Konfiguracja szablonów wydruku
Szablon wydruku, przypisywanie szablonów do typów rachunku
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W systemie możemy konfigurować szablony wydruków, które będą drukować się na kuchni lub w przypadku zamówień realizowanych z określonym typem rachunku: na miejscu, w dostawie czy z odbiorem osobistym. Możemy także decydować, które z szablonów mają drukować się na określonym typie rachunku.


Konfiguracja szablonu

 1. Aby rozpocząć konfigurowanie szablonów z panelu po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, a następnie “Szablony wydruków”.

 2. Domyślnie mamy dodany szablon wydruku kuchennego. W każdej chwili możemy go jednak edytować i spersonalizować według własnych potrzeb.

 3. Aby dodać nowy szablon wydruku klikamy “Dodaj”’ w prawym górnym rogu.

 4. Wprowadzamy nazwę dla naszego wydruku.

 5. Kolejno możemy zdecydować, jaką wielkość ma mieć nasz wydruk oraz w jaki sposób mają być posortowane dodane pozycje - alfabetycznie lub według daty dodania.

  Czym jest typ łączenia pozycji?

  W sekcji “Podstawowe dane” możemy także wybrać typ łączenia pozycji, czyli ustawienie, które pozwala skonfigurować sposób wydruku pozycji na rachunku. Dostępne są 3 typy łączenia:

  1. Zostaw oryginalne - system wydrukuje pozycje dokładnie tak, jak nabiliśmy. Przykładowo, gdy dodamy do rachunku 2 pozycje, bez względu na to, czy będą takie same, czy różne, każda zostanie na rachunku wydrukowana osobno,

  2. Scalaj pasujące - system zsumuje i wydrukuje łącznie te same pozycje. Jeżeli jednak produkty występują z modyfikatorami, dodane do rachunku pozycje muszą mieć takie same modyfikatory, aby zostały scalone. Przykładowo, gdy dodamy do rachunku 2 takie same pizze, ale modyfikatorem jednej z nich będzie kukurydza, a drugiej ser, to pozycje nie zostaną scalone na rachunku.

  3. Rozdzielaj na pojedyncze - system wydrukuje każdą pozycję osobno nawet, jeżeli dodamy do rachunku kilka takich samych pozycji.

 6. W sekcji “Widoczność” zaznaczamy elementy, które chcemy, aby były pokazane na naszym wydruku:

  1. punkt sprzedaży - nazwa stanowiska

  2. kierunek

  3. klient - dane zamawiającego konsumenta

  4. adres - adres naszego lokalu

  5. komentarz - wprowadzony przez nas opis do rachunku

  6. numer stolika

  7. ilość gości

  8. dodatki osobno - wyszczególnienie wszystkich nabitych dodatków

  9. kwoty - ceny poszczególnych pozycji

  10. numer rachunku

  11. pracownik - imię i nazwisko pracownik przyjmującego zamówienie

  12. kierowca - jeśli zamówienie będzie realizowane w dostawie

  13. komentarz na pozycji - wprowadzony przez nas opis do poszczególnej pozycji

  14. kolejność serwowania - zapis, w jakiej kolejności mają zostać wydane poszczególne pozycje

  15. miejsce siedzące - przypisanie produktów do poszczególnych gości

  16. typ rachunku - nazwa jednej z opcji prowadzenia sprzedaży: Na miejscu, Dostawa lub Odbiór

  17. dodatki zawarte - lista wyszczególnionych dodatków zawartych w określonej pozycji.

 7. W sekcji “Niestandardowe wydruki dla wybranych pozycji lub kategorii” możemy zdecydować czy dane produkty lub kategorie mają wydrukować się niestandardowo na osobnych bloczkach. Aby dodać określone pozycje, klikamy w przycisk “Dodaj” i wybieramy je z listy naszych produktów lub kategorii.

 8. Wprowadzone ustawienia zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz” w prawym górnym rogu.

Przypisywanie szablonu do określonych typów rachunków

Skonfigurowane szablony możemy przypisywać do różnych typów rachunków. Wówczas dany szablon będzie drukować się po zapisie określonego rachunku. Aby to zrobić w aplikacji webowej po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, a następnie “Informacje”. W górnej części panelu wybieramy zakładkę “Stanowisko sprzedaży” i przechodzimy do sekcji “Wydruk rachunków”. Do określonego typu rachunku możemy teraz przypisać odpowiedni szablon wydruku. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz” w lewym dolnym rogu.

Typy rachunków:

W systemie dostępnych jest 5 typów wydruku, a każdy z nich ma inne zastosowanie:

 1. Na miejscu - domyślny typ rachunku, drukowany przy sprzedaży, gdy gość zamawia z opcją podania na miejscu.

 2. Dostawa - typ rachunku drukowany dla kierowcy, gdy klient zamawia z opcją dostawy.

 3. Room service - typ rachunku dla restauracji hotelowych, odpowiednik rachunku dostawy w zwykłej restauracji.

 4. Na wynos - typ rachunku drukowany, gdy gość odbiera zamówienie osobiście.

 5. Szablon wydruku kuchennego - typ rachunku drukowany, gdy zamówienie trafia na kuchnię.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?