy modyfikatorów” w sekcji “Zaawansowane” klikamy w suwak umieszczony przy “Dzielony” tak, by zmienił swój kolor na niebieski. Dzięki temu system umożliwi nam wybór ilości podziału określonej pizzy. O tym, na ile części możemy ją podzielić, decyduje wartość, którą wprowadzimy w polach “Minimalna wartość” oraz “Maksymalna wartość”. Wprowadzane wartości muszą być wielokrotnościami parzystymi.


Zestawy

 1. Konfigurację zestawu (np. sushi) rozpoczynam tak samo, jak dodawanie produktu prostego.

 2. Aby umożliwić klientom dobór dodatków do naszych zestawów, w sekcji “Modyfikatory” wybieramy lub tworzymy nowe, interesujące nas pozycje.

 3. Ceny wprowadzonych dodatków możemy zmienić i ustalić nowe dla konfigurowanego zestawu.

 4. Nowo utworzony zestaw modyfikatorów możemy ustawić jako dostępny tylko dla określonej grupy wariantów. Przykładowo - jeśli nasz zestaw sprzedajemy w dwóch wersjach - małej lub dużej porcji - możemy rozgraniczyć dostępność danej grupy modyfikatorów tylko dla konkretnego wariantu, np. dużej porcji. W tym celu, wybierająca “Dostosuj” w nowo otwartym oknie w sekcji “Widoczność dla wariantów”, klikamy na suwak umieszczony przy “Ogranicz warianty” tak, by zmienił swój kolor na niebieski. Następnie usuwamy warianty, które nie chcemy by były dostępne dla określonej grupy modyfikatorów.

 5. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem "Zapisz".


  Szczegółowy instruktaż, dotyczący konfiguracji produktów i modyfikatorów znajdziesz także w tym webinarze.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?