Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeGoPOS 1.0 - instalacja i konfiguracja sprzętu
[V1] Podłączanie drukarki fiskalnej [komunikacja USB A-B] oraz komunikacja [Ethernet - LAN: RJ45]: NOVITUS HD online
[V1] Podłączanie drukarki fiskalnej [komunikacja USB A-B] oraz komunikacja [Ethernet - LAN: RJ45]: NOVITUS HD online

Dwie metody podłączenia drukarki fiskalnej firmy NOVITUS

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

*UBS A-B jest to opcjonalna metoda podłączenia dla drukarek online, ponieważ drukarki online musimy połączyć z internetem do sieci internet, aby miały dostęp do repozytoriów US. Mając połączenie LAN, możemy skorzystać z tego typu komunikacji do drukowania rachunków fiskalnych. Metoda podłączenia usb a-b sprawdzi się w przypadku połączeń drukarek starszego typu (bez online).

Podłączenie przewodem USB A-B

Zaczynamy od pobrania i instalacji sterownika drukarki ze strony producenta: novitus.pl

Bezpośredni link do sterownika:

Podłączamy drukarkę do prądu, włączamy, następnie musimy zmienić domyślną komunikację, na USB.

Wchodzimy w MENU (przycisk OK)
-> 2 Ustawienia
-> 2.2 Konfiguracja
-> 2.2.2 Komunikacja
Widzimy podMENU KOMUNIKACJI:
-> 1 Protokół komunikacji (wchodzimy przyciskiem OK, strzałkami zmieniamy opcje), powinien być domyślnie ustawiony na: NOVITUS (tę opcję zostawiamy, akceptujemy przyciskiem OK).
-> 3 Ustawienia portów:
1 PC (wchodzimy klikając OK), strzałkami zmieniamy wartości, przyciskiem OK, akceptujemy:

 • RS232 Prędkość: 4   9600 bps (klikamy OK)

 • RS232 Kontrola komunikacji : XONXOFF+RTSCTS (klikamy OK)

 • Strona kodowania: Mazovia (klikamy OK)

 • Strona kodowania zapisu: Windows 1250 (klikamy OK)

 • TCP Nr portu: 6001

 • TCP Filtr MAC: [tutaj nic nie zmieniamy] (klikamy OK)

*ustawienia zostały zapisane

-> 4 Połączenia portów:
COM 1 (RS232) : ustawiamy na 0 (Brak) - klikamy OK
COM 2 (RS232) : 0 (Brak)
COM 3 (USB) : 1 PC
COM 4 (USB) : 0 (Brak)
COM 5 (TCP) : 0 (Brak)
COM 6 (TCP) : 0 (Brak)

*ustawienia zostaną zapisane, WYŁĄCZAMY DRUKARKĘ  na przycisku zasilania.


Podłączamy przewód USB A-B: do komputera (usb-a) i drukarki (usb-b). Uruchamiamy manager urządzeń, włączamy drukarkę, sprawdzamy w managerze czy pojawiają nam się dwa nowe porty. Numer portu może być z zakresu od 1-100, drukarka fiskalna będzie na niższym, w tym przypadku COM20. Sprawdzamy we właściwościach portu, czy sterowanie przepływem ustawione jest na xonxoff. Kolejno wyłączamy drukarkę na przycisku zasilania i ponownie włączamy.
Pozostało nam zapamiętanie, niższego portu (drukarki fiskalnej), następnie uruchomienie aplikacji sprzedażowej GoPOS.
W aplikacji GoPOS, wyszukujemy i dodajemy drukarkę, następnie ustawiamy jako drukarka rachunków fiskalnych.

Podłączenie [Ethernet LAN: RJ45]

Sprawdzamy parametry naszej sieci LAN, opis jak sprawdzić konfigurację sieci poleceniem "ipconfig", (IP, maskę sieci, oraz bramę):

 • uruchamiamy wiersz poleceń (cmd) i wpisujemy polecenie "ipconfig"- IPv4 Adress - jest to adres ip naszego komputera, dzięki niemu dowiadujemy się jaką mamy adresację sieci (przeważnie jest 192.168.1.X)

Ustawiamy statyczny adres IP

1 Wchodzimy do MENU drukarki fiskalnej (OK)(potwierdzamy wybór przyciskiem OK
2 Wybieramy USTAWIENIA {strzałka w prawo >}), (potwierdzamy wybór przyciskiem OK)

3 Wybieramy KONFIGURACJA (potwierdzamy wybór przyciskiem OK)

4 Następnie wybieramy opcje USTAWIENIA SIECI ( strzałka w dół), (potwierdzamy wybór przyciskiem OK)

5 Wybieramy PRZYDZIAŁ IP ( strzałka w dół) RĘCZNY (potwierdzamy wybór przyciskiem OK)

6 Adres IP: (wchodzimy w ustawienie strzałka w dół)ustawiamy adres z puli adresów naszej sieci w tym przypadku np 192.168.001.091

Podświetli się nam możliwość wprowadzania adresu (strzałka w górę) wybieramy odpowiednią liczbę,następnie (strzałka w prawo), przechodzimy do kolejnej pozycji

Po wpisaniu adresu IP (potwierdzamy wybór przyciskiem OK)

7 Maska podsieci: w tym przypadku 255.255.255.0 (domyślnie ustawiona wartość)

Zostawiamy,(potwierdzamy wybór przyciskiem OK)

8 Brama Domyślna: (wchodzimy w ustawienie strzałka w górę) ustawiamy adres z puli adresów naszej sieci w tym przypadku 192.168.001.001 (OK), następnie (strzałka w prawo) przechodzimy do kolejnej pozycji i wpisujemy kolejna cyfrę adresu (strzałka w górę).

Po wpisaniu Bramy domyślnej (potwierdzamy wybór przyciskiem OK)

9 Serwer DNS 1: 192.168.1.1Wybieramy jak powyżej,następnie (potwierdzamy wybór przyciskiem OK)

10 Serwer DNS 2: 8.8.8.8

11 Serwer DNS 3: 8.8.4.4

1 PC (wchodzimy klikając OK), strzałkami zmieniamy wartości, przyciskiem OK, akceptujemy:

 • RS232 Prędkość: 4 9600 bps (klikamy OK)

 • RS232 Kontrola komunikacji : XONXOFF+RTSCTS (klikamy OK)

 • Strona kodowania: Mazovia (klikamy OK)

 • Strona kodowania zapisu: Windows 1250 (klikamy OK)

 • TCP Nr portu: 6001

 • TCP Filtr MAC: [tutaj nic nie zmieniamy] (klikamy OK)

4 Połączenia portów:
COM 1 (RS232) : ustawiamy na 0 (Brak) - klikamy OK
COM 2 (RS232) : 0 (Brak)
COM 3 (USB) : 0 (Brak)
COM 4 (USB) : 0 (Brak)
COM 5 (TCP) : 1 (PC) (klikamy strzałkę w dół i wybieramy PC i klikamy OK)
COM 6 (TCP) : 0 (Brak) (klikamy OK)

Podpinamy skonfigurowaną drukarkę w aplikacji sprzedażowej GoPOS Android/Windows:

Nazwa: Dowolna, jednak opisująca stan i położenie urządzenia
Aders IP: przepisujemy, w tym przypadku (192.168.1.91)
Port drukarki: 6001
Protokół drukarki: NOVITUS

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?