Zdefiniowane pola

Czym są zdefiniowane pola i jak je skonfigurować

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodając i konfigurując zdefiniowane pola, mamy możliwość stworzenia dodatkowych pól w dokumentach, inwentaryzacjach, kontaktach i produktach, dzięki czemu mamy możliwość wprowadzenia większej ilości wcześniej wprowadzonych szczegółowych informacji.

Przykład

Oprócz podstawowych pól w dokumentach, takich jak Numer, Data, Dostawca, możemy sami dodać pole, w którym będziemy wprowadzać np. metodę płatności na dokumencie, osobę odpowiedzialną za wprowadzenie dokumentu.

Na zdjęciu jest podstawowy widok przy wprowadzaniu dokumentu zakupu, który jest zdefiniowany podczas tworzenia magazynu. Poniżej zdjęcie z dodatkowymi, zdefiniowanymi polami.

Po skonfigurowaniu zdefiniowanych pól, pojawiły się kolejne miejsca gdzie możemy wprowadzać interesujące nas dane.

Nowe zdefiniowane pola możemy utworzyć dla wszystkich dokumentów, kontaktów, inwentaryzacji oraz produktów.

Konfiguracja

Konfigurację zaczynamy od przejścia do Ustawień, następnie Zdefiniowane pola.


Typ określa jakie dane będziemy wpisywać w opcjach, może to być Data, Liczba(cyfry), Napis(tekst);

Nazwa będzie wyświetlana nad polem z rozwijanym menu;

Zasoby, w tym miejscu wybieramy gdzie ma się pojawić zdefiniowane pole;

Opcje, to miejsce gdzie wpisujemy elementy, które będą się wyświetlały z rozwijanego menu, po kliknięciu w pole.

Poniżej gif jak dodać i skonfigurować dodatkowe pole z informacją o metodzie płatności na dokumencie zakupu oraz osobie odpowiedzialnej za wprowadzenie dokumentu.

Po skonfigurowaniu pól, automatycznie pojawią się nam w miejscach, do których je przypisaliśmy, w tym przypadku do dokumentów zakupowych.

Każde zdefiniowane pole pojawia się w filtrach, dzięki czemu, możemy jeszcze łatwiej i precyzyjniej wyszukiwać informacje, które nas interesują. Zdefiniowane pola również możemy dodawać do kolumn w tabelach.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?