ZAKUPY (PRZYCHODY) - Przyjęcie z zewnątrz PZ
Tworzenie i edycja zakupów, filtrowanie i przegląd dokumentów, generowanie plików PDF
GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

ZAKUPY (PRZYCHODY)

Zakupy przychody (Przyjęcie zewnętrzne) - Dokument PZ, czyli przyjęcie zewnętrzne jest dokumentem magazynowym potwierdzającym przyjęcie do magazynu materiałów czy towarów z zewnątrz.

Dokument ten sporządza się na podstawie otrzymanej faktury zakupu, bądź na podstawie WZ otrzymanego od dostawcy, ale także na podstawie zamówienia zakupu.

W zakupach wprowadzone są pozycje surowców, które są kupowane od dostawców z zewnątrz lub samodzielnie ze sklepów lub hurtowni.

Zakupy (przychody) to widok na wszystkie zakupy zewnętrzne wprowadzone w magazynie, w którym obecnie jesteśmy zalogowani (jeśli posiadamy kilka magazynów).

Z menu głównego po lewej stronie wybieramy ZAMÓWIENIA (DOKUMENTY), po wybraniu opcji ZAKUPY (PRZYCHODY), otrzymasz widok na wszystkie dostępne przyjęcia zewnętrzne.

OPCJE FILTROWANIA WIDOKU PZ

Tuż pod tytułem ,,LISTA ZAKUPOW" występuje opcja filtrowania dokumentów przychodu ,,DODAJ FILTR".

Mamy możliwość wyfiltrowania według daty zakupu, daty utworzenia, statusie czy wyborze konkretnego kontrahenta. Po wyborze filtra klikamy zielony przycisk GOTOWE , który potwierdzi wybrany sposób wyświetlania.

DODAWANIE NOWEGO ZAKUPU (PRZYCHODU)

W prawym górnym rogu kliknij przycisk DODAJ, strona przeniesie do widoku nowego dokumentu przychodu.

Dane podstawowe:

Uzupełnij podstawowe dane:

-Numer zewnętrzny (zalecane przepisać numer z faktury),

-Data - wprowadź dokładną datę wprowadzenia faktury do magazynu,

-Do magazynu - ustaw do którego magazynu ma trafić faktura (opcja jeśli posiadasz kilka magazynów),

-Dostawca - wybierz dostawcę, który wcześniej został wprowadzony. Kliknij przycisk UTWÓRZ, jeśli nie ma go w bazie kontaktów.

-Komentarz - dodaj komentarz do faktury widoczny w widoku zakupów (przychodów),

-Waluta - wybierz z listy walutę w jakiej została dokonana płatność.

Pozycje (Wyszukaj i dodaj pozycję):

Poniżej w zakładce Pozycje wprowadź zakupione produkty. Uzupełnij zawartość, ilość, podatek i cenę. Całkowitą zawartość i całościową cenę za zakup system wygeneruje automatycznie.

Dostępna jest opcja, by dokument był uzupełniony w kwocie netto lub brutto. Wszystkie ceny w magazynie występują w kwocie netto.

Oznaczenia (Tagi)- Oznacz dokument odpowiednimi tagami - uzupełnienie pola pozwoli na szybsze wyszukanie faktury

Zapisywanie Zakupu:

W lewym dolnym rogu kliknij przycisk ZAPISZ. Strona przekieruje do podglądu dokumentu, dla upewnienia się, że wprowadzone dane są poprawne.

Zmień pozycje jeśli są niezgodne, następnie w prawym górnym rogu kliknij ZATWIERDŹ. W celu upewnienia się potwierdzenia zakupu, system ponownie poprosi o zatwierdzenie. Klikamy TAK.

Po zakończeniu, otrzymasz podgląd końcowy na zakup zewnętrzny.

GENEROWANIE PLIKU PDF ZE WSZYSTKIMI ZAKUPAMI PZ:

Z menu głównego po lewej stronie wybieramy ZAMÓWIENIA (DOKUMENTY). Po wybraniu opcji ZAKUPY (PRZYCHODY), w prawym górnym rogu kliknij przycisk WIECEJ--> EKSPORTUJ DO PDF. Plik ze wszystkimi dokumentami Zakup PZ zostanie zapisany na komputerze.

Wyżej wymienione opcje generowania plików PDF/CSV, są dostępne w każdym momencie poprzez wybór wiersza z nazwą faktury, a następnie kliknięcie w przycisk po prawej EDYTUJ--> WIECEJ-->EKSPORTUJ DO PDF

EDYTOWANIE ZAPISANEGO DOKUMENTU PZ

Dostępna jest opcja edytowania zatwierdzonego dokumentu. Niezalecane by używać do wprowadzonych dłuższy czas w przeszłości. Jeśli jest taka potrzeba edytuj ostatnio wprowadzone dokumenty.

Przejdź do widoku Zakupy (przychody), następnie w wierszu z nazwą dokumentu, po prawej stronie, kliknij przycisk EDYTUJ.

Aby mieć możliwość edycji, musimy w pierwszej kolejności usunąć odbiór, następnie w prawym górnym rogu kliknąć EDYTUJ.

Po zmianie pozycji, które wymagały korekty, kliknij ZAPISZ.

Po zapisaniu edycji dokumentu, w prawym górnym rogu kliknij ODBIERZ , następnie ,w lewej dolnej części strony, ponownie ODBIERZ.

KOREKTA ZAPISANEGO DOKUMENTU PZ

Dostępna jest opcja stworzenia korekty dla danego dokumentu.

Przejdź do zakładki ZAKUPY ( PRZYCHODY), najedź kursorem na odpowiedni dokument do którego ma być stworzona korekta i kliknij, po prawej, stronie EDYTUJ.

Po kliknięciu, pojawi się podgląd dokumentu. Aby stworzyć do niego korektę, przejdź do drugiej zakładki z lewej strony KOREKTY.

Uzupełnij podstawowe dane tj. datę wprowadzanej korekty i numer zewnętrzny ( zalecane przepisać numer faktury).

Następnie zmień pozycje, które wymagają korekty, dodaj powód (opcjonalnie) i w lewym dolnym rogu kliknij DODAJ, następnie z tej samej pozycji ZAPISZ i w prawym górnym rogu zielonym przyciskiem ZATWIERDŹ.

Zatwierdzenie dokumentu jest możliwe w późniejszym czasie niż samo jej stworzenie. W tym celu, w zakładce ZAMOWIENIA ( DOKUMENTY) --> KOREKTY, najedź kursorem na korektę ze statusem ,, otwarty" , kliknij EDYTUJ, następnie ZATWIERDŹ.

USUWANIE ZAPISANEGO DOKUMENTU PZ

Dostępna jest opcja usuwania zatwierdzonych dokumentów.

Niezalecane jest usuwanie starszych z obawy na błędy w funkcjonowaniu magazynu. Jeśli jest taki przymus to usuń tylko ostatnio wprowadzone przychody.

Przejdź do widoku Zakupy (przychody), następnie w wierszu z nazwą przychodu, po prawej stronie kliknij przycisk EDYTUJ.

Tutaj podobnie jak przy edycji, musimy w pierwszej kolejności usunąć odbiór, następnie w prawym górnym rogu WIECEJ--> USUŃ i potwierdź usuniecie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?