Kontakty- Dostawcy
Dodawanie i edytowanie kontrahentów, Usuwanie kontaktów, Import i Eksport bazy dostawców
GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

DODAWANIE NOWYCH KONTRAHENTOW

KONTAKTY (DOSTAWCY) - ta zakładka służy do dodawania kontaktów (np. przy składaniu zamówienia na surowce, gdzie mamy wybór z którego miejsca (dostawcy)) chcemy zamówić konkretne produkty.

Jest to również ułatwienie przy dodawaniu nowych faktur przychodzących, dzięki któremu wcześniej zdefiniowane kontakty wybieramy z listy.

Logując się na https://stock2.gopos.pl/ widzimy panel główny naszego magazynu. Aby przypisać nowy kontakt do bazy w magazynie klikamy zakładkę KONTAKTY (DOSTAWCY).

Z tej pozycji wybieramy opcje w prawym górnym rogu DODAJ.

W zakładce OGÓLNE INFORMACJE uzupełnij dane firmy (kontrahenta).

Ważne! NIP podany musi być prawidłowy inaczej, kontrahent nie zostanie dodany do bazy.

W akapicie poniżej wypełnij informacje na temat Adresu oraz Danych kontaktowych.

Na koniec w lewym dolnym rogu kliknij przycisk ZAPISZ. Nowo dodany kontakt będzie widoczny w zakładce kontakty.

EDYTOWANIE KONTAKTU ( DOSTAWCY)

Z głównego menu znajdującego się po lewej stronie wybierz KONTAKTY (dostawcy).

By edytować konkretnego dostawce, najedź na wiersz z nazwą a następnie kliknij w przycisk EDYTUJ. Po zmianie danych, w lewym dolnym rogu kliknij przycisk ZAPISZ.

USUWANIE KONTAKTU DOSTAWCY

Z głównego menu znajdującego się po lewej stronie wybierz KONTAKTY (dostawcy). By usunąć konkretnego dostawce, najedź na wiersz z nazwą a następnie kliknij przycisk EDYTUJ. W prawym górnym rogu opcja WIECEJ --> USUN

DODAWANIE KONTAKTOW Z ARKUSZA KALKULACYJNEGO (IMPORT):

Jeśli nie masz gotowej listy kontaktów w arkuszu kalkulacyjnym, możesz ja stworzyć poprzez stronę internetowa http://docs.google.com/

W lewym górnym rogu kliknij trzy paski, a następnie wybierz opcję Arkusze. W opcji tworzenia nowego arkusza kalkulacyjnego wybierz Pusty.

Poniżej przykładowy wzór na wypełnienie arkusza.

Po wpisaniu danych kontrahentów pobieramy wypełniony arkusz klikając:

Plik --> Pobierz --> Wartości rozdzielane przecinkami (csv, bieżący arkusz)

Aby dodać arkusz kalkulacyjny, który jest uzupełniony danymi kontrahentów, wybierz znajdująca się po lewej stronie zakładkę KONTAKTY (DOSTWACY). W prawym górnym rogu znajduje się przycisk WIECEJ --> IMPORTUJ Z CSV.

Po kliknięciu wyświetli się strona na której pojawi się opcja wybrania pliku. Wybierz interesujący cię plik który chcesz zaimportować z zapisanymi kontaktami.

Dopasuj do siebie odpowiadające elementy i kliknij DALEJ --> IMPORTUJ.

Strona przeniesie do menu KONTAKTY, w którym uzyskasz przegląd wszystkich wprowadzonych kontaktów.

WYSYLANIE KONTAKTOW DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO ( EXPORT)

By eksportować arkusz kalkulacyjny wypełniony danymi kontrahentów, wchodzimy w zakładkę KONTAKTY--> WIECEJ--> i tutaj wybieramy opcje EXPORTUJ DO. Plik zostanie pobrany na dysk komputera w domyślnym folderze jaki został wybrany do pobierania w przeglądarce.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?