Przejdź do głównej zawartości
[V1] Konfiguracja wagi FAWAG WS-1 (Android)

Sprawdź instrukcję konfiguracji wagi FAWAG WS-1 w systemie Android.

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Pierwsza konfiguracja FAWAG

W celu przeprowadzenia wstępnej konfiguracji wagi, należy przejść do jej ustawień. Pierwszy przycisk pełni funkcję przejścia do następnej opcji (w dół) a środkowy potwierdza wybranie opcji. Poprzez wybór górnego przycisku, a następnie środkowego, przechodzimy do menu ustawień.

Należy zwrócić uwagę, że waga posiada dwa wyświetlacze - jeden uproszczony i drugi pełny. Konfiguracja przebiega dużo wygodniej na wyświetlaczu pełnym.

Istnieje możliwość podłączenia wagi poprzez USB lub Bluetooth.

USB

Dla połączenia USB ustawiamy poniższe opcje:

"Parametry transmisji USB". Wprowadzamy kolejno "9600" i "n81".

"Protokół USB" wybieramy "MODBUS-RTU"

Po tych krokach klikamy opcję "Wyjście z menu wagi", po czym urządzenie jest odpowiednio skonfigurowane.

BLUETOOTH

Dla połączenia Bluetooth ustawiamy poniższe opcje:

"Parametry transmisji COM1". Wprowadzamy kolejno "115200" i "n81".

"Protokół COM1" i wybieramy "MODBUS-RTU"

"Zasilanie COM1" przełączamy na "1".

Po tych krokach klikamy opcję "Wyjście z menu wagi", po czym urządzenie jest odpowiednio skonfigurowane.

Parowanie wagi w systemie Android

W przypadku połączenia wagi za pomocą USB pomijamy krok parowania

Po włączeniu wagi musimy przejść do Ustawień na urządzeniu Android. Włączamy funkcję Bluetooth i parujemy wagę, która widnieje pod nazwą "RNBT".

Dodanie wagi w aplikacji GoPOS na urządzeniu sprzedażowym

W naszym punkcie sprzedaży, na którym będziemy chcieli korzystać z wagi wybieramy trzy poziome kreski w lewym, górnym rogu i "Ustawienia", a następnie "Urządzenia zewnętrzne". Upewniamy się, że waga pozostaje włączona. Z tego widoku wybieramy przycisk "Wyszukaj" i dodajemy wagę USB/Bluetooth zgodnie z konfiguracją. Po wybraniu odpowiedniej pozycji klikamy przycisk "WYŁ.", aby włączyć urządzenie dla punktu sprzedaży.

Po chwili wyskoczy grafika pokazująca licznik wagi. Możemy coś zważyć i grafika odwzoruje ciężar nacisku.

Jeżeli pojawi się błąd wagi (jak chwilowo w przypadku podanego, przykładowego wideo), wystarczy wyłączyć i włączyć wagę.

Ważenie produktu

Aby produkt mógł być ważony musimy z pozycji aplikacji webowej nadać mu odpowiednią właściwość. W tym celu przechodzimy do zakładki "Menu", wybieramy produkt, który będziemy chcieli ważyć i wchodzimy w przycisk "Edytuj". W oknie edycji, w wariantach produktu musimy zaznaczyć checkbox "Ważony" i zapisać zmiany. Od tej chwili przy wprowadzaniu produktu na rachunek system będzie czekał, aż zważymy produkt, wyświetlając okno "Odczytywanie wagi". Cena zostanie automatycznie przeliczona i wpisana na rachunek.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?